Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 24.10.2021
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník EDS/SMVS s datovým slovníkem ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

ObjectProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#ProgramCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program
comment: Vazba na číselník programů EDS/SMVS. @cs
label: Program @cs

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#ProgramCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Číselník programů EDS/SMVS. @cs
label: Číselník programů EDS/SMVS. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Struktura záznamu z číselníku programů EDS/SMVS. @cs
label: Struktura záznamu z číselníku programů EDS/SMVS. @cs

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#programKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program
comment: Kód programu. @cs
label: Kód programu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0740


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#programNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program
comment: Název programu. @cs
label: Název programu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#zaznamIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program
: Jednoznačný identifikátor záznamu. @cs
comment: Jednoznačný identifikátor záznamu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0004

AnnotationProperty


http://purl.org/dc/terms/title
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#statNazevCzZkracenyType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
comment: Zkrácený název státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#statNazevEnType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#statNazevEnZkracenyType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
comment: Zkrácený název státu v anglickém jazyce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#Program


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2021 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1