Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 3.12.2021
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III @cs
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#dic
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AAC011
comment: DIČ je složený datový prvek, který slouží k identifikaci a registraci plátce daní. DIČ se skládá z dílčích datových prvků: 1. z třímístného kódu příslušného finančního úřadu 2. kódu plátce daně @cs
label: Daňové identifikační číslo (DIČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#ico
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0017
comment: Identifikační číslo osoby (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního předpisu postavení podnikatele. @cs
label: Identifikační číslo osoby (IČO) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#obchodniJmeno
comment: Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní jméno fyzické osoby je její jméno a příjmení, popř. dodatek, odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Obchodní jméno obchodních společností a družstev je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku resp. živnostenském rejstříku. Součástí obchodního jména právnické osoby je i dodatek označující jejich právní formu. Obchodním jménem právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0020
label: Obchodní jméno @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0019
comment: Právní forma ekonomického subjektu označuje formu subjektivity, a to takovou, v níž je ekonomický subjekt schopen mít práva a povinnosti při podnikatelské činnosti. @cs
label: Právní forma ekonomického subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1087
comment: Název právní formy ekonomického subjektu @cs
label: Název právní formy ekonomického subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaNazevZkraceny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1077
comment: Zkrácený název právní formy ekonomického subjektu @cs
label: Zkrácený název právní formy ekonomického subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaTypKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
comment: Kód typu právní formy @cs
label: Kód typu právní formy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#menaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0037
comment: Datový prvek pro kódové označení měn a fondů. Pozn.: Kód může být v jednom z následujících tvarů: třímístný číslicový třímístný abecední dvoumístný abecední (kód je v uvedených tvarech jednoznačný a jednoznačně převoditelný) @cs
label: Kód měny @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0071
comment: Datum ukončení platnosti položky číselníku jednoduchého datového prvku. @cs
label: Platnost položky číselníku jednoduchého datového prvku do data @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0070
comment: Datum zavedení položky číselníku nebo datum změny, tj. změny hodnot atributů již platné položky číselníku. @cs
label: Platnost položky číselníku jednoduchého datového prvku od data @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#adresaKvalifikatorKod
comment: Datový prvek pro upřesnění věcného obsahu adresy. Prvek nabývá věcného významu ve spojení s adresou. Je určen k upřesnění věcného obsahu adresy, tj. toho, co či kdo se nachází na místě určeném adresou, resp. k čemu údaj o adrese slouží.Kvalifikátor adresy: 1 – adresa organizace, 2 – adresa provozní jednotky, 3 – pracoviště, 4- trvalé bydliště u fyz.osoby, 5-přechodné bydliště, 9- doručovací adresa. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1144
label: Kód typu adresy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0716
comment: Jednoznačný identifikátor, určující subjekt (organizaci veřejné správy), odpovědný za poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Je generovaný centrálním informačním systémem evidence podpory ze státního rozpočtu. @cs
label: Kód poskytovatele dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelNadrizenyKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0716
comment: Jednoznačný identifikátor, určující subjekt (organizaci veřejné správy), odpovědný za poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Je generovaný centrálním informačním systémem evidence podpory ze státního rozpočtu. @cs
label: Kód nadřízeného poskytovatele dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1332
comment: Název poskytovatele dotace @cs
label: Název poskytovatele dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0717
comment: Jednoznačný identifikátor začleňující dotační titul do struktury charakterizující účelovost dotace nebo návratné finanční výpomoci. Je generovaný centrálním informačním systémem evidence podpory ze státního rozpočtu. @cs
label: Kód dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1327
comment: Název dotačního titulu. @cs
label: Název dotačního titulu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulVlastniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1329
comment: Kód resortního dotačního titulu. @cs
label: Kód resortního dotačního titulu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniProstredekCleneniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1127
label: Kód členění finančních prostředků projektu @cs
comment: Kód zdroje financování projektů a globálních grantů z prostředků EU a národního spolufinancování, definovaný v číselníku MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniProstredekCleneniNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1110
label: Název členění finančních prostředků projektu @cs
comment: Tvrzení, určující členění finančních prostředků dle číselníku MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0720
label: Kód finančního zdroje @cs
comment: Kód, který vymezuje zdroj finančních prostředků na poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojNadrizenyKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0720
label: Kód nadřízeného finančního zdroje @cs
comment: Kód, který vymezuje zdroj finančních prostředků na poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1128
comment: Název zdroje finančního prostředku. Definován v číselníku zdrojů finančních prostředků MF. @cs
label: Název zdroje finančních prostředků projektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#investiceIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0731
comment: Indikátor určující, zda dotace nebo návratná finanční výpomoc má charakter investice. @cs
label: Indikátor investice @cs


type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0722
comment: Indikátor vymezující, zda byly finanční prostředky přiděleny formou dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs
label: Indikátor návratnosti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#projektIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0728
comment: Identifikační číslo, kterým je projekt identifikován v IS poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci @cs
label: Identifikátor projektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0053
label: Název obce @cs
comment: Název obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Název obce je určen při vzniku obce (sloučením nebo oddělením). Může být změněn rozhodnutím obce se souhlasem Ministerstva vnitra. Název obce je jedinečný v rámci okresu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AAC013
subPropertyOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLauKod
comment: Kód NUTS obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Kód NUTS obce je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Kód NUTS obce @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#objektCisloDomovni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AAC014
label: Číslo domovní @cs
comment: Číslo domovní je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“. Číslo domovní je datový prvek, který je složen z číselného označení druhu čísla domovního a čísla popisného nebo evidenčního. Číslo domovní je jedinečné pouze v rámci části obce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#objektCisloOrientacni
comment: Číslo orientační je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“, pokud jde o stavební objekt, který je označen číslem orientačním. Číslo orientační je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu. Číslo orientační je jedinečné pouze v rámci ulice nebo veřejného prostranství. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0067
label: Číslo orientační @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#oblastNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0177
subPropertyOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLauKod
comment: Kód NUTS oblasti je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „oblast“. Kód NUTS oblasti je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS oblasti je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Kód NUTS oblasti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#oblastPredavaciKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0171
label: Předávací kód oblasti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obvodPrahaPredavaciKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0185
comment: Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ obvod hl. m. Prahy“. Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je určen číselníkem. Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Předávací kód obvodu hl. m. Prahy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0052
comment: Kód okresu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Kód okresu je určen po vzniku okresu číselníkem. Kód okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Kód okresu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0051
comment: Název okresu je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Název okresu je určen při vzniku okresu zákonem. Může být změněn zákonem. Název okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Název okresu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0179
subPropertyOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLauKod
comment: Kód NUTS okresu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Kód NUTS okresu je určen po vzniku okresu číselníkem. Kód NUTS okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Kód NUTS okresu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#psc
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0038
comment: Datový prvek pro číslicové vyjádření směrovacích údajů, zajišťující dodávání zásilek do objektu v ČR, nebo samostatné poštovní směrovací číslo přidělené organizaci. @cs
label: Poštovní směrovací číslo (PSČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#spravniObvodPrahaPredavaciKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0183
label: Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze @cs
comment: Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod v hl. m. Praze“. Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je určen číselníkem. Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#statKod3Cisla
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0033
comment: Kódové označení státu. Třímístný číslicový třímístný. Kód je jednoznačný a jednoznačně převoditelný na další dva možné tvary.@cs @cs
label: Třímístný číslicový kód státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#statKod3Znaky
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0033
comment: Kódové označení státu. Třímístný abecední. Kód je jednoznačný a jednoznačně převoditelný na další dva možné tvary.@cs @cs
label: Třímístný abecední kód státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#statKodOmezeny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0033
label: Dvoumístný abecední kód státu. @cs
comment: Kódové označení státu. Kód dvoumístný abecední. Kód je jednoznačný a jednoznačně převoditelný na další dva možné tvary. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#statNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0034
label: Název státu @cs
comment: Slovní označení státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#statNazevZkraceny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0035
comment: Zkrácené slovní označení státu v sestavách a přehledech. Vychází se ze zkráceného českého názvu státu podle číselníku zemí. @cs
label: Zkrácený název státu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#stavebniObjektKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0108
comment: Předávací kód stavebního objektu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“. Předávací kód stavebního objektu je jedinečný v rámci ČR. @cs
label: Předávací kód stavebního objektu @cs
label: Předávací kód ulice a veřejného prostranství @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#uliceKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0107
comment: Předávací kód ulice a veřejného prostranství je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ulice a veřejné prostranství“. Předávací kód ulice a veřejného prostranství je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#uliceNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0063
label: Název ulice a veřejného prostranství @cs
comment: Název ulice a veřejného prostranství je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ulice a veřejné prostranství“. Název ulice a veřejného prostranství je určen obcí. Název ulice a veřejného prostranství je jedinečný v rámci obce, ne v rámci České republiky ani okresu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#vuscKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0173
comment: Předávací kód kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Předávací kód kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Předávací kód kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Předávací kód kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#vuscNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0172
comment: Název kraje je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Název kraje je určen při vzniku kraje ústavním zákonem. Může být změněn ústavním zákonem. Název kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Název kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#projektNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0718
comment: Název realizovaného projektu. @cs
label: Název projektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaParagrafKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0725
comment: Číslo paragrafu rozpočtové skladby státního rozpočtu podle odvětvového třídění, pod který spadá poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc. @cs
label: Číslo paragrafu rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaParagrafNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1335
comment: Název paragrafu rozpočtové skladby. @cs
label: Název paragrafu rozpočtové skladby. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaPolozkaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0724
comment: Číslo položky rozpočtové skladby státního rozpočtu podle druhového třídění, pod kterou spadá poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc. @cs
label: Číslo položky rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaPolozkaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1356
comment: Název položky rozpočtové skladby. @cs
label: Název položky rozpočtové skladby. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetKapitolaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1106
comment: Kód kapitoly státního rozpočtu. Vychází z číselníku kapitol státního rozpočtu, poskytovaného MF. @cs
label: Kód kapitoly státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetKapitolaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1274
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené kapitole státního rozpočtu. Vychází z číselníku kapitol státního rozpočtu, spravovaného MF. @cs
label: Název kapitoly státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0723
comment: Číslo závazného ukazatele státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. @cs
label: Číslo ukazatele státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelNadrizenyKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0723
comment: Číslo závazného ukazatele státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. @cs
label: Číslo nadřízeného ukazatele státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1355
comment: Název ukazatele státního rozpočtu. @cs
label: Název ukazatele státního rozpočtu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#ucelZnakKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1351
comment: Kód účelového znaku dle číselníku MF ČR. @cs
label: Kód účelového znaku státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#ucelZnakNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1152
label: Název účelového znaku státního rozpočtu @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu účelového znaku státního rozpočtu. Hodnoty jsou řízeny číselníkem MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#jmeno
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0074
label: Jméno obyvatele @cs
comment: Základní identifikace obyvatele. a) Občan ČR. Občan má právo a povinnost užívat jméno, kterým je zapsán v matrice, případně v dokladu o změně jména. Jestliže má občan více jmen, pak pro potřeby ISVS se užívá jméno uvedené v matričním zápisu jako první. b) Cizinec. Je to osoba, která nemá státní občanství ČR. Jestliže má vydán průkaz povolení k pobytu, zapíše se jméno podle tohoto průkazu. Jestliže lze jednoznačně identifikovat („křestní“) jméno cizince, zapíše se toto jméno. Jestliže se jmenný identifikační údaj cizince skládá z jednotlivých jmen (která jsou si případně rovnocenná a jejichž pořadí není pevně stanoveno – např. „Ali Abhud“ nebo „Abhud Ali“), pak se zapíše tolik jmen, kolik jich lze umístit do prostoru 24 znaků bez krácení a to ta jména, která nebyla použita jako příjmení cizince. Přitom se zachovává pořadí jmen podle předloženého dokladu a jednotlivá jména jsou oddělena vždy jednou mezerou, popř. pomlčkou, je-li to tak v dokladu totožnosti cizince zapsáno. Jestliže je jméno cizince jediné slovo delší než 24 znaků, zkrátí se na délku 24 znaků vynecháním 25. a dalších znaků. Při přepisu jména cizince z cizího jazyka nepoužívajícího latinku do češtiny se používá transliterace. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#prijmeni
comment: Základní identifikace obyvatele. a) Občan ČR. Občan má právo a povinnost užívat příjmení (resp. rodné příjmení), kterým je zapsán v matrice. V případě změny příjmení je podkladem výpis z matriky (poslední zapsané příjmení) nebo úřední doklad o změně příjmení. b) Cizinec. Je to osoba, která nemá státní občanství ČR. Jestliže má vydán průkaz povolení k pobytu, zapíše se příjmení podle tohoto průkazu. Jestliže lze jednoznačně identifikovat příjmení cizince, zapíše se toto příjmení. Jestliže se jmenný identifikační údaj cizince skládá z jednotlivých jmen (která jsou si případně rovnocenná a jejichž pořadí není pevně stanoveno – např. „Alvarez y Carrion“ nebo „Carrion y Alvarez“), pak se zapíše tolik jmen, kolik jich lze umístit do prostoru 35 znaků bez krácení. Přitom se zachovává pořadí jmen podle předloženého dokladu a jednotlivá jména jsou oddělena vždy jednou mezerou, popř. pomlčkou, je-li to tak v dokladu totožnosti cizince zapsáno. Jestliže je příjmení cizince jediné slovo delší než 35 znaků, zkrátí se na délku 35 znaků vynecháním 36. a dalších znaků. Při přepisu jména cizince z cizího jazyka nepoužívajícího latinku do češtiny se používá transliterace. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0075
label: Příjmení obyvatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#adresniMistoiKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#adresniMistoKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0109
comment: Předávací kód adresy stavebního objektu je jednoznačné číselné vyjádření konkrétních hodnot (výskytů) adresy stavebního objektu. Předávací kód adresy stavebního objektu je jedinečný v rámci ČR. @cs
label: Předávací kód adresy stavebního objektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#castObceKod
comment: Předávací kód části obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Předávací kód části obce je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód části obce vzniká reálně fixací stávajícího kódu části obce (katalogový list AA0056) k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu části obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0175
label: Předávací kód části obce @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#castObceNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0055
comment: Název části obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Název části obce je určen při vzniku části obce. Může být změněn rozhodnutím obce. Název části obce je jedinečný v rámci obce. @cs
label: Název části obce @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#katastrKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0060
label: Kód katastrálního území @cs
comment: Kód katastrálního území je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „katastrální území“. Kód katastrálního území je určen číselníkem (tzv. identifikační číslo územně technické jednotky). Kód katastrálního území je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0173
comment: Předávací kód kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Předávací kód kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Předávací kód kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Předávací kód kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0172
comment: Název kraje je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Název kraje je určen při vzniku kraje ústavním zákonem. Může být změněn ústavním zákonem. Název kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Název kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0178
subPropertyOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLauKod
comment: Kód NUTS kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Kód NUTS kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: Kód NUTS kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#mestskyObvodMestskaCastKod
comment: Předávací kód městské části resp. městského obvodu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „městská část resp. městský obvod“. Předávací kód městské části resp. městského obvodu je určen číselníkem. Předávací kód městské části resp. městského obvodu je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód městské části resp. městského obvodu vzniká reálně fixací stávajícího kódu městské části resp. městského obvodu (datový prvek AA0062) v garanci Českého statistického úřadu k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0176
label: Předávací kód městské části resp. městského obvodu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#mestskyObvodMestskaCastNazev
comment: Název městské části resp. městského obvodu je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „městská část resp. městský obvod“. Název městské části resp. městského obvodu je určen při vzniku městské části resp. městského obvodu. Součástí názvu je název příslušného města, který je uváděn vždy na začátku. Název městské části resp. městského obvodu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0061
label: Název městské části resp. městského obvodu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLauKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#nutsLau
label: Kód Nuts resp. Lau @cs
comment: Předávací kód Nuts resp. Lau @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecKod
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0174
label: Předávací kód obce @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Předávací kód obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Předávací kód obce je určen po vzniku obce číselníkem. Předávací kód obce je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód obce vzniká reálně fixací stávajícího kódu obce (datový prvek AA0054) v garanci Českého statistického úřadu k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs

Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0412
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=be838a87-c64e-49af-8d5a-39bc88fa4851
comment: Výše příjmů v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, přijaté paušály na zajištění servisních služeb předem. @cs
label: VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0413
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=35a16e47-e255-4129-a26b-ec03f1b4663b
label: PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ @cs
comment: Výše výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky. Jedná se např. o výši úroků ze státních cenných papírů za běžné účetní období, které jsou splatné pozadu v následujícím účetním období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0414
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f8131273-6a26-4496-8951-f7530dd9c83a
label: KURSOVÉ ROZDÍLY AKTIVNÍ @cs
comment: Výše aktivních (ztrátových) kursových rozdílů z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků, úvěrových účtů a účtů finanční výpomoci v cizí měně podle kursu ČNB při uzavírání účetních knih. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0415
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=52910957-5e67-4fcd-aa0c-aa1cfbbbe859
label: KURSOVÉ ROZDÍLY PASIVNÍ @cs
comment: Výše pasivních (ziskových) kursových rozdílů z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí v cizí měně, podle kursu ČNB při uzavírání účetních knih. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0416
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4763236a-b1bd-440e-9949-bb503321221f
label: DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ @cs
comment: Výše dohadných položek aktivních, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0417
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=010c24e6-6cd8-4882-b70c-d9d4c0fe3284
label: DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ @cs
comment: Výše dohadných položek pasivních daného účetního období, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0418
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b703f993-d38c-40ca-84c6-069f08b904b0
label: OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM @cs
comment: Výše opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0419
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=381b354c-9a33-4732-bafe-978f4376ea9e
comment: Výše účetních vztahů mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky a vztahy mezi hlavní činností a hospodářskou činností, provozovanými územně samosprávnými celky. @cs
label: VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0420
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1861319e-207f-4125-8bd4-2a2891a88dc3
label: SPOJOVACÍ ÚČET PŘI SDRUŽENÍ @cs
comment: Výše nákladů a výnosů převáděných mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0421
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1ea1c8f-eebd-405f-aeb2-e3938d5ff531
label: MATERIÁLNÍ NÁKLADY @cs
comment: Výše nákladů na spotřebovaný nakupovaný materiál, elektrickou energii, vodu, plyn, páru, výše nákladů na údržbu a opravy, dopravu, práce výrobní povahy a výše nákladů na pohoštění a dary. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0422
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=37b941ec-1119-44e7-bf00-9b3ff210a7ee
label: SLUŽBY A NÁKLADY NEVÝROBNÍ POVAHY @cs
comment: Výše nákladů na služby a práce nevýrobní povahy, nájemné, výkony spojů, různé finanční náklady a jednotný příděl do FKSP. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0423
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c9fc817-a31c-4d94-92e3-d139490997c5
label: CESTOVNÉ A OSTATNÍ VÝPLATY FYZICKÝM OSOBÁM @cs
comment: Výše cestovních, stěhovacích a podobných nákladů, ostatních výplat fyzickým osobám a stipendií. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0424
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1092ebbc-dfb5-4034-9eab-c4a44520a0ee
label: MZDOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY @cs
comment: Výše veškerých požitků zaměstnanců organizačních složek státu a územně samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0425
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a33afb38-258e-4693-a863-2d7131981e8f
label: DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ @cs
comment: Výše peněžitých dávek nemocenského pojištění, důchodů a ostatních peněžitých dávek, výše peněžité podpory, věcné podpory, nákladů na lázeňskou péči a na rekreaci u organizačních složek státu a územních samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0426
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7b0c5ab1-194c-4878-8051-707ddac2cf8d
label: MANKA A ŠKODY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 @cs
comment: Výše mank a škod na dlouhodobém majetku a výše mank a škod přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0427
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=15fb5d93-5aef-4b4a-802d-9e76d8b556d8
label: SPOTŘEBA ENERGIE (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše nákladů na spotřebovanou energii. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0428
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cb7153ea-d420-4e41-908c-3bf0c802ac22
label: SPOTŘEBA OSTATNÍCH NESKLADOVATELNÝCH DODÁVEK (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše nákladů na spotřebované neskladovatelné nákupy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0429
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=641191a6-7c5f-46c4-a6a7-fc698dd9d796
label: NÁKLADY NA REPREZENTACI @cs
comment: Výše nákladů týkajících se reprezentace i vlastních výkonů, které se použijí pro účely reprezentace. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0430
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=592b1c74-1ee0-44e5-89f2-46ae0e77f796
label: MZDOVÉ NÁKLADY @cs
comment: Výše veškerých požitků zaměstnanců organizace na hospodářskou činnost územně samosprávných celků a příspěvkových organizací. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0431
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=428799f0-d341-4e4b-91a6-759cbb419bc2
comment: Výše závazků z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění. @cs
label: ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0432
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c2644061-e114-4ab2-af0e-a3b8628d8ef0
label: OSTATNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ @cs
comment: Výše závazků k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0433
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0ca3be69-bbe2-4d36-8d86-4a3fa4bd7efe
comment: Výše výdajů (nákladů) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. @cs
label: ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0434
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=382aa5de-aeee-411d-96f5-714e149a2a7f
label: OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY @cs
comment: Výše ostatních sociálních nákladů, jako např. výše ostatních nákladů na civilní službu, které jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0435
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2deaaf2b-bdcb-48b0-abcb-fd3ba79460b8
label: DAŇ SILNIČNÍ @cs
comment: Výše daně, kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními vozidly. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0436
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3f82e8a-851a-4e96-993f-07c78dddb9f8
label: DAŇ Z NEMOVITOSTI @cs
comment: Výše daně z pozemků a ze staveb. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#8
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=eb539126-c5b0-4f82-bd04-7db10f2ea2ef
label: PRO ÚČETNICTVÍ @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných účetních informačních systémech. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0313
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2468dcc1-1a4b-4cde-83a6-9f1f99061063
label: NEHMOTNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE @cs
comment: Úhrnná hodnota nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje (jedné z majetkových položek dlouhodobého nehmotného majetku) jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0314
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ad2a6191-7859-4b87-9223-f73a17951eaa
label: SOFTWARE (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná hodnota software (jedné z majetkových položek dlouhodobého nehmotného majetku). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0315
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=81900001-c7b9-48de-9734-5c477e9760de
label: OCENITELNÁ PRÁVA (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná hodnota ocenitelných práv (jedné z majetkových položek dlouhodobého nehmotného majetku). Ocenitelnými právy se rozumí například výrobně technické poznatky (know-how), licence, koncese, předměty průmyslových práv, vydavatelská a autorská práva. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0316
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b263ea0f-5917-4043-b7dc-3369c603b161
label: DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetkové položky dlouhodobého nehmotného majetku, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Majetkové položky jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva. Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0317
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=417863d3-d297-4326-a40a-210be2a366f0
label: OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota dlouhodobého nehmotného majetku, resp. majetkových položek jiných než nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0318
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=de919985-2428-49e0-871e-6e67111ddc7e
comment: Úhrnná hodnota staveb. Stavby, včetně budov, bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., se bez ohledu na jejich pořizovací cenu označují jako dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. @cs
label: STAVBY (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0319
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a7f63d31-3ec4-478d-90fd-969968b25db8
label: SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná hodnota movitých věcí. Samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, včetně předmětů z drahých kovů, se označují jako dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0320
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5bb673c0-9685-4f8d-98b0-cb22b7c69eeb
label: PĚSTITELSKÉ CELKY TRVALÝCH POROSTŮ (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná hodnota pěstitelských celků trvalých porostů. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky se označují jako dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0321
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4a1e0dc5-4c21-449e-9f4f-ad5526b5fa30
comment: Úhrnná hodnota základního stáda a tažných zvířat. Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na jejich pořizovací cenu označují jako dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. @cs
label: ZÁKLADNÍ STÁDO A TAŽNÁ ZVÍŘATA (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0322
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=73cf98e5-f211-46d8-a3c7-e19685d80110
label: DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem odpisovaným, se rozumí movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0323
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0791b647-dfe0-4b14-9aa2-b180bd350801
label: OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota ostatního dlouhodobého hmotného majetku. Za ostatní dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se označují otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0324
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c9c9eb8e-c7a2-483f-b2dc-46fb70ec5749
label: POZEMKY (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná hodnota pozemků. Pozemky, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, se označují jako dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0325
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f41b232e-d0b2-487f-abc2-38d2881794b9
comment: Úhrnná hodnota uměleckých děl a předmětů. Umělecká díla, sbírky, movité a nemovité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, se označují jako dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. @cs
label: UMĚLECKÁ DÍLA A PŘEDMĚTY (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0326
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=61c4a975-9638-4c48-8f82-f1707d86f3ca
label: NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná výše nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku včetně přípravy a zabezpečení pořizovaného majetku (poradenské služby, zkoušky apod.). Dlouhodobý nehmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, darováním, převodem právních předpisů a technickým zhodnocením dlouhodobého drobného nehmotného majetku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0327
comment: Úhrnná výše nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně přípravy a zabezpečení pořizovaného majetku (poradenské služby, zkoušky apod.). Dlouhodobý hmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, darováním, převodem podle právních předpisů a technickým zhodnocením dlouhodobého drobného hmotného majetku. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2175a0b2-3aa6-4623-873b-c606a429d05d
label: NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0328
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=972cf840-f032-48d9-8f19-3f4ff749ac82
label: POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota nákladů na pořizování příslušných majetkových položek, které se staly dlouhodobým finančním majetkem v okamžiku uskutečnění účetního případu. Majetkovými položkami se rozumí dlouhodobé cenné papíry a vklady, půjčky, dlužné cenné papíry. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0329
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=69a93277-480b-4879-841f-d8a4cf99b7c8
comment: Hodnota poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. @cs
label: POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0330
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ea114297-f2bb-4c17-9f60-834f37657e7a
comment: Hodnota poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. @cs
label: POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0331
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=381a0543-8c2a-44e5-8b70-85d64dd6b835
comment: Hodnota dlouhodobých cenných papírů a vkladů, které jsou v držení účetní jednotky osoby s rozhodujícím vlivem déle než jeden rok. @cs
label: MAJETKOVÉ ÚČASTI V OSOBÁCH S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0332
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=11b20582-c68f-41df-a6d3-11257d302180
comment: Hodnota dlouhodobých cenných papírů a vkladů, které jsou v držení účetní jednotky osoby s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv déle než jeden rok. @cs
label: MAJETKOVÉ ÚČASTI V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0333
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c2e6de63-dfab-4e2f-aa31-7800316f0e37
comment: Hodnota dlužných cenných papírů držených do data splatnosti. @cs
label: DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY DRŽENÉ DO SPLATNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0334
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b9ce56dd-e706-41e7-b438-3cbda2c34e82
comment: Hodnota půjček poskytnutých účetní jednotkou osobám ve skupině s dobou splatnosti delší než jeden rok. @cs
label: PŮJČKY OSOBÁM VE SKUPINĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0335
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1654ba1a-a68d-405f-9e19-1583a3df8591
comment: Hodnota půjček (mimo půjček podnikům ve skupině) s dobou splatnosti delší než jeden rok. @cs
label: OSTATNÍ DLOUHODBÉ PUJČKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0336
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eb7202f6-0e57-4a0b-8be0-36f5a36f02ce
label: OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK @cs
comment: Úhrnná hodnota dlouhodobého finančního majetku jiného, než jsou dlouhodobé cenné papíry a vklady, půjčky s dobou splatností delší než jeden rok a dlužné cenné papíry držené do data splatnosti. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0337
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3a506741-dc2a-4af8-adc8-6f66b60181c2
label: POŘÍZENÍ MATERIÁLU @cs
comment: Výše pořizovacích cen surovin, pomocných a provozovacích látek, náhradních dílů, obalů a movitých věcí s dobou použitelnosti jeden rok a kratší. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0338
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f10e9ab8-4ca1-40b8-892e-16696dd77afb
label: MATERIÁL NA SKLADĚ (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše pořizovacích cen nakoupeného a převzatého materiálu a vlastních nákladů na materiál vlastní výroby ve stavu zásob materiálu zjištěná dle skladové evidence. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0339
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d68f6abc-a79c-473d-b5e3-67c4a3ea4f9e
comment: Hodnota dodaného materiálu, který účetní jednotka ještě nepřevzala. @cs
label: MATERIÁL NA CESTĚ (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0340
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=efa7d97b-816d-43e7-b8b0-3fd80d51c103
label: NEDOKONČENÁ VÝROBA (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech. Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale ani hotovým výrobkem a nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0341
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=935eb2fa-606f-4d1e-a5a3-cfd683626543
comment: Hodnota odděleně evidovaných produktů, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. @cs
label: POLOTOVARY VLASTNÍ VÝROBY (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0342
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1941bfc-311c-4858-a046-0a4d09827aea
comment: Hodnota předmětů vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. @cs
label: VÝROBKY (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0343
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=da040ab2-49c1-44ed-a094-dd4e5e97dc1f
label: ZVÍŘATA (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Úhrnná výše pořizovacích cen nakoupených zvířat náležejících do zásob (mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna drůbeže na výkrm, psi a další) resp. úhrnná výše vlastních nákladů nebo reprodukčních pořizovacích cen zvířat vlastního odchovu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0344
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=176e3193-254e-4044-8341-f912b3b24173
label: POŘÍZENÍ ZBOŽÍ @cs
comment: Úhrnná výše pořizovacích cen zboží. Zbožím se rozumí movité věci nabyté za účelem prodeje, výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a nemovitosti. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0345
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4803f4f9-32c5-46fb-b170-5b0018b7a5be
comment: Úhrnná výše pořizovacích cen nakoupeného, převzatého a aktivovaného zboží zjištěná dle skladové evidence. @cs
label: ZBOŽÍ NA SKLADĚ (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0346
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7cedcb4a-1ccc-435b-9d23-5fbd406f2153
comment: Hodnota dodaného zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala. @cs
label: ZBOŽÍ NA CESTĚ (HODNOTA V KČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0347
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0d5772c1-0153-44e5-9b08-38f14b7b4701
label: FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU @cs
comment: Úhrnná výše částek, určených na financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů organizačních složek státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0348
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ae91235d-65bd-4b1a-88c5-dae54ca0a333
label: POSKYTNUTÉ DOTACE ORGANIZAČNÍM SLOŽKÁM STÁTU @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů organizačních složek státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0349
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=973eae2b-976d-4ae1-af8a-d0c884b90517
label: POSKYTNUTÉ DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM – ÚČTOVÁ SKUPINA 20 @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů příspěvkových organizací. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0350
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=572cc66d-2abc-48bd-9443-19bf91c601f3
label: POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM – ÚČTOVÁ SKUPINA 20 @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů ostatních subjektů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0351
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=536a9481-70a3-4f6e-9b6a-837d5db6a582
comment: Úhrnná výše inkasovaných rozpočtovaných příjmů v tuzemské nebo zahraniční měně a přijatých a splácených úvěrů na dlouhodobý majetek z běžné činnosti organizačních složek státu. @cs
label: VYÚČTOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0352
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e3a3e5f5-df6f-4c27-8106-743d6f2a1102
comment: Úhrnná výše rozpočtovaných i nerozpočtovaných příjmů na základě předpisů příjmů vydaných příslušným hospodařícím místem na úrovni organizačních složek státu. @cs
label: VYÚČTOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Z FINANČNÍHO MAJETKU – ÚČTOVÁ SKUPINA 20 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0353
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f21d9e3e-e131-4a82-850c-0f8e68ca2f6c
label: FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ @cs
comment: Úhrnná výše částek určených na financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů územních samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0354
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=40fac776-a8c9-45ee-b3a4-4312606de692
label: POSKYTNUTÉ DOTACE VKLADOVÉMU VÝDAJOVÉMU ÚČTU @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů územních samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0355
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d2724797-96ea-4ac4-a9a0-50f4cd9f7b4d
label: POSKYTNUTÉ DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM – ÚČTOVÁ SKUPINA 21 @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů příspěvkových organizací (na úrovni územních samosprávných celků). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0356
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=baa3a121-9f48-4605-9e50-43b8623141cd
label: POSKYTNUTÉ DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM – ÚČTOVÁ SKUPINA 21 @cs
comment: Úhrnná hodnota dotací poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů ostatních subjektů (na úrovni územních samosprávných celků). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0357
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=06083631-4c6e-4a0e-8b74-16b0fe149c7d
comment: Úhrnná výše inkasovaných rozpočtovaných příjmů v tuzemské nebo zahraniční měně a přijatých a splácených úvěrů na dlouhodobý majetek z běžné činnosti územních samosprávných celků. @cs
label: VYÚČTOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0358
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f0ef36af-f03e-4658-bd3e-918a724a8e7e
comment: Úhrnná výše rozpočtovaných i nerozpočtovaných příjmů na základě předpisů příjmů vydaných příslušným hospodařícím místem na úrovni územních samosprávných celků. @cs
label: VYÚČTOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Z FINANČNÍHO MAJETKU – ÚČTOVÁ SKUPINA 21 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0359
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8c305dd0-f9de-4043-8432-70d3ac4e5335
label: ZÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ @cs
comment: Výše příjmů územních samosprávných celků, které byly přijaty na základní běžný účet. Do příjmů se rovněž zahrnují přijaté účelové dotace, neúčelové dotace a dotace na dlouhodobý majetek, příjmy z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a ostatními subjekty. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0360
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ccef2233-bff3-4675-9ff5-c8ed825ea7fe
comment: Výše uskutečněných výdajů na dlouhodobý majetek a na provoz územního samosprávného celku. @cs
label: ZÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0361
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6a4f891f-c4a1-4085-a77e-2e588fbea30d
comment: Hodnota stanovených limitů rozpočtových výdajů organizačních složek státu. @cs
label: LIMITY VÝDAJŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0437
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5da8efd4-74f6-4fa8-b0d1-d3bde86f45c9
label: OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs
comment: Výše doměrek daně silniční a daně z nemovitostí za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Výše doměrek spotřební daně. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0438
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=95f6e964-8a1b-4b8e-b01d-b4d863956ad6
comment: Částky smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, výše postižních částek a odstupného bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv. @cs
label: SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0439
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b096eaa4-9759-4269-8dd7-87e2f99be119
comment: Částky závazků podle příslušných dokladů (a v souladu s příslušnými právními předpisy jako např. zákon č. 219/2000 Sb.) bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv. @cs
label: OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0440
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=83945899-71c6-43a5-9c0a-935e6961f765
label: ODPIS POHLEDÁVKY @cs
comment: Výše odpisu při prokázané nedobytnosti pohledávky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0441
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d0578cf0-9955-4638-95e4-caed4b5b437b
comment: Výše platební povinnosti z titulu úroků vůči věřitelům, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru v případě půjček, finančních operací. @cs
label: ÚROKY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0442
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3fea174d-2d52-4fb0-8ea4-567c5b467da4
label: KURSOVÉ ZTRÁTY @cs
comment: Výše kursových rozdílů vznikajících na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech při platbách v průběhu roku při přepočtu cizích měn. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0443
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4905e345-d85c-4a0d-be6d-8c5c38bc20a8
label: DARY (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Hodnota bezúplatného předání majetku, jako např. zůstatková cena darovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu DPH vztahující se na bezúplatné plnění. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0444
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1601f6a6-442f-4bbc-b36c-300f54b1f7bc
label: MANKA A ŠKODY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs
comment: Výše manka na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin a částky chybějících cenných papírů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0445
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=02790a8c-4501-4878-97ca-3c121df7ecfd
label: JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY @cs
comment: Výše nákladů (neuvedených v jiných účtech), které se týkají provozní činnosti, peněžního styku, odstupného. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0446
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1c4f7842-c29d-42b6-818e-aebf94f2610d
label: ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU @cs
comment: Výše odpisů. Odpis (opotřebení) je pro účetní jednotku náklad, do kterého se postupně přenáší hodnota dlouhodobého majetku. Účetní jednotka stanoví způsob výpočtu a provádění odpisů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0447
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4b185153-bc75-4c6d-a23f-882a76ad6b0d
comment: Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. @cs
label: ZUSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0448
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=54144c12-0fb7-4731-81df-21f70b683039
label: PRODANÉ CENNÉ PAPÍRY A VKLADY @cs
comment: Výše úbytku cenných papírů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0449
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce2b6e51-e635-41ce-987b-316a2f36c39c
label: PRODANÝ MATERIÁL (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše úbytku materiálu oceněného pořizovací cenou. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0450
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f88b8669-bd63-430a-a8d3-06c69b8acc2d
label: DAŇ Z PŘÍJMU – ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 @cs
comment: Výše splatné daně z příjmu při uzávěrce účetního období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0451
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ef39b313-1403-40a6-9793-425a1f72ae12
label: DODATEČNÉ ODVODY DANĚ Z PŘÍJMU @cs
comment: Výše doměrek daně za minulá účetní období a výše vratek daně za minulá účetní období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0452
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=044b71b7-34ab-4f55-831f-b0e0cd9d5443
label: TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY @cs
comment: Výše tržeb územních samosprávných celků nebo příspěvkových organizací za vlastní výrobky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0453
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5e621846-14ad-4263-8397-9c38e81c55d2
label: TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB @cs
comment: Výše tržeb územních samosprávných organizací nebo příspěvkových organizací z prodeje služeb. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0454
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4d185954-bc8d-4391-95b6-621af948a928
label: TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ @cs
comment: Výše tržeb územních samosprávných celků nebo příspěvkových organizací za prodané zboží. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0455
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0931ccab-5cb8-4cfc-bb0b-a904a8857d29
label: AKTIVACE MATERIÁLU A ZBOŽÍ (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0456
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9fb3e66b-7f65-40f9-a4dc-d87fe802ed85
comment: Částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv a to: smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, postižní částky, odstupné. @cs
label: SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ – ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0457
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cc3cdc1a-9575-45ad-bc02-f79f332d5f61
comment: Částky jiných pohledávek než: smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, postižní částky a odstupné, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv. @cs
label: OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE – ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0458
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=50e52d80-106d-4780-a5de-a45ca6965551
label: PLATBY ZA ODEPSANÉ POHLEDÁVKY @cs
comment: Výše úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0459
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0c65f2f2-83b0-4249-b60c-fe7b9f9791ad
comment: Výše přijatých úroků od banky a jiných dlužníků. @cs
label: ÚROKY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0460
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f3bac74e-0246-4e69-98c3-672406e3ae74
label: KURSOVÉ ZISKY @cs
comment: Výše kursových rozdílů vznikajících na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech v cizích měnách v průběhu účetního roku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0461
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6bee483b-d6d8-40ef-920c-e46f9a658e11
comment: Výše úhrnného snížení (užití) fondů v souladu s příslušným právním předpisem. @cs
label: ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0462
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5365f2ae-68d6-427c-8fff-00294a3b7e1d
label: JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY @cs
comment: Výše nároku na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytku na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprava výnosů minulých účetních období a ostatní výnosy nezachycované v jiných datových prvcích. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0463
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b2c781c6-d501-4d70-abf1-ff6b08610705
label: TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU @cs
comment: Výše tržeb i odhadu částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0464
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=80a0a10a-f015-47cb-9445-a8337df34bef
comment: Výše dividend, podílů na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku. @cs
label: VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0465
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ed14f6f3-2c99-483b-93a5-06ccc88cda05
label: TRŽBY Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ A VKLADŮ @cs
comment: Výše tržeb z prodeje cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru evidovaných na účtech 061, 062 a 069. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0466
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=106b0363-950c-49e9-80fe-4352901d90f8
comment: Částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál. @cs
label: TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0467
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6fc6aecd-bd1b-45ad-839d-41addaf22fe8
comment: Výše dividend nebo úroků vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku. @cs
label: VÝNOSY Z KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0468
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=35efccf1-6c8c-4b10-a644-1532c28877d2
label: PROVOZNÍ DOTACE @cs
comment: Výše přijatých dotací, které dostaly příspěvkové organizace na provoz. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0469
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=635ba91d-c45c-4e77-9ae2-978f1cc0e4c0
label: ČÍSLO SYNTETICKÝCH ÚČTŮ @cs
comment: Kód syntetického účtu (popřípadě třídy nebo skupiny účtů) vycházející z účtové osnovy pro datovou specifikaci (konkretizaci) syntetických účtů (popřípadě tříd nebo skupin účtů) a příslušný k zatřídění (respektive zaúčtování) konkrétních finančních částek. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#4
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných pro isentifikaci a popis ekonomického subjektu. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=1a670aa6-498c-4c59-abde-0453e3578680
label: DATOVÉ PRVKY K IDENTIFIKACI A POPISU EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0017
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=10e015ca-f44b-45b6-9a25-2af83ce91eae
comment: Identifikační číslo osoby (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního předpisu postavení podnikatele. @cs
label: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0018
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cf87f457-4644-4a03-938e-7f442269e6a5
label: NÁZEV EKONOMICKÉ ČINNOSTI @cs
comment: Slovní vyjádření činností prováděných právnickými nebo fyzickými osobami. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0019
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b39760a7-3544-4a9d-8ec1-45da067a459d
comment: Právní forma ekonomického subjektu označuje formu subjektivity, a to takovou, v níž je ekonomický subjekt schopen mít práva a povinnosti při podnikatelské činnosti. @cs
label: PRÁVNÍ FORMA EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0020
comment: Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní jméno fyzické osoby je její jméno a příjmení, popř. dodatek, odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Obchodní jméno obchodních společností a družstev je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku resp. živnostenském rejstříku. Součástí obchodního jména právnické osoby je i dodatek označující jejich právní formu. Obchodním jménem právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2602887a-d92f-418a-b181-22bc0b801059
label: OBCHODNÍ JMÉNO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0022
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=184e3bb2-7da9-492d-a8cc-4ae0f0c4849f
comment: Kód (datový prvek), který udává úřad, jenž provedl registraci ekonomického subjektu. @cs
label: KÓD ÚŘADU PŮVODU REGISTRACE EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0025
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=96144f80-2387-461b-b568-7c79e13bf8a4
comment: Datový prvek pro označení kategorie zaměstnavatele podle evidenčního počtu zaměstnanců. Pozn.: zpravodajská jednotka uvede počet zaměstnanců a Český statistický úřad provede zařazení do kategorie podle počtu zaměstnanců. @cs
label: KATEGORIE ZAMĚSTNAVATELE PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0026
comment: Datový prvek, který slouží k identifikaci a registraci plátce daní. Je vytvořen podle jedné z možností: a) rodné číslo u fyzických osob 1. občanů ČR, 2. cizinců, kteří mají povoleno podnikat na území ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo b) IČ u právnických osob, c) vlastní číslo plátce přiděluje finanční úřad v případě 1. občanů ČR s duplicitním rodným číslem 2. fyzické osoby – cizince, který má povolení podnikat v ČR a nemá přiděleno rodné číslo 3. právnické osoby pokud nemá přiděleno IČ (různé spolky) d) číslo plátcovy pokladny – přiděluje finanční úřad podle § 4 odst. 9 a 10 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona č. 35/93 Sb. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=328b2fea-5ad0-43fb-8c8b-45ea45a9afdc
label: KÓD PLÁTCE DANĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0027
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2876d414-ce32-4f72-9c02-1573781e3253
label: KÓD FINANČNÍHO ÚŘADU @cs
comment: Třímístný číselný kód jednoznačně identifikující finanční úřad. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0028
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4346528d-fc51-4cca-9e4f-f3271288326b
comment: Datový prvek pro kódové vyjádření základního třídění všech výrobků (zboží), prací výrobní povahy, služeb, výkonů včetně oprav, údržby, montáží a instalací a třídění stavebních prací. @cs
label: KÓD PRODUKCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0029
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1f4f5b49-a8b2-415f-82a2-9a1a3fe1adee
comment: Datový prvek pro kódové vyjádření činností prováděných právnickými nebo fyzickými osobami. @cs
label: KÓD EKONOMICKÉ ČINNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0096
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=087db103-24a3-459e-b809-63d60734c658
label: NÁZEV PROVOZOVNY @cs
comment: Slovní označení provozovny. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0097
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f75c35a3-55a8-4e6f-abca-b396694b930f
comment: Slovní vyjádření typu statutárního orgánu ekonomického subjektu. @cs
label: TYP STATUTÁRNÍHO ORGÁNU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0098
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0e95ab53-4ed3-4549-89ec-6102bbe20b49
label: DRUH OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ @cs
comment: Slovní vyjádření druhu dokladu, kterým ekonomický subjekt potvrzuje své oprávnění k podnikání. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0099
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=be061056-8111-4d56-b218-5e90451db8a7
comment: Kód druhu dokladu, kterým ekonomický subjekt potvrzuje své oprávnění k podnikání. @cs
label: KÓD DRUHU OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0100
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=203f1bae-84e5-496f-b0f0-579879324570
comment: Datový prvek pro kódové označení příslušnosti ekonomického subjektu do daného institucionálního sektoru, příp. subsektoru. @cs
label: KÓD INSTITUCIONÁLNÍCH SEKTORŮ A SUBSEKTORŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0101
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e35d8b2d-af4c-413f-b509-82dd756c1877
comment: Výše základního kapitálu právnické osoby v Kč. @cs
label: ZÁKLADNÍ KAPITÁL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0387
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c86fec24-6e51-475a-892a-12867f5855a0
comment: Hodnoty přijatých směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných plátců. @cs
label: SMĚNKY K INKASU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0388
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=53099845-7cfb-4ad6-86c3-01de8c5d616b
label: POHLEDÁVKY ZA ESKONTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY @cs
comment: Výše pohledávek za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0389
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=32d160eb-b0a6-4f78-bc2d-e2b0f80b3896
label: POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY @cs
comment: Výše poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0390
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0420ecda-ec45-464f-99ef-164f696eed63
label: POHLEDÁVKY ZA ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY @cs
comment: Výše pohledávek z titulu rozpočtových příjmů, jak od obyvatelstva, tak i od organizací. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0391
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=72c952c0-8ffd-47eb-ab2a-490c09a42c0c
label: OSTATNÍ POHLEDÁVKY @cs
comment: Výše ostatních pohledávek z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům nebo zálohy poskytnuté vnitřní organizační jednotce na provozní výdaje. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0392
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4eef9661-cfcb-4929-b105-e697acd5048f
label: DODAVATELÉ (VÝŠE ZÁVAZKU K NIM) @cs
comment: Výše závazku vůči dodavateli. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0393
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=acd32d1f-c08b-4563-b30e-b2808c9817c6
comment: Hodnota směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je kratší než jeden rok. @cs
label: SMĚNKY K ÚHRADĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0394
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f756a7c1-c4a0-45eb-99c1-cc37cecfbcaa
label: PŘIJATÉ ZÁLOHY @cs
comment: Výše přijatých krátkodobých záloh od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0395
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d21e8d36-c4cc-4b5d-88f5-3ab6eb257c2e
label: OSTATNÍ ZÁVAZKY @cs
comment: Výše ostatních krátkodobých závazků z obchodních vztahů, např. uplatnění reklamace odběrateli. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0396
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c4b85eae-578a-4fcd-8831-101ef093dbdb
comment: Výše závazků z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám. @cs
label: ZAMĚSTNANCI (VÝŠE ZÁVAZKŮ K NIM) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0397
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eb427f6d-fea9-4d09-b706-dd8b766a12e6
label: OSTATNÍ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM @cs
comment: Výše různých závazků vůči zaměstnancům, např. náhrada cestovních výdajů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0398
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3e5397f4-d8f9-46a8-b595-cef04d2f2688
label: POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI @cs
comment: Výše různých pohledávek za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, záloh k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci, půjčky z FKSP apod. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0399
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=77055516-a0f1-438d-b6be-e423454585a9
comment: Výše závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění. @cs
label: ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0400
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c89a4f1-687e-4d21-9a06-cdf39aa8aba1
label: DAŇ Z PŘÍJMU – ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 @cs
comment: Výše placené daně z příjmů a záloh na daň v průběhu roku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0401
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=90a33582-fa05-414d-b6e3-40d4e341aca2
label: OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ @cs
comment: Výše daně z příjmu, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0402
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e5252951-c279-453e-a807-c821de9588ab
label: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY @cs
comment: Výše daňové povinnosti účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období, výše daňového dobropisu a vrubopisu, výše zálohy na daň a výše nároku na vrácení daně při nadměrném odpočtu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0403
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9ac59f40-afd6-4ff9-90aa-99b06ce07f80
label: OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY – ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 @cs
comment: Výše daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období, výše odvodu daně nebo zálohy na vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0404
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a4106f02-b45b-4fe5-a39c-f4d1825809b7
label: NÁROKY NA DOTACE @cs
comment: Výše dotací na provoz a na dlouhodobý majetek poskytované příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územních samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0405
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2382bf5a-398a-4728-8124-596599ab7394
comment: Výše přeplatků dotací a ostatních závazků vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků. @cs
label: VYPOŘÁDÁNÍ PŘEPLATKŮ DOTACÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0406
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9359c3aa-a22e-4062-a28f-a7b92fdf72c7
label: POHLEDÁVKY K ÚČASTNÍKŮM SDRUŽENÍ @cs
comment: Výše pohledávek při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0407
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2f961c54-a8ae-48d1-b6aa-cee235de095a
comment: Výše závazků účetní jednotky, jako akcionáře nebo společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady. @cs
label: ZÁVAZKY Z UPSANÝCH NESPLACENÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ A VKLADŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0408
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2460751d-676d-40ce-a100-32d304053434
comment: Výše závazků při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. @cs
label: ZÁVAZKY K ÚČASTNÍKŮM SDRUŽENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0409
comment: Hodnota vydaných dluhopisů a jejich splácení. Účtuje zde emitent dluhopisů. Na vrub účtu se účtuje upsání dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953 (Emitovanné dluhopisy) a krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 283 (Emitované krátkodobé dluhopisy). Ve prospěch účtu se účtuje splácení dluhopisů. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=835bd196-0b5b-46af-8136-f6d8890b0ae6
label: POHLEDÁVKY Z EMITOVANYCH DLUHOPISŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0410
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=99040a0f-72d2-4c48-9b8e-aacb9267a465
label: NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ @cs
comment: Výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, např. nájemné placené předem nebo předplatné. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0411
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=378ae739-e181-4179-b78c-9a84eae8d905
comment: Výše nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Jedná se např. o nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí účetního období. @cs
label: VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0362
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6ac868c2-78ee-4699-a0f8-91a6358ed437
label: BANKOVNÍ ÚČTY K LIMITŮM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU @cs
comment: Hodnota veškerých výdajů, které organizační složka státu provádí na vrub státního rozpočtu nebo na vrub doplňkových zdrojů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0363
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=81a9b331-1d04-478c-a73a-1744d1807d21
label: BĚŽNÉ ÚČTY STÁTNÍCH FONDŮ @cs
comment: Výše finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy (např. státní fond životního prostředí, pro zúrodnění půdy, kultury ČR, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury a další). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0364
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3efc9cd7-4bcb-4d0f-9d52-df8bca7a6212
label: BĚŽNÉ ÚČTY FINANČNÍCH FONDŮ @cs
comment: Výše finančních prostředků rezervního fondu, popřípadě ostatních finančních a zvláštních fondů organizačních složek státu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0365
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=498cd0c7-ea73-4635-b19b-b54c6021a2cf
comment: Výše veškerých rozpočtových příjmů a výdajů daného územně samosprávného celku, včetně výše přebytku hospodaření minulých let, výše přijatých prostředků z poskytnutých úvěrů a inkasované částky z prodeje emitovaných dlužných cenných papírů. @cs
label: ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0366
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=af01d07b-6abb-4c86-8218-4d18109b558e
comment: Výše dotací přijatých od územního samosprávního celku na úhradu provozních výdajů, popř. i výdajů na dlouhodobý majetek a výše realizovaných výdajů na dlouhodobý majetek a provozní výdaje. @cs
label: VKLADOVÝ VÝDAJOVÝ ÚČET @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0367
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=22d5629a-f2c5-4816-b974-9d8e93d0b8b5
label: PŘÍJMOVÝ ÚČET @cs
comment: Výše inkasovaných rozpočtových příjmů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0368
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b440f357-c62f-40c8-aa92-ff00dde47e24
label: BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ @cs
comment: Výše stavu a pohybu finančních prostředků fondů územních samosprávných celků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0369
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c86986d-3ff1-417c-8c4a-be70e22fa1e8
label: BĚŽNÝ ÚČET @cs
comment: Výše stavu a pohybu finančních prostředků u příspěvkových organizací na hospodářskou činnost, zahrnující výši tržeb a jiných příjmů a výši veškerých výdajů spojených s hospodářskou činností. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0370
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
label: BĚŽNÝ ÚČET FKSP @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fb1c815a-fb6c-4bd9-8d55-f69120c3518f
comment: Výše stavu a pohybu finančních prostředků FKSP. Zahrnují výši příjmů a výši výdajů v rámci FKSP. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0371
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b06131bd-ca6a-4799-acbc-3985ec240569
label: OSTATNÍ BĚŽNÉ ÚČTY @cs
comment: Výše stavu a pohybu cizích prostředků včetně různých forem sdružených prostředků, mezd převedených na konci účetního období z rozpočtu na běžný účet a dalších finančních prostředků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0372
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=752462d5-fd28-4442-9624-afff27f453c6
comment: Hodnota krátkodobých vkladových cenných papírů majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatné, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do jednoho roku od jejich pořízení. @cs
label: MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0373
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1ff8c076-9c34-4e9b-bf6e-9ec907f5fb18
label: DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ @cs
comment: Výše stavu, pořízení a úbytku cenných papírů úvěrové povahy, které má územní samosprávní celek nebo příspěvková organizace v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Dlužným cenným papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupon, směnka pořízená za účelem obchodování apod. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0374
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3dcf315b-3971-4b3c-9483-6d16b8b98d64
comment: Hodnota cenných papírů, které nejsou úvěrové povahy. Je to např. hodnota nakoupených opčních listů. @cs
label: OSTATNÍ CENNÉ PAPÍRY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0375
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f087dd75-0973-41c1-abd1-faa5499d10eb
comment: Pořizovací ceny cenných papírů, tj. ceny, za které byly cenné papíry jako krátkodobý finanční majetek pořízeny, včetně přímých nákladů s jejich pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. @cs
label: POŘÍZENÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0376
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f988404e-e621-43b8-bfa7-b8f501da1352
label: POKLADNA (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše stavu a pohybu peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování. Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty a depozita. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0377
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c30bb693-94c2-4028-b0c2-253b122a1eeb
label: PENÍZE NA CESTĚ @cs
comment: Výše vkladů, výběrů peněz, šeků, pro které ještě nebyly přijaty bankovní výpisy z převodů mezi jednotlivými účty vedenými bankou. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0378
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f5b97f52-c02d-4232-8b94-a9b00482eb95
label: CENINY (HODNOTA V KČ) @cs
comment: Výše stavu a pohybu cenin, jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0379
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=43c8f664-281e-4c2f-97fd-4206b3f8ef12
label: POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MEZI ROZPOČTY @cs
comment: Výše přechodně poskytnutých finančních výpomocí jiné účetní jednotce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0380
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2421fd37-451f-4f71-b100-146bac032878
label: PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MEZI ROZPOČTY @cs
comment: Výše přechodně přijatých finančních výpomocí od jiných účetních jednotek. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0381
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d3d699a4-c165-4268-b887-f99acef33011
label: POSKYTNUTÉ PŘECHODNÉ VÝPOMOCI @cs
comment: Výše poskytnuté finanční výpomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0382
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=401f1388-ebc9-4155-8791-c806f4c3fa2d
label: KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY @cs
comment: Výše úvěrů poskytnutých bankou na dobu jeden rok a kratší. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0383
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=12b4b4ec-dc16-48eb-903d-8ec676ab92e9
label: ESKONTOVANÉ KRÁTKODOBÉ DLUHOPISY @cs
comment: Výše úvěrů poskytovaných bankou a eskontované směnky, popř. hodnota jiných cenných papírů, které převzala banka k inkasu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0384
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=92b8541b-0cff-49aa-bb5d-bc7d0754171e
comment: Hodnota krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho roku. @cs
label: EMITOVANÉ KRÁTKODOBÉ DLUHOPISY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0385
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=01569772-8c09-477e-ab64-4a1ceabecc28
label: OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI @cs
comment: Výše přijatých výpomocí (půjček) poskytnutých příspěvkovým organizacím jinými osobami s výjimkou bank na základě smluv. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/account/v1#AA0386
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5d6329bf-9325-4759-b453-f720620ae92a
label: ODBĚRATELÉ (VÝŠE POHLEDÁVEK) @cs
comment: Výše pohledávek za odběratelem zůstávajících po splnění dodávky vůči odběrateli. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0044
comment: Datový prvek pro číselný údaj, který plátce (příkazce) uvádí v případech, kdy je to nutné k zúčtování platby v bance. Struktura specifického symbolu není stanovena. Obsah specifického symbolu určuje banka, která potřebuje specifický symbol k zúčtování platby, popř. Česká národní banka. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=866fdbf5-6f3a-4454-93e6-6a51fce57f4e
label: SPECIFICKÝ SYMBOL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0045
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a9d2df0-0efa-4021-9f68-ef4e2c0f9e2f
comment: Datový prvek pro kódové označení banky. Kód je uváděn v následujícím tvaru: čtyřmístný číslicový (na platebních příkazech), @cs
label: IDENTIFIKAČNÍ KÓD BANKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0046
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2374a595-64dc-430b-af93-3f2b58526b51
comment: Číslo pod kterým je veden účet klienta banky. @cs
label: ČÍSLO ÚČTU KLIENTA BANKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0048
comment: Datový prvek pro označení právního předpisu v odkazech na právní předpis. Rozlišuje se: 1. úplná citace 2. zkrácená citace 3. citace novelizovaných právních předpisů 4. citace paragrafů, článků, odstavců, písmen a číslic viz dále komentář tohoto datového prvku. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bad0b062-a0d4-42ee-8eae-0c50a524ac80
label: CITACE PRÁVNÍHO PŘEDPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0049
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=746d2641-6430-49d3-a79c-257016f9bf70
comment: Datum vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Prezentace data odpovídá národním zvyklostem. @cs
label: NÁRODNÍ DATUM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0050
comment: Číslo koncového bodu veřejných telefonních sítí a veřejných komunikačních sítí s internetovým protokolem. Datový prvek má části: 1. mezinárodní přestupný znak („00“ nebo „+“) 2. Volba (předvolba) operátora 3. kód země 4. účastnické číslo (u ústředen s provolbou se rozumí číslo ústředny a číslo přípojky pobočkové sítě nebo pobočkové ústředny dohromady) 5. číslo koncového bodu (u ústředen se spojovatelkou – tzv. poloautomatický provoz) Datový prvek nemusí mít uvedeno číslo přípojky pobočkové sítě nebo pobočkové ústředny. Je-li předřazen mezinárodní přestupný znak (např. pro USA před kód země „1“, tj. 001), jde o mezinárodní spojení. Není-li uveden mezinárodní přestupný znak 00, jde o účastnické číslo (telefonní číslo) a datový prvek obsahuje jen účastnické číslo. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c0de6629-6113-478b-a906-dedd63742792
label: TELEFONNÍ ČÍSLO (FAXOVÉ ČÍSLO) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0105
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=581e3f75-8098-4bee-b1cd-178593255550
comment: Číslo, pod kterým je písemnost registrována. @cs
label: ČÍSLO JEDNACÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=07767913-d965-42a8-b346-b1cc1313c8d9
comment: Datum je určitý den kalendářního roku, který je označen pořadovým číslem uvnitř kalendářního měsíce tohoto roku. Prezentace data respektuje mezinárodní normy. @cs
label: DATUM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0111
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1ac02eab-a249-4654-beae-fc99becf2d7e
comment: Časový interval dlouhý sedm dní uvnitř kalendářního roku, který začíná pondělím a označuje se pořadovými čísly uvnitř kalendářního roku. První kalendářní týden roku je týden, který obsahuje první čtvrtek v roce. @cs
label: KALENDÁŘNÍ TÝDEN @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=08c48678-b40b-4581-84ef-525b69835a00
comment: Finanční částka v korunách českých, uváděná podle potřeby s přesností na haléře. @cs
label: FINANČNÍ ČÁSTKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0226
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ab224c3d-57fb-4308-b530-cd95a548a75e
comment: Jako sledované období se udávají jednotlivá čísla měsíců, popř. číslo prvního a posledního měsíce. @cs
label: SLEDOVANÉ OBDOBÍ V MĚSÍCÍCH @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0231
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=040eb382-d967-4f40-81b0-06b68e328e01
comment: Kalendářní rok určité události, např. rok narození, nebo označovaný někdy také jako ročník, např. ročník povinný vojenskému odvodu. @cs
label: ROK – ROČNÍK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0732
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e4f28997-6c91-4723-bc06-75d023395218
comment: Název dokumentu. @cs
label: NÁZEV DOKUMENTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0733
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1c3d5a88-4843-4a68-9e6f-df0ff03fca66
comment: Obsah binárního souboru (např. souboru textového editoru, obrázku apod.), převedený do formátu base64. @cs
label: OBSAH DOKUMENTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0735
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0797ba84-a1b7-4fdd-9a14-342aad22e9b1
comment: Alfabetický mezinárodní společný kód měrné jednotky, ve které je vyjádřena hodnota měření, množství nebo počtu. @cs
label: ALFABETICKÝ KÓD MĚRNÉ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0736
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9021cc30-38aa-4a4a-8fc0-e4d081cc0ea8
comment: Název měrné jednotky, ve které je vyjádřena hodnota měření, množství nebo počtu. @cs
label: NÁZEV MĚRNÉ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0755
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=36dde0f4-4e09-4a74-a0e5-5dc0aa7aaad3
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a2936484-ef88-40f6-bae6-af155fa2cae6
comment: Číslo bankovního účtu ve formátu mezinárodního kódu IBAN. @cs
label: MEZINÁRODNÍ ČÍSLO ÚČTU IBAN @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0756
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=393d6cda-c370-40f7-a506-9432f78dbb83
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bd9ad417-668a-46d2-ba53-69b6a6e7a6f7
comment: Kód banky pro mezinárodní platební styk - tzv. SWIFT (BIC) kód. Kód BIC (Bank Identifier Code) je registrován organizací SWIFT(Society for Worldwide International Financial Transactions). @cs
label: KÓD BANKY (SWIFT KÓD) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1091
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ebaacc0c-0d04-4f70-81f9-79da644d01d5
label: ELEKTRONICKÁ ADRESA (E-MAIL) @cs
comment: Popis e-mailu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1092
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4404df22-ccdb-475a-886e-f0113f8030a6
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené bance. @cs
label: NÁZEV BANKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1093
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c17c331-0312-4f97-a999-e7668698ff28
label: POPIS SMLOUVY @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu smlouvy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1094
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9528f4c8-1e46-40b3-84e0-007e4d00b192
comment: Datum vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Prezentace data odpovídá formátu XML Schema. @cs
label: DATUM VE FORMÁTU XML SCHEMA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1095
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=161ccaab-afe0-4846-a563-4422117b3ca1
comment: Popis URL (Uniform Resource Locator) adresy pro vyhledávání zdrojů na Webu. @cs
label: URL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1096
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=32de5e54-795d-44f1-bf83-ec46c6437a01
comment: Jedinečný identifikátor, generovaný informačními systémy. @cs
label: JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR (UUID) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1097
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Název smlouvy / dodatku / rozhodnutí ke smlouvě o financování projektu. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c587adc4-3a8a-4646-b437-b76e56718bb2
label: NÁZEV SMLOUVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1098
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5d0d42c9-e3ec-44b2-9ae4-0f7bdc13abdb
label: POPIS DOKUMENTU @cs
comment: Tvrzení vyjadřující podstatnou povahu dokumentu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1384
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=04d5248f-2867-4080-a2a3-e924d2949505
comment: Název pobočky banky. @cs
label: Název pobočky banky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1694
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5de47551-3815-4833-8332-64fcb908198d
comment: Sériové číslo digitálního certifikátu, jednoznačně identifikující vydaný certifikát. @cs
label: SÉRIOVÉ ČÍSLO DIGITÁLNÍHO CERTIFIKÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1695
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=388bfb04-9c31-4af7-8658-468f3174f2d4
comment: Označení (identifikátor) paragrafu ustanovení právního předpisu. @cs
label: OZNAČENÍ PARAGRAFU USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1696
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=89dfaf04-37ab-4f94-9c92-9bdaa8d669c3
comment: Označení (identifikátor) písmena ustanovení právního předpisu. @cs
label: OZNAČENÍ PÍSMENA USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1697
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=47ce1649-e0b7-40be-a9ef-936d53af71ca
comment: Název druhu ustanovení právního předpisu. @cs
label: NÁZEV DRUHU USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1698
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=399601be-aa65-4d6b-a848-28a693eb5b9e
label: IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY @cs
comment: Identifikátor datové schránky jako elektronického úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1699
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e70e0c2e-cc2d-4872-afbe-af4e7bf51164
comment: Označení (identifikátor) odstavce ustanovení právního předpisu. @cs
label: OZNAČENÍ ODSTAVCE USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1700
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=89037396-81d1-4781-8c07-77dc3679e0c1
comment: Identifikátor druhu voleb v ČR @cs
label: IDENTIFIKÁTOR DRUHU VOLEB V ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1701
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d81c8c2b-3c8e-4406-b1bd-2febab171283
comment: Kód druhu datové schránky je číselný identifikátor, určující zařazení datové schránky do skupiny (druhu). @cs
label: KÓD DRUHU DATOVÉ SCHRÁNKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1702
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1d8ff9c8-7307-4614-b18c-25a7cdcc7504
comment: Identifikátor druhu právního předpisu @cs
label: IDENTIFIKÁTOR DRUHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1705
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ebbe631e-95f8-4cd6-9b72-ef3cd6691426
comment: Kód právního stavu dlužníka, udávající, dle jakého zákona se řídí insolvenční řízení. @cs
label: KÓD PRÁVNÍHO STAVU DLUŽNÍKA (ÚPADCE) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA1706
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30944da4-0e9d-45e9-a5b0-17158a9fc211
comment: Název právního stavu dlužníka, udávající, dle jakého zákona se řídí insolvenční řízení. @cs
label: NÁZEV PRÁVNÍHO STAVU DLUŽNÍKA (ÚPADCE) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AAC010
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
label: BANKOVNÍ SPOJENÍ @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=e8ba98a2-2074-406e-9088-f0c0a26b4376
comment: Složený datový prvek, který v tuzemském platebním styku jednoznačně identifikuje účet klienta. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AC0754
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=b6f42c06-7a7c-4016-9f5f-c2732c71c68c
label: ROZŠIŘUJÍCÍ ELEMENT SLOŽENÝCH DATOVÝCH TYPŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#12
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=fa5bf4c8-a330-49b5-888a-01547b9f0a35
label: ZÁKLADNÍ DATOVÉ TYPY DATOVÝCH PRVKŮ ISVS @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi Core Component Types datových typů ISVS. Toto schéma obsahuje definice datových typů, používaných pro schémata jednoduchých a komplexních datových typů ISVS a v rámci celého systému IS VS ČR. Schéma vzniklo na základě a s využitím filosofie schématu Core Component Types UBL (Universal Business Language). Copyright 2001-2002 ebXML Group. All Rights reserved Copyright 2003 ASD Software. Všechna práva vyhrazena @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0001
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=37bbc79b-869f-4fff-a809-5daf1102657a
label: CENA @cs
comment: Počet pěněžních jednotek ve specifikované či implicitní měně; volitelně spolu s doplňkovou informací o formátu údaje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1e3883fa-0fc4-49c5-ac5f-2341f40dd67c
label: KÓD @cs
comment: Znakový řetězec (písmena, číslice nebo symboly) které mohou z důvodů jasnosti a jazykové nezávislosti nahradit definitivní hodnotu nebo text; volitelně spolu s doplňkovými informacemi o údaji @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0003
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=85f2eb39-c8f0-41a4-ab42-a3e58d0e89a2
label: DATUM A ČAS @cs
comment: Hodnota konkrétního bodu v časové ose volitelně spolu s doplňkovou informací o formátu údaje. Používá se pro datum a/nebo čas @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0004
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=58f0b8ba-ca80-41e1-9ab4-62061f91dc4a
label: IDENTIFIKÁTOR @cs
comment: Znakový řetězec jednoznačně identifikující instanci příslušného objektu od ostatních objektů v rámci jednoho identifikačního schématu; volitelně spolu s doplňkovými informacemi o údaji @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c757d57c-a2c4-45aa-b488-8fbe493509ef
label: INDIKÁTOR @cs
comment: Seznam dvou a pouze dvou hodnot, indikujících stavy jako zapnuto/vypnuto, pravda/nepravda apod. Je synonymem pro datový typ “Boolean”; volitelně spolu s doplňkovou informací o formátu údaje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0006
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0965b90f-a758-474b-8c2f-e446a4e4c100
comment: Hodnota velikosti, hmotnosti, objemu apod., získaná pomocí procesu měření; volitelně spolu s doplňkovou informací o jednotce, v níž je údaj vyjádřen @cs
label: MĚŘENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0007
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=863f727e-2eaf-45bf-8ba6-5d7371bbb73b
comment: Hodnota množství nebo rozsahu; volitelně spolu s doplňkovou informací o jednotce, v níž je údaj vyjádřen @cs
label: MNOŽSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0008
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=621ffdab-8fce-42b7-a937-7708f7effe4e
comment: Hodnota počtu; volitelně spolu s doplňkovou informací o jednotce, v níž je údaj vyjádřen @cs
label: POČET @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0009
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Numerická informace, získaná např. výpočtem nebo počítáním. Nevyžaduje nutně jednotku kvantity nebo jednotku měření @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cd4e50aa-c4e1-47b0-a399-7bdce762dc7f
label: NUMERICKÁ HODNOTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0102
comment: Počet různých fyzických osob, které ekonomický subjekt zaměstnává k danému dni, bez rozlišení druhu pracovního poměru a toho, že jedna fyzická osoba může u téhož zaměstnavatele vykonávat dvě různá zaměstnání (v takovém případě se počítá jen jako jedna osoba). @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0cf6bdb3-e982-4f96-9e1a-04dc6946adf6
label: EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0103
comment: Vlastnický podíl určuje, jakou část vlastnictví obchodní společnosti nebo nemovitosti má daný spoluvlastník, tj. jaký je jeho majetkový podíl nebo obchodní podíl. Vlastnický podíl je vyjádřen jako: a) zlomek dvou celých nejvýše čtyřmístných nesoudělných čísel, mezi nimiž se zapisuje znak lomítka (např. 3/7, 1/1) b) devítimístným číslem, kde první čtyři místa je čitatel zlomku a posledních pět míst je jmenovatel zlomku. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6779d6d8-10d4-4d51-8a12-eb5f31f640f7
label: VLASTNICKÝ PODÍL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0104
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bfb739f1-9a4d-49fb-a463-2789e363da42
comment: Zkrácené obchodní jméno pro ruční vyhledávání podle obchodního jména, nebo pro vytváření přehledů. @cs
label: ZKRÁCENÉ OBCHODNÍ JMÉNO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0253
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ea35cf9b-c76e-4f6e-988d-9c0a226a831c
label: KÓD FUNKCE VLÁDNÍ INSTITUCE @cs
comment: Kódové vyjádření funkce resp. výdaje jednotlivé vládní instituce. Funkcí se rozumí určitá oblast činností, v níž daná instituce, případně i jeho jednotlivé dílčí orgány (útvary), působí. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0254
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=52fe59ae-b0cf-41de-a296-3aefb757827a
label: NÁZEV FUNKCE VLÁDNÍ INSTITUCE @cs
comment: Slovní vyjádření funkce resp. výdaje jednotlivé vládní instituce. Funkcí se rozumí určitá oblast činností, v níž daná instituce, případně i jeho jednotlivé dílčí orgány (či útvary), působí. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0257
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cd2bc31a-0bea-474d-8890-7289b646281d
comment: Kódové vyjádření služby resp. výdaje neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD) podle účelu. @cs
label: KÓD SLUŽBY NEZISKOVÉ INSTITUCE SLOUŽÍCÍ DOMÁCNOSTEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0258
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ac0e605-13b7-417a-8cbf-16b6be9cfc30
label: NÁZEV SLUŽBY NEZISKOVÉ INSTITUCE SLOUŽÍCÍ DOMÁCNOSTEM @cs
comment: Slovní vyjádření služby resp. výdaje neziskové instituce domácnostem (NISD) podle účelu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0757
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c2bc6394-a92d-4795-b674-4ecfcf767bc1
comment: Datový prvek, který slouží k identifikaci a registraci plátce daní v rámci EU. Je vytvořen podle legislativy jednotlivých států EU @cs
label: KÓD PLÁTCE DANĚ V EU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA0758
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8f853ef2-080c-4fc3-8b09-d0a46052869c
comment: Typ kontaktního údaje. 1 – telefon, 2 – mobilní telefon, 3 fax, 4 e-mail adresa, 5 – www prezentace @cs
label: TYP KONTAKTNÍHO ÚDAJE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1085
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=453c1766-ec5d-41c5-b2ba-3c80b74b4867
comment: Název činnosti prováděné právnickými nebo fyzickými osobami podle klasifikace CZ-NACE. @cs
label: NÁZEV EKONOMICKÉ ČINNOSTI SUBJEKTU DLE KLASIFIKACE NACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1087
comment: Tvrzení vyjadřující podstatu právní formy subjektu. Právní forma ekonomického subjektu označuje formu subjektivity, a to takovou, v níž je ekonomický subjekt schopen mít práva a povinnosti při podnikatelské činnosti. Vychází z číselníku právních forem, poskytovaného MF. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a4fca144-a468-4c5c-9e9e-2563180a4c95
label: NÁZEV PRÁVNÍ FORMY EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1088
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c2a44cb1-db6c-483a-b652-a25bd3869b89
comment: Příznak, zda podnikatelský subjekt spadá do kategorie "malé a střední podniky". @cs
label: PŘÍZNAK MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1090
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=be6fd153-92ce-4d26-9321-69f40bba3322
comment: Příznak, zda je subjekt plátcem DPH. @cs
label: PŘÍZNAK PLÁTCE DPH @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1386
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9ddc472d-0dd1-40a5-8117-a7868e7882cb
comment: Datový prvek pro kódové vyjádření základního třídění produktů a služeb. @cs
label: KÓD PRODUKCE (CZ-CPA) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AA1387
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=71ed62e3-3223-4288-9532-5d4665da6883
comment: Datový prvek pro kódové vyjádření činností prováděných právnickými nebo fyzickými osobami. @cs
label: KÓD EKONOMICKÉ ČINNOSTI (CZ-NACE) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AAC008
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=e71864d3-52fe-421a-9b61-6543f7b4af71
comment: Udává název a obec sídla úřadu kompetentního k registraci ekonomického subjektu. @cs
label: ÚŘAD PŮVODU REGISTRACE EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AAC009
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=817807b3-9a99-42e3-b0d8-e2a51824561d
label: IDENTIFIKACE EKONOMICKÉHO SUBJEKTU @cs
comment: Údaje, které umožňují jednoznačně identifikovat ekonomický subjekt včetně jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštních předpisů (zejména Obchodní zákoník) postavení podnikatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AAC011
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=72c45467-4b22-49be-ac19-a8b3cbb86818
comment: DIČ je složený datový prvek, který slouží k identifikaci a registraci plátce daní. DIČ se skládá z dílčích datových prvků: 1. z třímístného kódu příslušného finančního úřadu 2. kódu plátce daně @cs
label: DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AC1086
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c86aa1ec-0e92-4811-8a1e-345f94c77759
label: KONTAKTNÍ ÚDAJ @cs
comment: Údaje hodnoty kontaktu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#AC1089
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=08ad756f-605d-4271-a4a3-d158f47f7458
comment: Identifikační údaje obchodního kontaktu. @cs
label: IDENTIFIKACE KONTAKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#1
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=6ea25f8e-9454-4887-a4b2-e1b7fa910123
label: DATOVÉ PRVKY OBECNÉ @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi obecných jednoduchých datových prvků ISVS (Informačních systémů veřejné správy) verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných pro ostatní schémata ISVS včetně ostatních schémat jednoduchých datových prvků a v rámci celého systému ISVS ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0036
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bfcdecde-09b5-4ea3-873b-8d4a30fb0e77
comment: Datový prvek pro slovní označení měn a fondů. @cs
label: NÁZEV MĚNY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0037
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4d02b3a3-39c1-485a-ae61-f16ccb6f4438
comment: Datový prvek pro kódové označení měn a fondů. Pozn.: Kód může být v jednom z následujících tvarů: třímístný číslicový třímístný abecední dvoumístný abecední (kód je v uvedených tvarech jednoznačný a jednoznačně převoditelný) @cs
label: KÓD MĚNY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0042
comment: Datový prvek pro číselný údaj, sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). Konstantní symbol není povinnou náležitostí všech příkazců k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu, a těch o nichž to stanoví zvláštní právní předpis. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=42389052-158c-4c6f-b02a-72d426c42c38
label: KONSTANTNÍ SYMBOL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0043
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c9c9ad97-2029-4a6d-b3c5-96f891ddb3f4
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f5a93ba2-bd1e-4f4d-be90-d29bb769327b
comment: Datový prvek pro číselný údaj, obsahující identifikaci platby, který plátce uvádí v případech, kdy to požaduje příjemce platby, která se uskutečňuje prostřednictvím účtu, vedeného u banky. Struktura variabilního symbolu není stanovena. Obsah variabilního symbolu určuje příjemce platby. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
label: VARIABILNÍ SYMBOL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0013
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=29ab617e-c552-4026-ad3d-4b6a66cd2648
comment: Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. @cs
label: JMÉNO XML ELEMENTU DATOVÉHO PRVKU ANGLICKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0014
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0ce96d93-ee3e-40d2-927d-c7f06ebb52f1
label: DEFINICE DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Tvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového prvku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových prvků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0015
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2e0cc62c-5ebe-4383-8a15-bdd9ac7e128f
comment: Jméno XML typu, příslušejícího danému DP. @cs
label: JMÉNO XML TYPU DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0016
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e1a215e0-543d-4d3d-8cc9-f6ebfc36dd2e
comment: Informace doplňující definici a/nebo určující způsob a/nebo podmínky použití datového prvku. @cs
label: KOMENTÁŘ K DATOVÉMU PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0017
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ea16da22-2fe5-4e84-b02e-18533687145b
comment: Indikátor, zda hodnoty pro daný konkrétní DP jsou uvedeny v číselníku. @cs
label: INDIKÁTOR ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0018
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7ffdf3bd-71be-49b8-98bc-a76799056560
comment: Jednoznačný identifikátor číselníku v rámci ISVS @cs
label: IDENTIFIKÁTOR ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0019
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6fc10e85-94b8-44e5-a858-c32ec6fd5264
comment: Identifikátor číselníku v jiných identifikačních schématech. @cs
label: EXTERNÍ IDENTIFIKÁTOR ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0020
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5828699d-0845-4cbb-b5b9-b17e965639dc
comment: Právní subjekt, odpovědný za tvorbu a distribuci číselníku. @cs
label: SPRÁVCE ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0021
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=da5f4760-981e-48e7-bf0b-bca152439bb7
comment: Název číselníku pro daný datový prvek. @cs
label: NÁZEV ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0022
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e509950d-3ea2-407b-963b-5dc28cdc64a3
comment: Typ číselníku pro daný konkrétní DP. Typ může být interní (číselník je veden a spravován v IS DP) nebo externí (číselník je veden externě mimo IS DP) @cs
label: TYP ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0023
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7d1c376c-ac49-4ed4-a7cd-9f5677da4f6d
comment: URL adresa dokumentace číselníku pro daný konkrétní DP. @cs
label: URL ADRESA DOKUMENTACE ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0024
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5fdf360a-971b-4517-a2e8-0c8e05829c83
comment: URL adresa pro přímé stažení číselníku pro daný konkrétní DP. @cs
label: URL ADRESA ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0025
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fc4f58d0-fb41-4cfe-8bc6-85d4508df129
comment: Typ omezení v XML schématu pro daný DP. @cs
label: TYP OMEZENÍ HODNOT JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0026
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0bdac038-a637-4d5b-8d9a-92bf9b5a3eb9
comment: Regulární výraz pro omezení v XML schématu pro daný DP. @cs
label: REGULÁRNÍ VÝRAZ PRO OMEZENÍ JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0027
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3da44d9-5d95-462a-881c-72bf7cb86bf3
comment: Počet míst za desetinnou čárkou pro daný DP. @cs
label: POČET MÍST ZA DESETINNOU ČÁRKOU HODNOTY JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0028
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1892135d-1351-4d1a-9d4a-3f6b82f95f02
comment: Jméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní DP. @cs
label: JMÉNO RODIČOVSKÉHO XML TYPU DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0029
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9af08350-1f19-475f-8ef6-2e8a258cec53
label: DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Údaje, které určují význam dílčího konstruktu složeného datového prvku ve složeném datovém prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0030
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ca0d65eb-05e0-4d08-881e-0068704cb4e6
comment: Odkaz na právní předpis související s konkrétním datovým prvkem, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá. @cs
label: SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0031
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6d6d987a-8224-4067-b0a3-448893290521
label: KÓD ZÁVAZNOSTI VÝSKYTU DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Údaj, zda dílčí konstrukt složeného datového prvku je povinný, volitelný, nebo podmíněný. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0032
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=aa9fd53d-9386-4ad1-8db9-a274893b5d4b
comment: Odkaz na předpis, který není právním předpisem, související s konkrétním datovým prvkem a ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá. @cs
label: SOUVISEJÍCÍ JINÝ PŘEDPIS DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0033
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1bfdf529-4d90-4ff1-b95c-883b6e255729
label: PODMÍNKA VÝSKYTU DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: V případě, že dílčí konstrukt složeného datového prvku je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí konstrukt složeného datového prvku musí, popř. nesmí být uveden. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0034
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e49ce2ed-fd1f-44c5-9ee9-c35e6e02c27c
comment: Právnická nebo fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo činnosti konkrétní hodnota datového prvku vzniká, a to na základě právních předpisů. @cs
label: ZDROJ HODNOT DATOVÉHO PRVKU ZE ZÁKONA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0035
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=690a6d85-05fc-4bb2-93a7-03ad8fced8b4
comment: Grafický model daného složeného datového prvku. @cs
label: MODEL SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0036
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=537a6a65-2559-419e-86cd-bcc42072f6a0
label: POPIS DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs
comment: Tvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového slovníku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových slovníků. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0037
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Kód oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=039e1785-94bd-4afd-9d34-7888e2c6a4ca
label: KÓD OBLASTI DATOVÝCH PRVKŮ DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1226
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e0c45dde-59fd-4448-a831-eb362a74dafc
comment: Částka příjmů připadajících na výdaje (v Kč a EUR) projektu za sledované období. @cs
label: ČÁSTKA PŘÍJMŮ PŘIPADAJÍCÍ NA VÝDAJE PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1227
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=81c3d7a8-3a3a-4fc5-bf2e-1e1e28b3ee44
label: NÁZEV EKONOMICKÉHO NÁKLADU @cs
comment: Tvrzení jednoznačně identifikující ekonomický náklad projektu v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1228
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c76eefc-c825-4cc9-acaa-2a6b755e2ecd
comment: Příznak, zda projekt vychází z integrovaného plánu rozvoje města. @cs
label: PŘÍZNAK PŮVODU PROJEKTU V INTEGROVANÉM PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1229
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=39af8040-e782-410e-a852-afdad8865bd4
comment: Příznak, zda jsou ze strany Řídících orgánů požadavky na publicitu projektu. @cs
label: PŘÍZNAK POŽADAVKU NA PUBLICITU PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1230
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a117a1fe-9c7b-4229-8d20-3362847b304e
comment: Příznak, zda jsou při realizaci projektu splněny požadavky na publicitu projektu. @cs
label: PŘÍZNAK SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PUBLICITU PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1231
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a393c83-c540-4f0b-a77b-5dfc54ad1c1b
comment: Krátký název technicky, finančně a časově nezávislé fáze projektu. @cs
label: NÁZEV ETAPY PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1232
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=72d2af09-933a-4b51-93fe-a3671a1e40e8
comment: Příznak, zda bylo provedeno hodnocení dopadů realizace projektu na životní prostředí @cs
label: PŘÍZNAK HODNOCENÍ DOPADŮ PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1233
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ebc62db1-da16-46dd-830f-26e6dc1446de
comment: Příznak, zda má projekt negativní dopad na oblasti zařazené do soustavy NATURA 2000 @cs
label: PŘÍZNAK NEGATIVNÍHO DOPADU PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1234
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=92b8ddce-e027-479d-b2a8-7cccdfde9c17
comment: Číslo podpoložky rozpočtové skladby státního rozpočtu podle druhového třídění, pod kterou spadá poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: KÓD PODPOLOŽKY ROZPOČTOVÉ SKLADBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1235
comment: Kód typu šablony / formuláře, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Nabývá hodnot: F1 ex-ante (zálohové platby), F1 ex-post (vypořádání plateb), F2 Příkaz k úhradě (pro všechny operační programy), F5 Souhrnná žádost pro globální granty. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c9fb0451-a9d5-41aa-a9ae-339ffb594daf
label: KÓD DRUHU FORMULÁŘE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1236
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=53a2c808-1263-4733-b836-8add44fe26f8
comment: Identifikátor dopadu velkého projektu na zaměstnanost v regionu (příznivý / neutrální / nepříznivý). @cs
label: IDENTIFIKÁTOR DOPADU PROJEKTU NA ZAMĚSTNANOST V REGIONU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1237
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9515f515-7776-4668-ae0d-884b9b874503
comment: Kód druhu výdaje a příjmu příjemce dotace (1 - Investiční výdaj, 2 - Neinvestiční výdaj, 3 - Nezpůsobilý výdaj, 4 - Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje, 5 - Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje). @cs
label: KÓD DRUHU VÝDAJE A PŘÍJMU PŘÍJEMCE POMOCI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1238
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=71199ef3-4068-45a5-a764-c2defd78f89f
label: NÁZEV ROZPOČTOVÉ POLOŽKY DRUHOVÉ @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu rozpočtových položek druhových, definované v číselníku MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1240
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f2a6b50c-4cf5-4827-8c64-d33e264d66a1
comment: Příznak rozlišení finanční položky na investiční (I) nebo neinvestiční (N). @cs
label: PŘÍZNAK INVESTICE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1241
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e77c4399-d0da-4b02-9715-9dab3c7a4cf4
comment: Kód odvětví hospodářské činnosti, platný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Hodnoty jsou přebírány z číselníku Ministerstva financí podle aktualizované Vyhl. 357/2009 Sb. o rozpočtové skladbě. @cs
label: KÓD ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1242
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3c855a0a-6336-4d5d-9e4b-709e906566a3
comment: Jedno nebo víceslovné určení prioritní osy. Určuje Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV PRIORITNÍ OSY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1243
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e26a41e6-78f1-4a1b-96de-a680787da86c
comment: Průměrná doba trvání pracovních míst vytvořených během fáze provádění projektu, v měsících. @cs
label: PRŮMĚRNÁ DÉLKA PRACOVNÍCH MÍST VYTVOŘENÝCH BĚHEM PROVÁDĚCÍ FÁZE PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1244
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e89dd93f-c702-4429-bb5a-c70661a87cf4
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené výběrovému řízení. @cs
label: NÁZEV VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1245
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3a27bb05-44ed-413a-bb1e-368e56539af9
label: KÓD DRUHU ADRESY ORGANIZACE @cs
comment: Kód typu adresy organizace, specifický pro rozhraní účetních IS a IS Řídícího orgánu v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1246
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1ff32477-5eb3-497b-9bd4-1e40c83de657
label: KÓD DOTČENÉHO VÝROBKU @cs
comment: Kód výrobku velkého projektu. Hodnoty řízeny číselníkem, který je vytvořen EK. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1247
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ae53edd9-1719-4dc7-8b6d-ca2c2041be4c
label: IDENTIFIKÁTOR ETAPY PROJEKTU @cs
comment: Pořadí etapy realizovaného projektu v systému čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1248
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2500a276-471c-4dbb-b3e2-66767d35e5a0
comment: Příznak, zda přispěla technická pomoc v rámci nástroje JASPERS k jakékoliv části přípravy projektu. @cs
label: PŘÍZNAK PŘÍSPĚVKU Z TECHNICKÉ POMOCI JASPERS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1249
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ddb76500-300e-4b13-a19a-849b9ed1579d
comment: Příznak, zda byla provedena administrativní kontrola žádosti/projektu. @cs
label: PŘÍZNAK PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1250
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=28a1f4af-3bed-4522-bb31-6ed4005d65bc
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené integrovanému plánu rozvoje města. Tvůrcem je příslušný Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1251
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8365b3f2-ab6f-4164-b0df-c108edd1bca2
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené nástroji financování. Vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 - Nástroj financování. @cs
label: NÁZEV NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1278
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7e6bab60-49a6-45ba-87b1-c3a82b487f89
label: NÁZEV HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI @cs
comment: Tvrzení vvjadřující povahu hospodářské činnosti v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1279
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=77ebb79b-7339-4922-a8c9-5c7c329769be
comment: Indikátor, zda se jedná o závěrečnou platbu v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: PŘÍZNAK ZÁVĚREČNÉ PLATBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1280
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=26c48f37-f49d-4a96-bdc1-cfd5c0af92c1
label: PROCENTO ÚROKU NÁVRATNOSTI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ @cs
comment: Úroková míra návratnosti finančních prostředků, při které se čistá současná hodnota bude rovnat nule. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1281
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6f18170e-0969-4eac-95b1-ad37921d537b
comment: Číselný identifikátor dokumentu, přiloženého k finančnímu formuláři F1 - Žádost o platbu / Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu. Přiděluje Řídící orgán. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR PŘILOŽENÉHO DOKUMENTU V ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1283
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2695a987-cc80-468c-b1bf-6b891cb096c5
comment: Popis konkrétního opatření pro zajištění publicity. Výběr opatření se řídí podle metodiky Řídícího orgánu pro publicitu, která vychází z nařízení Evropské komise. @cs
label: POPIS ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1284
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=337d6d22-50e4-4956-98db-7f40f9faba45
comment: Název výkonného orgánu operačního programu, definovaný v číselníku MMR. @cs
label: NÁZEV VÝKONNÉHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1285
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9bcccc74-405a-4f8c-a0a8-cb98bd6148e5
label: NÁZEV DRUHU ZÚČASTNĚNÉHO SUBJEKTU @cs
comment: Popis typu zúčastněného subjektu. Definován v číselníku, jehož tvůrcem je MF (hodnoty např. Dodavatel, Přispívající organizace). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1286
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f6387cec-4be6-485f-8133-1ce7f138deea
comment: Identifikátor globálního grantu. Identifikátor přiděluje Řídící orgán. @cs
label: KÓD GLOBÁLNÍHO GRANTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1287
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=53978514-3a1c-4951-9ecb-5badca43c06f
comment: Kód stavu výzvy, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Nabývá hodnot : (R - Rozpracovaná, F - Finalizovaná, P - Pozastavená, U - Načítání projektů globálního grantu ukončeno) @cs
label: KÓD STAVU VÝZVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1288
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a4a34a3-0cbd-4a2b-9883-9201b65aad5b
comment: Kód, identifikující způsob vytváření příjmů projektem. @cs
label: KÓD ZPŮSOBU VYTVÁŘENÍ PŘÍJMŮ PROJEKTEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1289
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5a18f21d-c5a8-471d-af0d-f6f38ba061f7
comment: Kód zahraničního zdroje financování projektu. Vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 - Zdroj financování. @cs
label: KÓD ZAHRANIČNÍHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1321
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=307959a8-7642-4f5b-804c-04194b715344
comment: Název ukazatele @cs
label: Název věcného ukazatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1322
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2e4e0ac5-9ac5-4571-b3f7-ea36edf6202e
comment: Název dotačního titulu. @cs
label: Název resortního dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1323
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2343b74a-71a3-48c7-8747-02892ab7d36b
comment: Název ukazatele zkrácený. @cs
label: Zkrácený název ukazatele státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1324
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=edf2505c-4430-4a27-830b-a4ef92d90373
comment: Jednoznačný numerický kód měrné jednotky dle Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) ČSÚ @cs
label: Kód měřící jednotky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1325
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=56160a60-d8f6-4fcd-855f-55b209389619
comment: Zkrácený název měřicí jednotky dle Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) ČSÚ. @cs
label: Zkrácený název měřící jednotky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1326
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4caa9d5c-fe24-4b5b-bc08-974875b9fccb
comment: Kód druhu hodnocení ukazatele. @cs
label: Kód druhu hodnocení ukazatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1327
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=607dbe02-869a-49e2-a24e-be2bb0d90c19
comment: Název dotačního titulu. @cs
label: Název dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1328
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a21579e-149f-4dba-a7c7-fb44f6fdc343
label: Název územního finančního orgánu @cs
comment: Zkácený název územního finančního orgánu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1329
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=69ff7ca0-f918-47b4-b73b-0cd2cde3e9ef
comment: Kód resortního dotačního titulu. @cs
label: Kód resortního dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1330
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bc066971-f5fb-4bef-a678-4beb05f28bee
comment: Druh věcného ukazatele. Výčtový typ. @cs
label: Název druhu ukazatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1331
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=db0899d8-4cfd-4e7a-b35e-2352b420b91f
comment: Úplný název územního finančního orgánu. @cs
label: Úplný název územního finančního orgánu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1332
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=85075c36-f063-4469-9202-e72179325a3a
comment: Název poskytovatele dotace. Jednoznačný identifikátor, který určuje subjekt odpovědný za poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs
label: Název poskytovatele dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1333
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=adc67af0-ce54-452e-8bf0-20bc15ae6403
comment: Indikátor prodlouženého čerpání. @cs
label: Indikátor prodlouženého čerpání @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1334
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6a6d2b29-38b6-4436-8223-e59a510c6f6a
comment: Značka měřicí jednotky dle Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) ČSÚ. @cs
label: Značka měřící jednotky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1252
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0f8f75df-434a-40ed-ae5f-34a32a769042
comment: Kód rozpočtové položky druhové, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Umožňuje třídění plateb podle rozpočtových pravidel. @cs
label: KÓD ROZPOČTOVÉ POLOŽKY DRUHOVÉ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1253
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eab2ee24-2c08-4704-ad79-cb95e027cfa2
comment: Popis obsahu globálního grantu, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik. @cs
label: POPIS GLOBÁLNÍHO GRANTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1255
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1ffd0101-405d-4dca-8259-9c6701a35680
label: POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VLIVU PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI @cs
comment: Tvrzení vyjadřující vliv projektu na rovné příležitosti, spolu s uvedením důvodu vlivu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1256
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4983c46e-ae2a-4eb5-afe1-890e3c9ece87
comment: Příznak, zda má projekt pozitivní vliv na rovné příležitosti. @cs
label: PŘÍZNAK POZITIVNÍHO DOPADU PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1257
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=493af53a-1f70-4d1d-80e5-3dcbe5425e4a
label: NÁZEV PŘÍZNAKU INVESTICE @cs
comment: Slovní vyjádření typu výdajů. Řídí se číselníkem, jehož správcem je MF. Nabývá hodnot: investiční, neinvestiční. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1258
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4152a724-c0ed-4a53-ad96-cfa49af2b7c4
label: NÁZEV KATEGORIE PRIORITNÍHO TÉMATU @cs
comment: Tvrzení určující povahu kategorie prioritního tématu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1259
comment: Název původu indikátoru. Původcem mohou být oficiální statistiky (např. ČSÚ, Eurostat, ČHMÚ, ministerské resorty jako MPSV, MD atd.) nebo je tvůrcem indikátoru organizace ve struktuře pro realizaci a kontrolu čerpání strukturálních fondů EU a národního spolufinancování (např. gestor Operačního programu, Řídíci orgán, zprostředkující subjekt nebo Národní orgán pro koordinaci). @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0cdea17e-fc89-4b5c-bd80-d660eeec0f20
label: NÁZEV SUBJEKTU PŮVODU UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1260
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2b20729b-ce5b-4a99-8e41-417cc28a8ffc
comment: Indikátor zaměření projektu na rovné příležitosti, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Udává, zde je projekt cíleně zaměřen na problematiku rovných příležitostí. @cs
label: PŘÍZNAK ZAMĚŘENÍ PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1261
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f0cde5ea-e268-4c67-8808-c495c1928fac
label: NÁZEV ZAHRANIČNÍHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu zahraničního zdroje financování projektu. Vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 - Zdroj financování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1262
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=902f90de-3a59-4b2e-bb4a-f6933aecef25
comment: Kód prioritní osy operačního programu. Určuje příslušný Řídící orgán. @cs
label: KÓD PRIORITNÍ OSY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1263
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=628e1e77-55ea-4d6b-9971-f2efe22b88fc
label: KÓD DRUHU ÚZEMÍ @cs
comment: Kód typu území, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Je obsažen v číselníku, jehož tvůrcem je EK (např. hory, ostrovy). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1264
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1f85402c-330a-4c91-8b31-87aa01dbf673
comment: Příznak, zda projekt má environmentální kritéria označna za původní, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování @cs
label: PŘÍZNAK PŮVODNOSTI ENVIRONMENTÁLNÍHO KRITÉRIA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1265
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6a68e66b-992e-4c5d-8bc1-bc8efb7d6733
label: KÓD VZTAHU SUBJEKTU K PROJEKTU @cs
comment: Kód vazby ekonomického subjektu k projektu, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Nabývá hodnot : 1 - žadatel/konečný příjemce, 3 - dodavatel, 6 - správce kapitoly SR, 11 - Neaktivní žadatel / konečný příjemce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1266
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0187fdae-ae69-4f41-9166-e4ef13789c50
comment: Příznak, zda v žádosti o platbu byly dodrženy předpisy, stanovené MF. @cs
label: PŘÍZNAK DODRŽENÍ PŘEDPISŮ V ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1267
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=08fe0307-a4cc-49cd-b985-117c47c1def1
comment: Kód druhu výzvy podle časové omezenosti (K = kolová nebo P =průběžná) @cs
label: KÓD DRUHU VÝZVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1268
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8128f702-ac92-4b2a-ab23-9f8554bef7a0
label: PROCENTO FINANČNÍ DISKONTNÍ SAZBY @cs
comment: Výše diskontní sazby v % u velkého projektu (stanovena dle metodického pokynu Evropské komise). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1269
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e44ba194-8e42-487b-a226-1a771b6ce7d8
label: NÁZEV MĚRNÉ JEDNOTKY UKAZATELE @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu mšrných jednotek indikátorů @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=67fb062d-20f5-40ad-a9bb-4c50b671c838
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené operačnímu programu. Určuje Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1271
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9fe63400-aa6a-4d5a-8f46-375abcb9f113
label: POPIS PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU @cs
comment: Tvrzení vyjadřující podstatnou povahu programu a umožňující jeho odlišení od ostatních programů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1272
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d5de9a54-4f62-4d5e-8eeb-25adf918648e
comment: Kód účelového znaku státního rozpočtu, který je obsažen v číselníku, jehož tvůrcem je MF. @cs
label: KÓD ÚČELOVÉHO ZNAKU STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1273
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=623a8f2e-0b20-46d2-90e8-47f9153321b5
comment: Kód stavu integrovaného plánu rozvoje města. Je obsažen v číselníku, jehož tvůrcem je příslušný Řídící orgán. @cs
label: KÓD STAVU INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1274
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e213f456-d1e0-4bd5-8ada-77eedbaff173
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené kapitole státního rozpočtu. Vychází z číselníku kapitol státního rozpočtu, spravovaného MF. @cs
label: NÁZEV KAPITOLY STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1275
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=235aa44e-54b0-4815-8cca-fb547caa8fd2
comment: Identifikátor dokumentu "Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení" (Formulář F2). Vzniká v informačním systému Řídícího orgánu. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR DOKUMENTU PŘÍKAZU K PROPLACENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1276
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d0190885-4674-4e8e-ab08-722ba1c1ceb8
comment: Příznak, zda proběhla kontrola projektu na místě. @cs
label: PŘÍZNAK PROVEDENÍ KONTROLY PROJEKTU NA MÍSTĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1277
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b71fdbfa-ab73-493b-bf35-0c293cca6b62
comment: Popis odhadu rozložení pravděpodobnosti finančních a ekonomických dopadů velkého projektu, například dopadu realizace projektu na zaměstnanost. @cs
label: TEXT ANALÝZY DOPADŮ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1335
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=63c9c9fb-c5eb-4c0d-a43e-c722f2aaa8c8
comment: Název paragrafu rozpočtové skladby. @cs
label: Název paragrafu rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1336
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=63c89e8c-90ca-43ee-9d6f-ba129fb5ebef
comment: Zkrácený název právní formy. @cs
label: Zkrácený název právní formy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1337
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5381d862-1f78-4916-9677-0bd007ba3d1e
comment: Kód agentury, která slouží jako zdroj dat o poskytnutých dotacích pro centrální evidenci dotací z rozpočtu. Vychází z číselníku agentur, poskytovaného službou CEDR III na MF. @cs
label: Kód agentury @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1338
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0beb8613-d91f-4d71-9bf6-fdde3304d824
comment: Přípona elektronického souboru dokumentu. @cs
label: Přípona souboru @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1339
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=86a34d02-ab64-42e2-acef-40d113fd5fc0
comment: Název agentury. Název, který popisuje agenturu, sloužící jako zdroj dat o poskytnutých dotacích pro centrální evidenci dotací z rozpočtu. Vychází z číselníku agentur, poskytovaného službou CEDR III na MF @cs
label: Název agentury @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1340
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9433bc97-dc20-4c82-a05e-cfee05ef4d09
comment: Kód rozlišení subjektu. Položka může obsahovat následující hodnoty 1-konečný příjemce, 2-konečný uživatel, 3-konečný příjemce i uživatel. @cs
label: Kód rozlišení subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1341
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cfe984d0-ddd3-4343-a993-5ffe3d030029
comment: Dopad na životní prostředí @cs
label: Kód dopadu na životní prostředí @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1342
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a50b49d-3e63-42c9-922c-5352e3111744
label: Popis kontaktního údaje @cs
comment: Slovní popis udávající k jaké osobě či subjektu se kontaktní údaje vztahují. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1343
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5fc86a67-1edb-4de7-9438-de29f77999c9
comment: Kód druhu hodnoty ukazatele. 0-minimální hodnota, 1-maximální hodnota, 2-pouze orientační údaj. @cs
label: Kód druhu hodnoty ukazatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1344
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=14333a3d-1795-4797-8f95-9ae68f84d1b1
label: Název vazby k cíli politiky @cs
comment: Vazba k cíli politiky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1345
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b8974de3-3d89-42a8-bf52-04b44686aede
comment: Dopad na rovné příležitosti @cs
label: Kód dopadu na rovné příležitosti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1346
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6696b2ba-8fd5-4106-8a40-02060569b70e
comment: Jednoznačná identifikace podnětu na prošetření zneužití veřejných finančních prostředků. @cs
label: Identifikace podnětu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1347
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ae3352f4-0a7f-4a77-95e0-e15d44fc4769
comment: Název souboru. @cs
label: Název souboru @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1348
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=216344d5-10bc-417c-b494-6c3c3e7066c1
comment: Popis kvality ukazatele. @cs
label: Popis kvality ukazatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1349
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4d566b1a-52d7-48c2-a30f-3195696a9b8a
label: Pohlaví @cs
comment: Ukazatel - sledování podle pohlaví. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1350
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=41278816-fd11-4a89-8c25-780fe55328af
comment: Zkrácený název resortního dotačního titulu. @cs
label: Zkrácený název resortního dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1351
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a11853f-9b0e-40d3-b9a8-e6998358a67b
comment: Kód účelového znaku dle číselníku MF ČR. @cs
label: Kód účelového znaku státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1352
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=37549fe2-08ea-438b-8a40-d922c6a40f4f
label: Kód druhu dokumentu @cs
comment: Kód typu dokumentu je výčtový typ : 0 - rozhodnutí, 1 - smlouva, 2 - dodatek smlouvy, 3 - projektová dokumentace, 4 - sbírka zákonů, 5 - interní dokumentace, 6 - finanční zpravodaj, 7 - dodatek rozhodnutí, 8 - dohoda, 9 - dodatek dohody. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1353
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=407665c9-b0cd-4026-8dad-ba906626eb1a
comment: Číslo agentury, která slouží jako zdroj dat o poskytnutých dotacích pro centrální evidenci dotací z rozpočtu. @cs
label: Číslo agentury @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1354
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d88c67ac-d91c-400f-83e1-4e7241825953
label: Hodnota kontaktního údaje @cs
comment: Konkrétní hodnota kontaktního údaje daného typu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1355
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9f2d22a4-4e98-4b0e-9b24-c009376eb5c0
comment: Název ukazatele státního rozpočtu. @cs
label: Název ukazatele státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1356
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0f3f2b0d-c293-4481-85ce-5227fa1a73ea
comment: Název položky rozpočtové skladby. @cs
label: Název položky rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1359
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d3589b31-6d47-4930-8bc5-109f255383cd
comment: Kód informačního systému kontrolního orgánu odpovědného za zajišťování dodržování požadavků v oblasti řízení a dobrého zemědělského a environmentálního stavu @cs
label: KÓD INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DOZOROVÉHO ORGÁNU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1360
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0cfc2ad7-e288-43e7-beb6-fefad8dcc074
comment: Kód předpisu ČR legislativy, tj. zákon nebo nařízení vlády ČR, odpovídající znění EU předpisu. @cs
label: KÓD PODOBLASTI ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1361
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=99f64b4d-417a-41b3-8c5d-4aae021a7732
comment: Kód elektronického dokumentu s výsledky provedené kontroly generovaný z kontrolního protokolu pro vyhodnocení v rámci problematiky kontroly podmíněnosti @cs
label: KÓD TYPU ZPRÁVY O KONTROLE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0271
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=da221575-fd4f-49b5-bcb3-600e8da2fc8d
label: CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚNÉ OSOBY - TEXT @cs
comment: Slovní označení charakteristiky oprávněné osoby, která rozlišuje jednak fyzické osoby s rodným číslem od právnických osob a organizačních složek státu s číslem identifikačním a dále u fyzických osob rozlišuje jednotlivce od manželů se společným jměním manželů, u právnických osob rozlišení, zda je jedná o Českou republiku, jinou právnickou osobu nebo osobu cizího práva, právnické osoby včetně organizačních složek státu rozlišuje dále podle jejich právních vztahů typu vlastnictví. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0272
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c60f46e-ce58-4703-9204-6a1274f45f95
label: CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚNÉ OSOBY - KÓD @cs
comment: Kód charakteristiky oprávněné osoby rozlišuje jednak fyzické osoby s rodným číslem od právnických osob a organizačních složek státu s číslem identifikačním a dále u fyzických osob rozlišuje jednotlivce od manželů se společným jměním manželů, u právnických osob rozlišení, zda je jedná o Českou republiku, jinou právnickou osobu nebo osobu cizího práva, právnické osoby včetně organizačních složek státu rozlišuje dále podle jejich právních vztahů typu vlastnictví @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0273
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8b7a9521-81ea-4a70-9abf-68078467cbfb
comment: Slovní označení typu právního vztahu, evidovaného v KN, k nemovitostem nebo oprávněným osobám. @cs
label: TYP PRÁVNÍHO VZTAHU - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0274
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=03258165-2cad-433b-9e0f-39054189b7f4
comment: Kód typu právního vztahu, evidovaného v KN, k nemovitostem nebo oprávněným osobám. @cs
label: TYP PRÁVNÍHO VZTAHU - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0275
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a4aa8e2a-1c67-4569-918f-568406d93311
comment: Slovní označení druhu listiny, která je podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. @cs
label: TYP LISTINY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0276
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1bc2f032-5a32-4b0a-81b3-98d1b457448a
comment: Kód druhu listiny, která je podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. @cs
label: TYP LISTINY - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0277
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c322b137-4de7-4b65-aba1-4657086d655d
label: DALŠÍ ÚDAJE O LISTINĚ - TEXT @cs
comment: Slovní označení dalších údajů o listině, které ji blíže specifikují. K jedné listině, která je podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, je možno zapsat více dalších údajů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0278
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c60692a7-161e-46e1-bb9a-6e8d8598640b
label: DALŠÍ ÚDAJE O LISTINĚ - KÓD @cs
comment: Kód dalších údajů o listině, které ji blíže specifikují. K jedné listině, která je podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, je možno zapsat více dalších údajů.. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0279
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0537fcea-6cd9-422f-b739-1d2fc743ce14
comment: Slovní označení typu ochrany nemovitosti. Rozlišuje typy ochrany z oblasti přírody, kultury, zdravotnictví, zeměměřictví aj. @cs
label: TYP OCHRANY NEMOVITOSTI - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0280
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5b01281f-236c-49bf-9c74-11bffa3b274f
comment: Kód typu ochrany nemovitosti. Rozlišuje typy ochrany z oblasti přírody, kultury, zdravotnictví, zeměměřictví aj. @cs
label: TYP OCHRANY NEMOVITOSTI - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0281
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30955cf2-0717-4a28-a249-e116d9dca3da
comment: Slovní označení způsobu ochrany nemovitosti. Vyznačuje vztah parcely k vybraným způsobům ochrany např. z oblasti přírody, kultury nebo zdravotnictví, ochranu značky a umístění geodetického bodu na parcele. @cs
label: ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0282
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=71113261-f779-4b64-be71-f7cb79839b2b
comment: Kód pro označení způsobu ochrany nemovitosti. Vyznačuje vztah parcely k vybraným způsobům ochrany např. z oblasti přírody, kultury nebo zdravotnictví, ochranu značky a umístění geodetického bodu na parcele @cs
label: ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0283
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d9be2272-cff9-4c32-a157-24a2b3d5b44c
label: DRUH POZEMKU - TEXT @cs
comment: Slovní označení druhu pozemku, což je závazně stanovená charakteristika účelu trvalého užívání pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0284
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=39040fb0-3351-424d-84f5-b1c02655e7a3
comment: Slovní označení způsobu využití pozemku v závislosti na druhu pozemku. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKU - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0285
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=38c55fec-5226-4a83-a8b3-a1ae2d839ed4
comment: Kód způsobu využití pozemku v závislosti na druhu pozemku. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKU - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0286
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=20ca7689-1012-4d83-9675-34348c0e3a5f
comment: Slovní označení typu budovy. Rozlišuje typy podle čísla budovy, bez čísla budovy a podle její rozestavěnosti. @cs
label: TYP BUDOVY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0287
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=22539d85-71b6-474f-9c74-fb744218b758
comment: Kód typu budovy. Rozlišuje typy podle čísla budovy, bez čísla budovy a podle její rozestavěnosti. @cs
label: TYP BUDOVY - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0288
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=87060ed1-f5a3-430d-b12f-b889cfe47cd5
comment: Slovní označení způsobu využití budovy. Při vícenásobném využití se vyznačuje převažující způsob. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ BUDOVY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0289
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f8568c60-8df5-4f2a-972b-6f00eca672d7
comment: Kód způsobu využití budovy. Při vícenásobném využití se vyznačuje převažující způsob. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ BUDOVY - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0290
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c933ffb8-3625-40b3-8276-e846cbc1ae20
comment: Slovní označení typu bytu nebo nebytového prostoru (jednotky). Rozlišuje typy podle rozestavěnosti. @cs
label: TYP JEDNOTKY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0291
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=effdc809-700e-4457-a8db-f09788926e3b
comment: Kód typu bytu nebo nebytového prostoru (jednotky). Rozlišuje typy podle rozestavěnosti. @cs
label: TYP JEDNOTKY - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0292
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=234c9699-aa53-4c03-b641-3b5862b9d1c0
comment: Slovní označení způsobu využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky), např. byt, garáž. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ JEDNOTKY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0293
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a8ccd9a8-8c41-4b2c-84e5-f0f8c1a706ba
comment: Kód způsobu využití bytu nebo nebytového prostoru ( jednotky), např. byt, garáž. @cs
label: ZPŮSOB VYUŽITÍ JEDNOTKY - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0294
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5534a7ee-f74a-42c8-9990-87bd46a97fed
label: DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL - KÓD @cs
comment: Kód pro vyjádření jednoho ze dvou druhů číslování parcel. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0295
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dc956214-90e2-4d00-8b2a-7ffabfd4f293
comment: Je to pořadové číslo parcely v rámci katastrálního území. Kmenové číslo s poddělením je jedinečné v katastrálním území v rámci jedné číselné řady dané druhem číslování parcel. Je určováno při vzniku parcely. @cs
label: KMENOVÉ ČÍSLO PARCELNÍHO ČÍSLA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0888
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e303d2d4-e21f-4ae3-ba39-48081aa6c6cf
comment: Datum, ke kterému se zapisuje ukončení funkce v orgánech společnosti @cs
label: DATUM KONCE FUNKCE SUBJEKTU V ORGÁNU OBCHODNÍ FIRMY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0889
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ca98839-a749-4dab-a755-da0e03455ed8
comment: jmenovitá hodnota akcie v korunách @cs
label: JMENOVITÁ HODNOTA AKCIE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0892
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=157d75a5-22e0-489b-a7e4-b7d742d3af57
label: POPIS ÚČELU NADACE @cs
comment: Účel nadace, zapisovaný do obchodního rejstříku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0894
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0b5a9981-3859-461c-af3b-b0e8811c5fe4
comment: Datum, ke ketrému se zapisuje ukončení členství v orgánech společnosti @cs
label: DATUM KONCE ČLENSTVÍ SUBJEKTU V ORGÁNU OBCHODNÍ FIRMY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0895
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce3e07a3-fc15-4c45-836a-2e910fcbed65
comment: Číslo domu ve standardní adrese @cs
label: ČÍSLO DOMU UVEDENÉ TEXTOVĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0897
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=44943065-f2f6-4f1d-b894-90594eebc344
comment: Jméno a příjmení fyzické osoby, zapisované textovým řetězcem bez rozlišení titulů, křestních jmen a příjmení. @cs
label: OSOBA UVEDENÁ TEXTOVĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0898
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=36acb090-7e78-4765-afb7-67db37d8d120
label: IDENTIFIKÁTOR PODOBY AKCIE @cs
comment: Pro obchodní rejstřík mají akcie podobu: listinnou, zaknihovanou nebo neurčenou. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0902
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=21983039-4e10-4c2d-9b8a-fdf135e37dea
comment: hodnota splacení vkladu společníka s vkladem. @cs
label: POPIS HODNOTY SPLACENÍ VKLADU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0907
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c67a74a4-4fc2-4ced-80eb-05ca58184775
comment: Doplňující text k likvidátorovi @cs
label: DOPLŇUJÍCÍ TEXT K LIKVIDÁTOROVI SPOLEČNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0910
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=736dd8b8-f47f-451b-976b-0cbec78cc032
label: IDENTIFIKÁTOR DRUHU LISTINY ZALOŽENÉ VE SBÍRCE LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU @cs
comment: Označení druhu listiny, zapisované do evidence sbírky listin @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0913
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8ad6bf44-ca34-4981-ae14-10112ccaeb91
label: IDENTIFIKÁTOR SPRÁVCE KONKURSU @cs
comment: Označení zapisovaného správce konkursu (předběžný správce, konkursní správce, zvláštní správce) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0915
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=171efec1-edd6-4ffa-870d-50637ac7fe10
label: IDENTIFIKÁTOR FUNKCE SUBJEKTU V ORGÁNU SPOLEČNOSTI @cs
comment: Označení funkce fyzické nebo právnické osoby ve statutárním orgánu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0916
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7292e68d-5758-4343-9507-5fdee45eec22
label: IDENTIFIKÁTOR TYPU AKCIE @cs
comment: Označení typu akcií v souladu s hodnotami, které jsou uvedeny v obchodním zákoníku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0918
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=10699da1-5e8a-4cc8-b241-dee1a258951b
comment: Informace o zápisu exekuce na společníky, jedinného akcionáře a komanditisty, zapisovaná do OR @cs
label: TEXT ZÁPISU EXEKUCE SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0919
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=687f2b06-df87-4843-87ec-8b53cfec7347
label: NÁZEV PRÁVNÍ FORMY SUBJEKTU @cs
comment: Textová podoba právní formy ekonomického subjektu, která vychází z platné legislativy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0921
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=38f9e07a-6a31-4b30-ab0c-ef8cf4f4bd78
comment: Text, který se zapisuje do obchodního rejstříku při zrušení konkursu @cs
label: TEXT ZÁPISU ZRUŠENÍ KONKURSU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0926
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=48a19269-c164-4a2d-8d05-509411720a26
label: ČÍSLO LISTINY V EVIDENCI SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU @cs
comment: Jednoznačné označení listiny v evidenci sbírky listin @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0927
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0a03d5f0-3e2c-4aea-b8f4-8c4bc10a654a
comment: Text který se zapisuje do obchodního rejstříku při zápisu insolvenčního řízení @cs
label: TEXT ZÁPISU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0931
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ad49795-c151-4b63-bd90-c778f2b7ca1e
label: POPIS HODNOTY VKLADU SPOLEČNÍKA @cs
comment: vklad společníka, zapisovaný do obchodního rejstříku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0938
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c9be48b6-c7b0-4687-bba1-21098e397846
comment: Jméno krajského soudu, který je ze zákona pověřen vedením obchodního rejstříku. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0940
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=56306207-8424-4ef8-b97c-f1df05338310
comment: Datum, kdy byla lisrina zapsána do evidence sbírky listin rejstříkovým soudem @cs
label: DATUM ZALOŽENÍ LISTINY DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0941
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fbac218c-1f90-4547-a273-bcab91135595
label: POPIS VÝČTU NADAČNÍHO MAJETKU @cs
comment: Výčet majetku nadace nebo nadačního fondu, který tvoří nepeněžní vklad nebo dar s uvedením jeho popisu a hodnoty. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0943
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2ee692b8-fbb0-4f7e-b7e3-e6893ca788f4
comment: Text, který se zapisuje do obchodního rejstříku při prohlášení konkursu @cs
label: TEXT ZÁPISU PROHLÁŠENÍ KONKURSU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0944
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7cf37a74-80d1-43cf-b1cb-7f3f2193e93c
comment: Datum, ke kterému se zapisuje vznik funkce v orgánu společnosti @cs
label: DATUM ZAČÁTKU FUNKCE SUBJEKTU V ORGÁNU OBCHODNÍ FIRMY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0945
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=262132ec-268c-4129-9f46-402e82ba5a44
comment: Doplňující text k právní formě @cs
label: DOPLŇUJÍCÍ TEXT K PRÁVNÍ FORMĚ SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0106
comment: Datový prvek pro kódové označení kmenových oborů vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním směru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořící uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o abecední údaj) se uvádí dosažené vzdělání, které je kompatibilní s mezinárodním standardem ISCED-77. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5efb23c6-7d2b-4539-8679-7d3ec64339df
label: KÓD VZDĚLÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0255
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9ab87c44-7f02-428d-b611-625a14dc0c71
label: KÓD DRUHU INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBY @cs
comment: Kódové vyjádření druhu individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu. Používá se k identifikaci výdajů na individuální spotřebu třemi institucionálními sektory: domácnostmi, neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) a vládními institucemi. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0256
comment: Slovní vyjádření druhu individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu. Používá se k identifikaci výdaje na individuální spotřebu třemi institucionálními sektory: domácnostmi, neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) a vládními institucemi. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6d4e3ae4-fefe-49a4-8842-2d9b782ecef3
label: NÁZEV DRUHU INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0259
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ecce39f3-d7f8-4999-a5b9-c7337ec0a600
label: NÁZEV POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ @cs
comment: Datový prvek pro slovní vyjádření: 1.?postavení ekonomicky aktivní osoby v zaměstnání podle její skutečných a potenciálních vztahů k pracovnímu místu a to podle určitých pravidel (uvedených v klasifikaci), 2.?obsazeného pracovního místa v určitém časovém období s ohledem na smlouvu osoby o zaměstnání s jinými osobami nebo organizacemi. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA1083
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=064344ba-74d5-4d0c-a176-d22f7dbe886e
comment: PŘÍJMENÍ OBYVATELE - výchozí neomezený typ. Není určen k instanciaci. @cs
label: PŘÍJMENÍ OBYVATELE - VÝCHOZÍ NEOMEZENÝ TYP @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA1084
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d6dfe44e-b298-424a-a1c1-eb57335c9a56
label: CELÉ JMÉNO OSOBY @cs
comment: Nestrukturovaný identifikátor osoby, obsahující jméno a příjmení osoby, popřípadě i další údaje, v jednom datovém prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AAC004
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=261d88ed-013d-49a7-86db-107dfc4ff913
comment: Složený datový prvek, který vyjadřuje příslušnost fyzické osoby do státního svazku určitého státu (tj. vztah fyzické osoby ke státu). @cs
label: STÁTNÍ OBČANSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AAC005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=b805857a-89f0-4776-b4a9-fb2cef863da6
comment: Identifikační údaje obyvatele České republiky. @cs
label: IDENTIFIKACE OBYVATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AAC006
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=acae8307-9e34-4e01-8a84-d8f702977041
comment: Složený datový prvek o zaměstnání a zaměstnavateli obyvatele. @cs
label: ÚDAJE O ZAMĚSTNÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AAC007
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=49156e91-1832-45d6-affc-0631b5a1a784
comment: Složený datový prvek o znalosti jazyka a o osvědčení této znalosti. @cs
label: ZNALOST JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#9
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=f506dfbe-70d8-4a9e-949e-389211e2d8de
label: KATASTRU NEMOVITOSTÍ @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných v informačních systémech katastru nemovitostí. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0030
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=62ae2f69-d374-4260-bb9e-19e67ef17dd4
comment: Výměra parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. @cs
label: VÝMĚRA PARCELY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0031
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3bc53b9-1778-46aa-96e7-4224141378d3
comment: Druh pozemku je závazně stanovená charakteristika účelu trvalého užívání pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. @cs
label: DRUH POZEMKU - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0032
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3d862581-e65e-474e-9f6f-af10210a74e9
label: KÓD ZPŮSOBU VYUŽITÍ POZEMKU @cs
comment: Podrobnější rozlišení způsobu využití pozemků pro jednotlivé druhy pozemků, způsobu využití budovy a způsobu využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0260
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=89fa4801-b1e2-4746-b793-542abe877cf7
comment: Slovní označení typu účastníka řízení z hlediska jeho postavení v řízení (např. nabyvatel, převodce, likvidátor, zástavní věřitel). @cs
label: TYP ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0261
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=000d08e1-d827-4f35-bef0-cec60cc02f33
comment: Kód typu účastníka řízení z hlediska jeho postavení v řízení (např. nabyvatel, převodce, likvidátor, zástavní věřitel). @cs
label: TYP ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0262
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3e77a9ec-d117-4e50-8433-6f0a5ddb23a5
comment: Číslo, které jednoznačně určuje záznam podrobného měření změn (ZPMZ) v rámci katastrálního území. @cs
label: ČÍSLO ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0263
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=70936460-2994-4cae-8139-af24b06c44df
comment: Číslo jednoznačně identifikující bod polohopisu v katastrálním území. @cs
label: ČÍSLO BODU POLOHOPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0264
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=49a3436a-f026-4f7b-98c0-ea87a5b068b6
comment: Slovní označení druhu prvku obsahu digitální katastrální mapy (DKM), tj. bodů bodového pole, předmětů malého rozsahu, druhu pozemku aj. @cs
label: TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0265
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=afe7e2c6-d78b-4f66-a08d-422cacc90858
comment: Kód druhu prvku obsahu digitální katastrální mapy (DKM), tj. bodů bodového pole, předmětů malého rozsahu, druhu pozemku aj. @cs
label: TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0266
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f5744885-1b79-4c2c-bd6d-436013cf1eb3
comment: Slovní označení způsobu určení výměry parcely. @cs
label: ZPŮSOB URČENÍ VÝMĚRY PARCELY - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0267
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=19ba1379-b604-4f74-96c3-93f4a4f19e9a
label: ZPŮSOB URČENÍ VÝMĚRY PARCELY - KÓD @cs
comment: Kód způsobu určení výměry parcely. (Hodnoty kódu způsobu určení výměry parcely odpovídají hodnotám kódu „Kvality výměry“ uvedeným v bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitosti, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0268
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=702a8f45-f233-43ec-a9a4-4808ad0ad952
comment: Slovní označení typu souřadnicového systému katastrální mapy. @cs
label: TYP SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0269
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3cb4d791-f4d0-43ac-bf11-b3405f5c730d
comment: Kód typu souřadnicového systému katastrální mapy. @cs
label: TYP SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0270
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eac8dd40-d1e3-40f8-8fd9-13cb73f1d0b4
comment: Číslo listu vlastnictví jednoznačně označuje list vlastnictví v rámci katastrálního území. List vlastnictví obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. @cs
label: ČÍSLO LISTU VLASTNICTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0010
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8e3bf70e-f74b-44a5-bc49-ef96e1b268bf
comment: Binární data kódovaná ve formátu base64 ; volitelně spolu s doplňkovou informací o formátu původních dat @cs
label: BINÁRNÍ DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d57a83a9-e415-4d1a-aa6a-82f32dc9867c
label: TEXT @cs
comment: Znakový řetězec, obecně ve formátu volného textu i více slov; volitelně spolu s doplňkovou informací o jazyku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0012
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a5eb5afb-504f-4a82-b486-6feecd3cda17
label: JAZYK @cs
comment: Znakový řetězec, obecně ve formátu volného textu i více slov; volitelně spolu s doplňkovou informací o jazyku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1074
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ea05f49-6faf-473c-9a15-55d048f9df1c
label: OBRAZ @cs
comment: Vizuální zpodobnění osoby, objektu nebo prostředí. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1075
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=54719ff7-eebc-4cad-a561-25b9df3c7b63
label: INDIKÁTOR XML @cs
comment: Seznam dvou logických hodnot, vycházející z datového typu "Boolean" XML Schema. Nabývá pouze hodnot "true" nebo "false". @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1076
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4aae9ac7-d68c-4f15-8991-13c0a1dfe33a
comment: Binární objekt, ve kterém je zakódována schopnost vytvořit video. @cs
label: VIDEO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1077
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5f24f69a-4d95-4679-995a-383509b5db70
label: NÁZEV @cs
comment: Slovo nebo slovní spojení, které jasně a výrazně odlišuje objekt (např. osobu, místo, ekonomický subjekt) od ostatních podobných objektů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1078
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c0d7628d-6390-4291-b21b-085df9aa81d8
comment: Binární objekt, ve kterém je zakódována schopnost vytvořit zvuk. @cs
label: ZVUK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1079
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d1653b09-f2f8-4a99-b535-e68a40d0d77a
label: ČAS OBECNÝ @cs
comment: Hodnota konkrétního bodu v čase v rámci (nespecifikovaného) dne. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1080
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=96b7281a-ff62-4134-8b51-64b643263916
comment: Poměr, vyjádřený v setinách, mezi dvěma hodnotami se stejnými měrnými jednotkami @cs
label: PROCENTO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1081
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=73df8fc8-c042-43de-8963-e91273b36d39
comment: Diagram, graf, matematická křivka nebo podobná reprezentace. @cs
label: GRAFIKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA1082
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ad9a50e-6960-4f42-9844-4856d886b810
label: DATUM OBECNÉ @cs
comment: Hodnota specifikující určitý den kalendářního roku, který je označen pořadovým číslem uvnitř kalendářního měsíce tohoto roku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#11
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice atributů datových prvků a datových slovníků, používaných v informačních systémech veřejné správy. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR. Primární určení tohoto schématu je definice protokolu pro komunikaci s informačním systémem o datových prvcích (IS DP) @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=9fa9f39e-eff5-4ae4-8199-5e745938b2ae
label: PRO POPIS DATOVÝCH PRVKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0001
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cfd8d2cc-306e-41a9-8b4b-96167ac5e40f
comment: Kód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou. Určuje zařazení DP do datového slovníku. @cs
label: KÓD SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0002
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8146ee5c-1170-4d8f-9573-2cda7f6539da
comment: Jazykově nezávislý jednoznačný identifikátor datového prvku v rámci ISVS, přidělovaný MI ČR. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0003
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e452ebcb-a9f0-4ac3-a7f3-1bc50bad59e4
label: NÁZEV SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮ @cs
comment: Pojmenování vyjadřující podstatnou povahu skupiny datových prvků. S kódem skupiny datových prvků tvoří nedělitelnou dvojici. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0004
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f04f50ab-eb23-4681-8810-8ec0cd8a97c0
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené datovému prvku. @cs
label: NÁZEV DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ef25227f-1388-4c44-886f-d162ad127ab0
comment: Identifikace vydání specifikace datového prvku v sérii vývoje specifikací datového prvku v rámci ISVS. @cs
label: VERZE DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0006
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bcb78c34-a3d4-489d-9bb6-ac86b41508e8
comment: Datum vyhlášení objektu standardizace. Odpovídá datu jeho prvního zveřejnění; pro datové prvky a datové slovníky ve sborníku datových prvků nebo v IS o datových prvcích. @cs
label: DATUM VYHLÁŠENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0007
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4a0b4b41-b80c-447e-b2ba-c476ebc9d698
comment: Datum vyhlášení objektu standardizacev rámci ISVS nebo datum vyhlášení změny objektu standardizace. @cs
label: PLATNOST OD DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0008
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cc3c7f8c-2a74-41af-996f-66bf4caaacc3
comment: Jedno nebo víceslovné určení které je odlišné od daného názvu, ale představuje stejný koncept datového prvku. @cs
label: SYNONYMUM NÁZVU DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0009
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=152c5ceb-bda6-4e01-8f7c-be1dfe8687b5
comment: Datum ukončení platnosti příslušného objektu standardizace. @cs
label: PLATNOST DO DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0010
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=843a5290-7caf-4f8c-bb30-45a4194f8461
comment: Jméno a příjmení navrhovatele objektu standardizace, je-li známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail). @cs
label: TVŮRCE OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0011
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1d71923-4f5e-42dc-8781-a7733ed6e1c6
comment: Jméno a příjmení přispěvatele k návrhu objektu standardizace, navrhovatele změny objektu standardizace či spolunavrhovatele objektu standardizace či změny objektu standardizace, je-li známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail). @cs
label: PŘISPĚVATEL OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0012
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3a69d631-32b9-40d9-b5c8-74b0bd3c28b5
label: JMÉNO XML ELEMENTU DATOVÉHO PRVKU @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Jméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0946
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=db94d65f-a8c6-4f67-b03a-8236e6ae9374
label: POPIS ÚČELU NADAČNÍHO FONDU @cs
comment: Účel nadačního fondu, zapisovaný do obchodního rejstříku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0953
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6631137f-66d8-437c-b4e5-750962d8038e
comment: Datový prvek pro zkrácené označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince. @cs
label: TITULY ZA JMÉNEM OSOBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0954
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=56286ee1-3ad9-4da6-b99c-d766b51157cb
comment: Doplňková činnost, zapisovaná u obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace @cs
label: TEXT ZÁPISU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0956
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=90eef199-6f66-4586-9866-04ab4f3e7fa9
comment: Řetězec, složený z oddílu a čísla vložky. Pod tímto označením je subjekt veden příslušným rejstříkovým soudem. @cs
label: SPISOVÁ ZNAČKA OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0957
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=17c595db-7b40-4d09-a9cc-a2ea318a069c
comment: Jednoznačný identifikátor zahraničního ekonomického subjektu, pod kterým je subjekt veden ve své zemi @cs
label: REGISTRAČNÍ ČÍSLO ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0958
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b14f5100-6cdd-4fd1-8d02-cdd622641190
comment: Doplňující text ke všem členům statutárního orgánu @cs
label: DOPLŇUJÍCÍ TEXT KE STATUTÁRNÍMU ORGÁNU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0961
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4f82c443-d8ae-4caf-a512-937f499090f2
comment: Počet vydaných kusů akcií dané emise. @cs
label: POČET AKCIÍ SUBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA1385
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=09f41db8-2166-4290-b2b6-104197909a7f
comment: Číslo jednací, pod kterým je rejstříkovým soudem vedeno dané podání @cs
label: ČÍSLO JEDNACÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0878
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=b1e9a32c-6a04-41dc-83a2-a97b16f79812
comment: Základní členský vklad v družstvu @cs
label: ZÁKLADNÍ VKLAD V OR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0900
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=491a7a53-99f9-46e2-9396-054536fe959d
comment: Kmenové jmění státního podniku @cs
label: KMENOVÉ JMĚNÍ V OR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0906
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=88edb6b1-4c1a-4853-94dc-fa6920edf7b4
comment: Výše upsaného kapitálu u podniku nebo organizační složky podniku zahraniční osoby @cs
label: UPSANÝ KAPITÁL V OR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0911
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=5c111b21-eeb9-4fa4-b4d4-7c063861604d
comment: výše základního kapitálu akciové společnosti @cs
label: ZÁKLADNÍ KAPITÁL V OR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0914
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=ad519d79-1a1c-48e1-9c06-a82da2eb7b9a
label: NADAČNÍ JMĚNÍ V OR @cs
comment: Výše nadačního jmění u nadace a organizační složky zahraniční nadace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0917
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=a30073ab-d26e-44e9-bbbb-bf83a9ab202a
label: ČLENSKÝ VKLAD V OR @cs
comment: Vklad členů evropské družstevní společnosti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0947
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=a96a9828-077a-4f2a-a255-5e9157c5abac
label: MAJETKOVÝ VKLAD V OR @cs
comment: Výše majetkového vkladu u nadačního fondu a organizační složky nadačního fondu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AC0959
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
label: AKCIE V OR @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=830587b8-206f-4255-beb7-7cdf41e293bf
comment: Informace o akciích akciové společnosti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#3
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=69a030c7-fdf7-48cb-9b37-260a9c7a313c
label: K IDENTIFIKACI A POPISU OBYVATELE @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných pro identifikaci a popis osob. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0001
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7bcf2a2b-aebd-4f58-aa4d-435fe48e3557
label: RODNÉ ČÍSLO OBČANA @cs
comment: Základní identifikátor občana. Rodné číslo občana (RČ) je číslicový identifikátor občana České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0004
comment: Rodinný stav osoby vyjadřuje, zda tato osoba je svobodná, vdaná/ženatá, rozvedená, ovdovělá, partner, bývalý partner . Podkladem jsou výpisy z matriky, rozsudek, kterým se rozvádí manželství, úmrtní list, rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého a rozsudek soudu o prohlášení manželství za neplatné. Poznámky: 1) V občanského průkazu je název položky „Rodinný stav“ nahrazen názvem „stav“ a do této položky se zapisuje údaj „partnerství“ nebo při zániku partnerství údaj „zaniklé partnerství“; 2) V evidenci obyvatel se údaj o vstupu do partnerství zaznamená do položky „Rodinný stav“ názvem „partnerství“, při zániku partnerství se zaznamená údaj „zaniklé partnerství rozhodnutím“ nebo „zaniklé partnerství smrtí“. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=071ffbbf-aca5-4736-9276-80284c929439
label: RODINNÝ STAV @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=42f517d5-3c72-4c30-a524-8f8cdd0427e5
comment: Datový prvek pro charakter příslušnosti fyzické osoby do státního svazku určitého státu. @cs
label: KVALIFIKÁTOR STÁTNÍHO OBČANSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0009
comment: Datový prvek pro číselný identifikátor cizince. Rodné číslo se přiděluje - cizinci s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizinci s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občanu Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, podle zvláštního právního předpisu; - cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany; - cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů, popřípadě cizinci, pro něhož o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení - cizinci, který se narodil na území České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f288c42f-1d88-4cde-a6d9-9d1b7dbe7d74
label: RODNÉ ČÍSLO CIZINCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0010
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d232ae88-bd6f-4ba1-825e-44c43dfbd27f
label: TITUL PŘED JMÉNEM @cs
comment: Datový prvek pro zkrácené označení titulů, akademických titulů, akademicko-vědeckých titulů, čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince. Datový prvek může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, popř. číslic. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0011
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=880d7211-091e-40c7-8c69-715cb055e0c3
label: TITUL ZA JMÉNEM @cs
comment: Datový prvek pro zkrácené označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince. Datový prvek může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, závorek, popř. číslic. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0012
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e7e73020-6ab6-4814-9322-d54af353dbbb
comment: Datový prvek pro obor a stupeň dosaženého vzdělání uznávaného v ČR. Datový prvek vzdělání je číselný kód tohoto oboru a stupně. @cs
label: VZDĚLÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0013
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=83708ace-9f24-4f76-803b-ab3ff5582a2f
comment: Datový prvek pro kódové označení konkrétní činnosti, kterou zaměstnanec vykonává a která je zdrojem jeho pracovních příjmů. @cs
label: KÓD ZAMĚSTNÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0127
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=42d65bd4-6fe5-4db2-ad38-f11f7b41df53
comment: Platová třída, do které je zaměstnanec zařazen k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu. @cs
label: PLATOVÁ TŘÍDA ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0128
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3e62166-801c-4d2a-8515-335907f83337
label: PLATOVÝ STUPEŇ ZAMĚSTNANCE @cs
comment: Platový stupeň, do kterého je zaměstnanec zařazen k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu, podle stupnice platových tarifů uvedených v jednotlivých nařízeních vlády. U zaměstnanců, kterým zaměstnavatel určil platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů, stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy a u státních zástupců, bude platový stupeň vyplněn nulou. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0129
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=48d638aa-a79a-4cbe-986e-63b872a4ca37
label: DRUH PLATOVÉHO TARIFU – KÓD @cs
comment: Kód skupiny zaměstnanců podle činností, pro které jsou uplatněny zvýšené platové tarify dle příslušných souvisejících právních předpisů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0130
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5d1c5f3e-0827-4239-9774-d8374bd6371a
label: DRUH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU – KÓD @cs
comment: Kód druhu pracovněprávního vztahu zaměstnance. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0131
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=463124f0-3879-477c-89a8-7071d7668502
label: TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA @cs
comment: Týdenní pracovní doba zaměstnance v pracovním poměru k poslednímu dni sledovaného období. V případě, že se jedná o plný pracovní úvazek, bude týdenní pracovní dobou doba stanovená pro pracoviště zaměstnance (např. 38,50, nebo 40,00 hod.). V případě zkráceného úvazku bude dán týdenním pracovním úvazkem v hodinách. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0132
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2ec93ebf-38e6-4c70-a883-6c2bcc13d9f1
comment: Délka odpracované doby/doby výkonu státní služby zaměstnance za sledované období včetně všech přesčasů v hodinách. @cs
label: ODPRACOVANÁ DOBA VČETNĚ PŘESČASOVÉ PRÁCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0133
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d692e270-f3e0-4e0c-ab75-490e8f30090d
comment: Délka výkonu nařízené přesčasové práce zaměstnance v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: PRÁCE PŘESČAS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0134
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d9f3d8f0-965e-48dd-8328-9f9a8546fbc2
comment: Celková neodpracovaná doba zaměstnancem s náhradou platu v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU CELKEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0135
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=927e850e-55f2-4a1c-b864-4c06a07c266e
comment: Celková neodpracovaná doba, kterou zaměstnanec čerpal na řádnou dovolenou s náhradou platu v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU – DOVOLENÁ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0136
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8902cc8c-f49e-4a2f-b9b3-f4a9382f4464
label: KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE PŘEPOČTENÝ @cs
comment: Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtený je poměrné číslo, které vyjadřuje kolik dní ve sledovaném období byl zaměstnanec v evidenčním stavu. Je dán průměrem jednotlivých měsíčních přepočtených koeficientů zaměstnance za sledované období, přičemž měsíční koeficient udává počet dní v daném měsíci, kdy byl zaměstnanec v evidenčním stavu, dělený počtem kalendářních dní v daném měsíci. Koeficient se přepočítává na velikost úvazku zaměstnance (vyjadřuje přepočtený stav). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0137
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5a9cb94b-8a12-43de-bb46-4a82a2f83be3
comment: Kód evidenčního stavu zaměstnance vyjadřuje, zda zaměstnanec je nebo není k poslednímu dni sledovaného období v evidenčním stavu. @cs
label: KOEFICIENT EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE K POSLEDNÍMU DNI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0138
comment: Výše platového tarifu určená zaměstnanci v Kč k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu. V případě povolení kratší doby výkonu státní služby/pracovní doby nebo sjednání kratší pracovní doby se uvede platový tarif ve výši odpovídající stanovené týdenní době výkonu státní služby/pracovní doby, tzn. nepřepočtený na kratší dobu výkonu státní služby/pracovní dobu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=41493ea0-9e4f-44e5-9a69-077e8c482f2c
label: PLATOVÝ TARIF PŘIZNANÝ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0139
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a018ae5-a654-4f18-b93d-ef26986ede0e
label: PŘÍPLATEK OSOBNÍ PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného osobního příplatku zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0140
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c46b9351-30ab-47df-b5ec-305b60ee897c
label: PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného příplatku za vedení zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0141
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c2566f77-c94a-487a-84cb-19ff6b2dcdd5
label: PŘÍPLATEK ZA ZASTUPOVÁNÍ PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného příplatku za zastupování zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0142
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fe9cdcbb-8965-4b4e-941b-0e92d01f7924
label: PŘÍPLATKY ZVLÁŠTNÍ PŘIZNANÉ CELKEM @cs
comment: Součet všech skutečně přiznaných zvláštních příplatků zaměstnanci v Kč k poslednímu dni sledovaného období. Nevztahuje se ke zvláštním příplatkům v cizích měnách. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0143
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4281ebfd-635c-427f-a69f-7433cc155ba6
label: PŘÍPLATEK HODNOSTNÍ PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného hodnostního příplatku zaměstnanci ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníka sboru požární ochrany a některých dalších organizací v Kč k poslednímu dni sledovaného období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0144
comment: Celkový plat zaměstnance zúčtovaný k výplatě za sledované období v Kč. Do celkového platu nejsou zahrnuty částky, vyplacené ve správních úřadech jako odměny za práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Částka vyjadřuje stav před srážkou pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení a před zdaněním. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9fa681b5-dee5-45a3-99d8-c59f3f0056bc
label: CELKOVÝ PLAT ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0145
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=454893bf-b6b3-470a-a116-6cc20e4e3907
comment: Platové tarify zúčtované k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PLATOVÝ TARIF ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0146
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a23f798f-3c32-4940-b0f3-040eb20ae5dc
comment: Celková částka zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za práci ve svátek v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: PLAT ZA PRÁCI VE SVÁTEK ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0147
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková částka zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za státní službu/práci přesčas v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f55ef150-b016-4fad-acec-e0223ed966dc
label: PLAT ZA STÁTNÍ SLUŽBU/PRÁCI PŘESČAS ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0148
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková částka doplatku zúčtovaného k výplatě zaměstnanci do průměrného výdělku v případě, že zaměstnanec byl převeden na jinou práci podle § 15 zákona č. 143/1992 Sb. v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fedac033-5d14-4e2f-8272-4076c18e70ba
label: PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0149
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=abb4df12-136b-4986-aa86-b150b07a876f
comment: Celková částka zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za práci v sobotu a v neděli v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: PLAT ZA PRÁCI V SOBOTU A V NEDĚLI ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0150
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=df5badc6-b60a-4451-8238-1339ca819465
comment: Celková částka všech příplatků zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATKY CELKEM ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0151
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=65e9dcdd-35e1-4e7d-9bbf-3a14fd07ab97
comment: Celková částka příplatků za vedení zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0152
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková částka příplatků za zastupování zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ecfc6b33-65ac-4b30-8f4f-bb0ab6b151a2
label: PŘÍPLATEK ZA ZASTUPOVÁNÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0153
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=69e828d9-5929-42cb-bcb5-9100e915780a
comment: Celková částka osobního příplatku zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK OSOBNÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0154
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=80ef47b4-2b2c-4c9f-9adb-b56a4bede045
comment: Celková částka zvláštních příplatků zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATKY ZVLÁŠTNÍ CELKEM ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0155
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a32e940-bbe6-4e24-bf25-da7990785d47
comment: Celková částka hodnostních příplatků zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: PŘÍPLATKY HODNOSTNÍ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0156
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4d1b3026-8f8d-4ecb-9e43-9ba9eecfb651
comment: Celková částka příplatků (mimo příplatku: za vedení, za zastupování, osobního, zvláštních a hodnostního) zúčtovaných k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: PŘÍPLATKY OSTATNÍ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0157
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6aee60c8-7967-41fa-9bf1-03188e20950b
comment: Celková částka odměn a cílových odměn z prostředků na platy zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: ODMĚNY A CÍLOVÉ ODMĚNY ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0158
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c304b994-ab4b-40f9-960a-758cdf848b15
comment: Celková částka náhrad platu zúčtovaná k výplatě zaměstnanci (náhrady za dovolenou, při překážkách v práci, atd.) v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: NÁHRADY PLATU CELKEM ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0159
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=069c3dd7-eea9-4cb8-8f50-de0a042e9b64
comment: Celková částka náhrad platu zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za dovolenou (včetně proplacené dovolené) v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: NÁHRADY PLATU ZA DOVOLENOU ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0160
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=addf2c3f-7544-4df4-8e5d-450184f126d4
comment: Celková částka dalších platů zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: DALŠÍ PLAT ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0161
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4bbbe0d2-48ec-4b7f-aff8-f69dfdf296e4
comment: Celková částka odměn za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST CELKEM ZÚČTOVANÁ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0162
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6adf91ad-99bf-425b-892c-87d43117dad8
comment: Celková částka rozdílu mezi platem, který zaměstnanci náleží a. nejnižší úrovně zaručené mzdy zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: DOPLATEK DO NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0163
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=35a63a41-3b5e-4efc-912f-447da8ec3bbf
comment: Celková částka ostatních složek platu jinde nespecifikovaných zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: OSTATNÍ SLOŽKY PLATU JINDE NESPECIFIKOVANÉ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0164
comment: Celková výše všech prostředků úřadu zúčtovaných k výplatě jako ostatní platby za provedenou práci za sledované období v Kč – jedná se o odměny za práce poskytované na základě jiného než pracovního nebo služebního poměru, nejčastěji se jedná o odměny za práce konané na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti konaných mimo pracovní poměr, příp. odměny podle předpisů o autorském právu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a9b7c58-97f5-49ec-8a85-d70613f858db
label: OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0165
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a703dc72-6a30-49d4-b9a4-ff78b0f11c90
comment: Průměrný hodinový výdělek zaměstnance pro pracovněprávní účely v Kč, vypočtený za poslední čtvrtletí, který bude použit pro výpočet náhrad v následujícím čtvrtletí. @cs
label: PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚČELY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0166
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=54029ec8-80c0-4ff2-ba20-a2e6c5d66399
comment: Celková výše nezdanitelných částek daně z příjmů osob ze závislé činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: NEZDANITELNÁ ČÁSTKA ZÁKLADU DANĚ CELKEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0167
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c6dc285-59a9-44e1-91e1-ddc675b5ef8b
comment: Celková výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění odvedená za zaměstnance v kumulaci za sledované období v Kč placená zaměstnancem. @cs
label: POJISTNÉ NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ODVEDENÉ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0168
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9a3fd4c4-ac04-4878-b78c-99ad26744aeb
label: POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI – ODVEDENÉ @cs
comment: Celková výše pojistného na sociální zabezpečení odvedená za zaměstnance v kumulaci za sledované období v Kč placená zaměstnancem. Složky pojistného jsou složeny z pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0210
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b28eb588-30f1-436c-ba2e-5147c132a88b
comment: Počet celých dnů nemoci jako kumulace za celé sledované období. @cs
label: POČET DNŮ NEMOCI ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0211
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e313f59c-944a-492c-8930-92516db2fb9f
comment: Kód pro vyjádření pohlaví osoby (zaměstnance). @cs
label: POHLAVÍ OSOBY – KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0212
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f9750153-e6dd-4691-b083-811ac2ea11b6
label: POHLAVÍ OSOBY – TEXT @cs
comment: Slovně vyjádřené pohlaví osoby. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0213
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=70a0987d-1597-4bb5-a99f-ca81c17028a9
label: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ – TEXT @cs
comment: Slovní vyjádření kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV. Jde o klasifikaci ve smyslu tzv. druhého rozměru – Stupeň dosaženého vzdělání. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0214
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e0ac43a6-a677-4294-91e9-a460a2f6cba8
comment: Kód organizační jednotky (závodu, divize, hospod. střediska, organ. útvaru), pokud působí v jiném místě (okrese) nebo má jiný OKEČ, než zpravodajská jednotka. Spolu s IČ je klíčem pro identifikaci lokální jednotky. @cs
label: KÓD ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0215
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ec99393e-7aa0-471d-85d2-efcd7b0a13a9
comment: Identifikátor zaměstnance umožňující jednoznačnou identifikaci zaměstnance v rámci ekonomického subjektu. @cs
label: OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0216
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a576b094-a6d5-4aaa-8551-c2ec37c9a5c1
label: DOBA DLOUHODOBÉ NEPŘÍTOMNOSTI V ZAMĚSTNÁNÍ @cs
comment: Kumulace dlouhodobých (delších než rok) nepřítomností v zaměstnání u současného zaměstnavatele v letech (na 2 desetinná místa). Nepřítomnosti kratší než jeden rok se nezapočítávají do hodnoty doby dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání ani v případě, že jejich kumulací je doba delší než rok. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0217
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1f27b4b2-e3e6-4fdb-b393-998c10dbc092
comment: Datový prvek udává, zda zaměstnanec vede nebo řídí další zaměstnance. Doplňuje KZAM. @cs
label: VEDOUCÍ POSTAVENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0014
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=827a7153-b36d-4b44-b540-b0b87849305d
comment: Datový prvek pro slovní označení druhu a rozsahu onemocnění. @cs
label: PLNÝ NÁZEV DIAGNÓZY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0015
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7cd9e9a3-903a-49ed-8248-921ddf623bd9
comment: Datový prvek pro slovní označení druhu a rozsahu onemocnění, určený k vytváření textových sestav a přehledů. @cs
label: NÁZEV DIAGNÓZY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0016
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=aa5dd7e0-fa7e-45ec-bcc1-ad561da3b2a1
comment: Datový prvek pro kódové označení druhu a rozsahu onemocnění. @cs
label: KÓD DIAGNÓZY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0074
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=849e5b5a-4df1-45ba-b05a-bbe5c5e3b852
label: JMÉNO OBYVATELE @cs
comment: Základní identifikace obyvatele. a) Občan ČR. Občan má právo a povinnost užívat jméno, kterým je zapsán v matrice, případně v dokladu o změně jména. Jestliže má občan více jmen, pak pro potřeby ISVS se užívá jméno uvedené v matričním zápisu jako první. b) Cizinec. Je to osoba, která nemá státní občanství ČR. Jestliže má vydán průkaz povolení k pobytu, zapíše se jméno podle tohoto průkazu. Jestliže lze jednoznačně identifikovat („křestní“) jméno cizince, zapíše se toto jméno. Jestliže se jmenný identifikační údaj cizince skládá z jednotlivých jmen (která jsou si případně rovnocenná a jejichž pořadí není pevně stanoveno – např. „Ali Abhud“ nebo „Abhud Ali“), pak se zapíše tolik jmen, kolik jich lze umístit do prostoru 24 znaků bez krácení a to ta jména, která nebyla použita jako příjmení cizince. Přitom se zachovává pořadí jmen podle předloženého dokladu a jednotlivá jména jsou oddělena vždy jednou mezerou, popř. pomlčkou, je-li to tak v dokladu totožnosti cizince zapsáno. Jestliže je jméno cizince jediné slovo delší než 24 znaků, zkrátí se na délku 24 znaků vynecháním 25. a dalších znaků. Při přepisu jména cizince z cizího jazyka nepoužívajícího latinku do češtiny se používá transliterace. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0075
comment: Základní identifikace obyvatele. a) Občan ČR. Občan má právo a povinnost užívat příjmení (resp. rodné příjmení), kterým je zapsán v matrice. V případě změny příjmení je podkladem výpis z matriky (poslední zapsané příjmení) nebo úřední doklad o změně příjmení. b) Cizinec. Je to osoba, která nemá státní občanství ČR. Jestliže má vydán průkaz povolení k pobytu, zapíše se příjmení podle tohoto průkazu. Jestliže lze jednoznačně identifikovat příjmení cizince, zapíše se toto příjmení. Jestliže se jmenný identifikační údaj cizince skládá z jednotlivých jmen (která jsou si případně rovnocenná a jejichž pořadí není pevně stanoveno – např. „Alvarez y Carrion“ nebo „Carrion y Alvarez“), pak se zapíše tolik jmen, kolik jich lze umístit do prostoru 35 znaků bez krácení. Přitom se zachovává pořadí jmen podle předloženého dokladu a jednotlivá jména jsou oddělena vždy jednou mezerou, popř. pomlčkou, je-li to tak v dokladu totožnosti cizince zapsáno. Jestliže je příjmení cizince jediné slovo delší než 35 znaků, zkrátí se na délku 35 znaků vynecháním 36. a dalších znaků. Při přepisu jména cizince z cizího jazyka nepoužívajícího latinku do češtiny se používá transliterace. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0be92f61-07f6-482c-a8b8-80b74cc90d3b
label: PŘÍJMENÍ OBYVATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0076
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b636b0bb-db07-439d-b295-f2444f4e14ee
label: DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI @cs
comment: Slovní označení druhu dokladu totožnosti, popř. druhu dokladu, podle kterého byla totožnost zjištěna. Uvede se označení v souladu s číselníkem. U dokladů „ občanský průkaz“ lze uvést zkratku „ OP“, u řidičského průkazu „ŘP“. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0077
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bf789178-1717-473c-b272-b60acbb61897
comment: Kód pro označení druhu dokladu totožnosti, popř. druhu dokladu, podle kterého byla totožnost zjištěna. Uvede se označení v souladu s číselníkem. @cs
label: KÓD DRUHU DOKLADU TOTOŽNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0078
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6ff5a17e-01b5-4819-9cde-2fc072f8c6f1
comment: Číslo občanského průkazu, pasu nebo jiného dokladu totožnosti obyvatele, popř. druhu dokladu, podle kterého byla totožnost zjištěna. Číslo se zapisuje včetně případné série. @cs
label: ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0079
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=df49d6fd-3fd6-4d4a-84c1-3a370fb165fb
comment: Slovní označení úřadu, který vydal doklad totožnosti, popř. doklad, podle kterého byla totožnost zjištěna, včetně údaje o místě vydání. U úřadu cizího státu se uvede také název státu, příp. zkrácený název státu. @cs
label: ÚŘAD VYDÁNÍ DOKLADU TOTOŽNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0080
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1276eee9-2a1e-4a2d-90ec-8c9139f57d85
comment: Kód pro vyjádření druhu příjmení – příjmení, předchozí příjmení, nebo rodné příjmení. @cs
label: KVALIFIKÁTOR PŘÍJMENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0081
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=646dc5be-b6f9-48c0-b17b-f72bf4093965
comment: Slovní údaj o aktuálním stavu studia. @cs
label: STAV STUDIA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0082
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0e423260-6703-476d-bfeb-9e990f734ce7
comment: Slovní vyjádření vztahu státního občana České republiky k branné povinnosti. @cs
label: VZTAH STÁTNÍHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY K BRANNÉ POVINNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0083
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1c91afe4-448c-4faa-8565-e50e31d7bde7
comment: Kód vztahu státního občana České republiky k branné povinnosti. @cs
label: KÓD PRO VZTAH K BRANNÉ POVINNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0084
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b08a5311-4d5d-4c3a-919b-2128743f84d8
comment: Druh zdravotního průkazu obyvatele. @cs
label: DRUH ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0085
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3e443b71-8061-4ba8-a8ed-eb45dd2bd352
comment: Rozlišení stupně invalidity na žádný, prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. @cs
label: STUPEŇ INVALIDITY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0086
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=62910bfa-5a1c-4acb-bfc2-bac8671eec3c
comment: Datový prvek pro slovní označení jazyka (řeči). @cs
label: NÁZEV JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0087
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9cecfaa7-b7c5-456d-bdc4-9f44908dd665
label: PÍSMENNÝ KÓD JAZYKA @cs
comment: Třípísmenný kód jazyka (řeči). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0088
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=11c4fa5a-0b09-4e74-b17d-6c663a96ccb5
comment: Slovní vyjádření stupně znalosti jazyka, např. „částečně“, „dobře“, „výtečně“, „pasivně“, „aktivně“, „tlumočník“, „překladatel“, „mateřský jazyk“ ap. @cs
label: STUPEŇ ZNALOSTI JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0089
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6dd7b08a-f579-45c7-a26e-e19de457fed8
comment: Datový prvek pro slovní vyjádření druhu zkoušky znalosti jazyka. Složení zkoušky se prokazuje vysvědčením nebo jiným certifikátem vydaným příslušnou školou nebo institucí. @cs
label: OSVĚDČENÍ O ZNALOSTI JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0090
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e5bffe2f-ba56-4749-9f2d-da99a4d1f945
comment: Kód druhu zkoušky znalosti jazyka. Složení zkoušky se prokazuje vysvědčením nebo jiným certifikátem vydaným příslušnou školou nebo institucí. @cs
label: KÓD OSVĚDČENÍ O ZNALOSTI JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0091
comment: Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE) klasifikuje: 1. ekonomicky aktivní osoby podle jejich skutečných a potenciálních vztahů k pracovním místům a to podle určitých pravidel (uvedených v klasifikaci), 2. obsazená pracovní místa v určitém časovém období s ohledem na smlouvy o zaměstnání osoby s jinými osobami nebo organizacemi. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ad73b8e5-d6c6-4edc-9a53-a69a6c433522
label: KÓD POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0092
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bc5642ea-015e-4d9c-aeac-7498c3c8ee47
label: DRUH PRACOVNÍHO POMĚRU @cs
comment: Slovní vyjádření právní povahy zaměstnaneckého vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnanec v pracovním poměru se podílí svou prací za mzdu dle pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0093
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4e9ed8cc-2f80-4a9f-b756-c05c665e7e2a
comment: Kód pro vyjádření právní povahy zaměstnaneckého vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnanec v pracovním poměru se podílí svou prací za mzdu dle pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů. @cs
label: KÓD DRUHU PRACOVNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0094
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ad4aaf54-0682-478a-b08e-b6600823348e
label: DRUH DŮCHODU @cs
comment: Slovní vyjádření druhu důchodu. Jestliže obyvatel pobírá několik důchodů, uvedou se všechny druhy pobíraných důchodů jako seznam. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#AA0095
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4ce4efe6-56ff-4f46-b9aa-27569405f731
label: BEZÚHONNOST @cs
comment: Slovní vyjádření, zda obyvatel byl pravomocně odsouzen a uložený trest nebyl dosud zahlazen nebo zda bylo rozhodnuto o podmínečném zastavení trestního řízení. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0557
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=466424b7-bdf2-4655-aa8e-5d5449488287
comment: Datum jmenování státního zaměstnance členem komise. @cs
label: DATUM JMENOVÁNÍ ČLENEM KOMISE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0558
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c0a4f817-3add-42dd-9a72-7c0b1a1bf734
comment: Datum odvolání státního zaměstnance z členství v komisi nebo ukončení činnosti komise. @cs
label: DATUM ODVOLÁNÍ Z ČLENSTVÍ V KOMISI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0559
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b46bb52b-25c1-4979-86c8-c3057f9a1cf1
comment: Kód pro rozlišení typu zaměstnanců ve správních úřadech. @cs
label: TYP ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0560
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6fd58574-52f2-4bc1-a3e7-51fa4be6d786
comment: Datum, kdy dosavadní zaměstnanec správního úřadu požádá ve lhůtě 30 pracovních dní ode dne plné účinnosti služebního zákona o jmenování do státní služby na dobu určitou. @cs
label: DATUM POŽÁDÁNÍ O JMENOVÁNÍ DO STÁTNÍ SLUŽBY NA DOBU URČITOU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0561
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=719a918a-b8a2-4ed3-b01a-9b41906635ec
comment: Datum vzniku služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru zaměstnance. @cs
label: DATUM VZNIKU PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0562
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a286b08-d7f3-468e-b589-9dd4846a46d9
label: DRUH STÁTNÍ SLUŽBY/DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU @cs
comment: Kód pro rozlišení státní služby/pracovního poměru na dobu určitou nebo neurčitou. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0563
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=56fae8d2-1f65-41bd-a8bb-68be3d925c8e
comment: Datum stanoveného ukončení služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru na dobu určitou. @cs
label: DATUM UKONČENÍ SLUŽEBNÍHO/PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0564
comment: Stanovená týdenní doba výkonu státní služby/pracovní doba pro pracoviště zaměstnance k poslednímu dni sledovaného období v hodinách. Jedná se o týdenní dobu výkonu státní služby/pracovní dobu (např. 40 hodin týdně, 37,5 hodiny týdně) nebo zkrácenou pracovní dobu bez snížení platu stanovenou pro jednotlivá pracoviště. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=92247e74-820f-480c-ad2a-2cb04ffc7983
label: TÝDENNÍ DOBA VÝKONU STÁTNÍ SLUŽBY/TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA–STANOVENÁ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0565
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cb583d71-4106-4660-b48c-764e7b09ae62
label: TÝDENNÍ DOBA VÝKONU STÁTNÍ SLUŽBY/TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA-SKUTEČNÁ @cs
comment: Stanovená týdenní doba výkonu státní služby/pracovní doba pro pracoviště zaměstnance k poslednímu dni sledovaného období v hodinách, není-li zaměstnanci povolena kratší doba výkonu státní služby/pracovní doba nebo se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba. V případě povolení kratší doby výkonu státní služby/pracovní doby nebo sjednání kratší pracovní doby se uvede tato kratší doba výkonu státní služby/pracovní doby v hodinách (např. 27,5 hodiny týdně). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0566
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7ad873ed-a221-4413-893a-adddcecb2367
comment: Doba praxe započtená zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období v celých rocích. @cs
label: DOBA PRAXE/ZAPOČTENÁ PRAXE CELKEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0567
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=70e5a8b5-2469-4ced-be04-5345f0c8ca41
label: DATUM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU DO VYŠŠÍHO PLATOVÉHO STUPNĚ @cs
comment: Rok a měsíc předpokládaného postupu zaměstnance do vyššího platového stupně příslušné platové třídy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0568
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3b28cea-5bb1-4d55-806e-8c15e77d9fed
comment: Datum vynětí zaměstnance z evidenčního stavu. @cs
label: DATUM VYNĚTÍ Z EVIDENČNÍHO STAVU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0569
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=46b8f432-23f5-4dd7-b96b-65992764c9b8
comment: Datum návratu zaměstnance do evidenčního stavu. @cs
label: DATUM NÁVRATU DO EVIDENČNÍHO STAVU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0570
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=997afafb-51ff-43ef-88ae-49bfbf9aa1cc
label: DŮVOD ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE MIMO STÁTNÍ SLUŽBU @cs
comment: Kód důvodu zařazení státního zaměstnance mimo státní službu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0571
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=caa5da19-6e6f-45f1-b631-6ffcc6e225b4
comment: Datum zařazení státního zaměstnance mimo státní službu. @cs
label: DATUM ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE MIMO STÁTNÍ SLUŽBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0572
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=409b9c87-d073-4ab1-b10e-367d8cfcaad3
comment: Datum opětovného zařazení státního zaměstnance do státní služby. @cs
label: DATUM OPĚTOVNÉHO ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE DO STÁTNÍ SLUŽBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0573
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a9b5028-a2f5-47f1-a727-f03a4a585a6d
comment: Kód druhu změny služebního poměru podle služebního zákona státního zaměstnance. @cs
label: TYP ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0574
comment: V závislosti na druhu změny např. u přeložení do jiného služebního úřadu se vyplní kód úřadu, kam je státní zaměstnanec přeložen, u převedení na jiné služební místo uvede se kód systemizovaného místa, kam byl státní zaměstnanec převeden, při zastupování se uvede kód systemizovaného místa, za které má zaměstnanec povinnost zastupovat. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=47fb1086-da5d-4e4a-b62a-61b28f9a4c8c
label: OBSAH ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0575
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7972a568-de91-4feb-bc20-987a7086bc58
comment: Datum začátku změny služebního poměru podle služebního zákona státního zaměstnance. @cs
label: DATUM ZAČÁTKU ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0576
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=516de9c2-727d-434d-a841-fd0408c1519c
comment: Datum ukončení změny služebního poměru podle služebního zákona státního zaměstnance. @cs
label: DATUM UKONČENÍ ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0577
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f1662496-b048-4ac0-aa49-c335a69a2f49
label: DŮVOD UKONČENÍ SLUŽEBNÍHO/PRACOVNÍHO POMĚRU @cs
comment: Kód důvodu ukončení služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0578
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d5cf807d-a01d-4fad-84d7-c6359bbbebd2
comment: Kód způsobu ukončení služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru. @cs
label: ZPŮSOB UKONČENÍ SLUŽEBNÍHO/PRACOVNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0579
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c5c351c7-c745-4970-ae08-3da69335a918
comment: Datum ukončení služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru zaměstnance. @cs
label: DATUM UKONČENÍ SLUŽEBNÍHO/PRACOVNÍHO POMĚRU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0580
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3845bfe0-f4f9-4091-b619-a0adee750e3c
comment: Celková neodpracovaná doba zaměstnancem bez náhrady platu a bez nároku na dávky nemocenského pojištění za sledované období v hodinách. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA BEZ NÁHRADY PLATU A BEZ NÁROKU NA DNP CELKEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0581
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=afe6b26f-2d5c-4e40-83e5-188061fce853
comment: Celková neodpracovaná doba zaměstnancem s nárokem na dávky nemocenského pojištění za sledované období v hodinách. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁROKEM NA DNP @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0218
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=71d2464d-4f7b-4584-a0c2-c9154be4d565
label: EVIDENČNÍ DNY ZAMĚSTNÁNÍ @cs
comment: Počet kalendářních dnů sledované období, ve kterých byl zaměstnanec v evidenčním počtu zaměstnanců. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0219
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e0137d64-bf42-4673-8d93-a8d1c1a25e4b
comment: Celková doba absence (z jakéhokoliv důvodu neodpracované doby) za sledované období. Uvádí se ve dnech. @cs
label: DOBA ABSENCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0220
comment: Součet příplatků zúčtovaných za jednotlivé měsíce kumulovaně za sledované období zaokrouhlených na celé koruny. Položka zahrnuje příplatky za práci ve svátek, ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za směnnost, za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, zvláštní příplatky a další příplatky. Příplatek za práci přesčas se uvádí samostatně jako datový prvek Výše příplatku za práci přesčas (PRIPPCAS). @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6382ef44-d0d3-459c-a382-7f0e10870c3e
label: VÝŠE OSTATNÍCH PŘÍPLATKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0221
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=def1fb5b-541e-49ee-a678-10812732cdd2
comment: Celková částka odměn zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace za sledované období, zaokrouhlená na celé koruny. Zahrnuje všechny nepravidelné výplaty jako třináctý plat, cílové prémie, podíl na zisku, u některých zahraničních ekonomických subjektů působících na území ČR též příplatky na dovolenou ap. @cs
label: VÝŠE PRÉMIÍ A ODMĚN @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0222
comment: Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Výše mzdy zahrnuje i korunové vyjádření naturální mzdy. Uvádí se zaokrouhlená na celé koruny. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=59501ad9-d4a5-4730-a723-d2006abf4593
label: VÝŠE MZDY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0223
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7e589269-1176-41d5-8078-2ee5e922228f
comment: Kód kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV. Jde o klasifikaci ve smyslu tzv. druhého rozměru – stupeň dosaženého vzdělání. @cs
label: STUPEŇ NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ – KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0224
comment: Přesčasové výdělky za odpracované přesčasové hodiny za sledované období. Zaokrouhluje se na celé Kč. Bere se jen příplatek k normální hodinové mzdě nikoliv celá sazba za přesčas. Příplatky za přesčas pokrývají aktuální přesčasové odpracované hodiny za sledované období. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=259f7424-e0e8-4f77-8d08-5ee087621778
label: VÝŠE PŘÍPLATKU ZA PRÁCI PŘESČAS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0225
comment: Doba zaměstnání v letech (na 2 desetinná místa) u současného zaměstnavatele (včetně zaměstnání v jiných závodech téhož ekonomického subjektu) – krátkodobé nepřítomnosti (do jednoho roku ) se zahrnou. Nepřítomnost delší než rok se do celkové doby zaměstnání nepočítá. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5eb299e8-7f86-4e9c-99ec-127992f56fa6
label: DOBA ZAMĚSTNÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0227
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=60d49ca3-e960-4fbc-a3db-cfc266694919
label: DRUH VLASTNICTVÍ – KÓD @cs
comment: Kód pro rozlišení druhu vlastnictví ekonomického subjektu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0228
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=51669f9d-4012-4b29-b75a-2c75f139ba02
label: DRUH VLASTNICTVÍ – TEXT @cs
comment: Slovní vyjádření druhu vlastnictví ekonomického subjektu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0229
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=48b7c3d9-66ed-4187-bf77-8631d1c82ace
comment: Datový prvek pro vyjádření toho, zda v podniku existuje kolektivní smlouva, která upravuje problematiku odměňování. @cs
label: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UPRAVUJÍCÍ ODMĚŇOVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0230
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=693da1fa-7234-4179-9f90-7258ad9fb656
comment: Datový prvek pro rozlišení, zda se odměňování v ekonomickém subjektu řídí podle zákona o mzdě (č. 1/1992 Sb.), nebo podle zákona o platu (č. 143/1992 Sb.). @cs
label: PŘÍZNAK ZÁKONA PRO ODMĚŇOVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0232
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e385c544-239b-4ca4-b0ec-2328ba352cf0
label: TARIFNÍ STUPEŇ @cs
comment: Stupeň dvanáctistupňového tarifního systému, pokud je v ekonomickém subjektu používán, a to podle stavu na konci sledovaného období. Jedná se o tarifní systém, kterým je vyjádřena náročnost pracovní činnosti dle celostátního katalogu prací. Pokud ekonomický subjekt nepoužívá dvanáctistupňový tarifní systém, položka se nevyplňuje. Smluvní platy se označují číslem 99. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0233
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=64815a46-783f-4897-bfb2-72442ac262db
comment: Souhrnná výše odměn za pracovní pohotovost vyplacených za sledované období. @cs
label: VÝŠE ODMĚN ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0234
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2443c5a0-a3be-49e4-b07a-b78534037ca5
label: VÝŠE NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZÁKLADU DANĚ @cs
comment: Výše souhrnné celkové nezdanitelné části příjmů ze závislé činnosti, o níž se za příslušné sledovaného období snížil měsíční základ daně zaměstnance (podle § 15 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů) pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. U každého zaměstnance (kromě pracujících starobních důchodců) výše nezdanitelné části příjmu zahrnuje měsíční zákonem stanovenou minimální částku a částky vyplývající pro zaměstnance z důvodu vyživování dětí a z jiných zákonem stanovených důvodů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0235
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=73abba1c-fcfe-4a30-a1ca-6a2193ce7e33
comment: Celková neodpracovaná doba zaměstnance s náhradou mzdy v hodinách jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU MZDY CELKEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0236
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6a72cac4-3ff7-438a-a560-0be855fb4ac8
comment: Celková neodpracovaná doba, kterou zaměstnanec čerpal na řádnou dovolenou s náhradou mzdy v hodinách jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU MZDY – DOVOLENÁ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0237
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9b3b0f6c-3a6f-42bb-a547-94e407bc65ff
comment: Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti za pracovní nebo dny pracovního klidu celkem zúčtovaná k výplatě zaměstnanci jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST NA PRACOVIŠTI ZÚČTOVANÁ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0238
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=48fff739-60f7-44dd-8a29-f4b8ef6487b1
comment: Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště za pracovní nebo za dny pracovního klidu celkem zúčtovaná k výplatě zaměstnanci jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST MIMO PRACOVIŠTĚ ZÚČTOVANÁ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0239
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3530d1fe-b85e-462e-b6f4-a62eebf507a0
label: PŘÍPLATEK ZA PRÁCI PŘESČAS ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs
comment: Celková částka příplatku za práci přesčas konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu a odměňovaná příplatkem ve výši 25 %, nebo 50 % průměrného hodinového výdělku, zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0240
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=13959145-9b98-4911-b08d-57aa7073640e
comment: Celková částka příplatku za práci konanou v sobotu a neděli odměňovaná příplatkem ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v Kč jako kumulace od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V SOBOTU A NEDĚLI ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0528
comment: Evidenční číslo státního zaměstnance, které mu bylo centrálně přiděleno Úřadem vlády ČR – Generálním ředitelstvím státní služby na celou dobu jeho služebního poměru podle služebního zákona a zůstává mu i po jeho skončení. Evidenční číslo je jedinečné v rámci celé státní služby ČR a nesmí být použito vícekrát. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=78f3f62d-c7a1-44bb-8749-9594c5dddd8f
label: EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0529
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c98420d2-1ae0-4b57-b4da-10f2149aed83
comment: Jednoznačná identifikace fyzické osoby připravující se na státní službu ve služebním úřadu – čekatele. @cs
label: IDENTIFIKACE ČEKATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0530
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=08da87e5-1111-4a7d-bfb4-4f3576613889
label: KÓD OSOBY @cs
comment: Jednoznačný kód fyzické osoby – zaměstnance ve správním úřadu v pracovním poměru, který se nepřipravuje na státní službu. V případě, že jedna a táž osoba má u daného úřadu více pracovněprávních vztahů, je pro všechny pracovněprávní vztahy pro danou osobu kód totožný. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0531
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=67fcdd3e-da18-4389-abd4-09a77acaaa1f
comment: Kód pro služební označení státního zaměstnance/funkce pro ostatní zaměstnance ve správních úřadech. @cs
label: SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ / FUNKCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0532
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1b86a1a4-5246-4460-a8f0-b87fc778e7cc
comment: Datum, kdy vznikne zaměstnanci nárok na starobní důchod. @cs
label: DATUM VZNIKU NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0533
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=866d5011-21c1-4bbe-8f24-df6a80027b29
comment: Kód, který označuje, zda zaměstnanec má či nemá zdravotní postižení. @cs
label: ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0534
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=617dabd7-8c8e-4ecb-b290-df61a61c6c02
comment: Kód stupně utajení pro styk s utajovanými informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který státní zaměstnanec získal. @cs
label: ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCE SEZNAMOVAT SE S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0535
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0847af8e-fa30-49a2-ab81-e369b5b76750
label: DRUH VÝJIMKY Z NESPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ @cs
comment: Kód druhu výjimky z nesplnění předpokladů pro systemizované místo. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0536
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5cb91610-5ab8-403a-a5de-12deefb41e8f
comment: Kód, který vyjadřuje, zda se jedná o obecnou znalost cizího jazyka nebo standardizovanou jazykovou zkoušku. @cs
label: ZNALOST CIZÍHO JAZYKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0537
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c6119e45-1f5d-41d1-99cb-ace43ca6aa67
comment: Kód úrovně nebo stupně znalostí příslušného cizího jazyka. @cs
label: ZNALOSTNÍ ÚROVEŇ/STUPEŇ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0538
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b204137c-ebff-46a3-a2f2-8cc42adcfb26
comment: Datum splnění jazykových kvalifikačních předpokladů a/nebo datum vykonání standardizované jazykové zkoušky. @cs
label: DATUM SPLNĚNÍ JAZYKOVÝCH KVALIF. PŘEDPOKLADŮ/STANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0539
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9a757e42-2bc3-4039-98a7-b47f19b00d61
label: DRUH ZKOUŠKY Z DOSAŽENÝCH JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ @cs
comment: Kód druhu zkoušky podle aktuálního seznamu standardizovaných jazykových zkoušek uveřejněného ve Věstníku MŠMT. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0540
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=be66c1b5-6d4e-456a-aaac-e2562eba82c7
comment: Kód typu příslušného předpisu, kterým se stanoví odborná způsobilost pro výkon činnosti ve správních úřadech. @cs
label: TYP PŘEDPISU PRO ODBORNOU ZPŮSOBILOST @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0541
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=96465fd1-7d79-4e46-96c8-0eb6f1c3bdf4
comment: Kód odborné způsobilosti pro výkon činností ve správních úřadech. @cs
label: ODBORNÁ ZPŮSOBILOST – KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0542
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5fe4b020-1ff1-4186-b7d0-274ca7116269
comment: Kód typu předpisu, kterým se stanoví další profesní vzdělávání. @cs
label: TYP PŘEDPISU PRO DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0543
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30776254-3368-4356-88ac-a4e6f56297a2
comment: Číslo a druh předpisu, kterým se stanoví další profesní vzdělávání. @cs
label: ČÍSLO PŘEDPISU PRO DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0544
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=885432a6-621b-4f74-a48f-86cf10591465
comment: Kód programu (typu) dalšího profesního vzdělávání. @cs
label: PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ (TYP) DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0545
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7aefb1f6-effe-4379-8270-aecb4dba5017
comment: Kód oblasti obsahového zaměření dalšího profesního vzdělávání. @cs
label: OBLAST OBSAHOVÉHO ZAMĚŘENÍ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0546
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=af878e84-dd0c-4266-b99a-76693bb9c2d2
comment: Datum splnění dalšího profesního vzdělávání. @cs
label: DATUM SPLNĚNÍ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0547
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c7c336a6-f8d2-43d4-8155-da3cd64a125d
label: DODAVATEL VZDĚLÁVÁNÍ @cs
comment: Kód pro rozlišení dodavatele vzdělávání. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0548
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2841754b-f8dd-4aaf-8a97-ea573002a700
comment: Datum kontroly průběhu vzdělávání zaměstnance ve služebním úřadu. @cs
label: DATUM KONTROLY PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0549
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=53c37263-a253-4c78-8f64-9ce7e8fbb46a
comment: Kód výsledku kontroly průběhu vzdělávání zaměstnance ve služebním úřadu. @cs
label: VÝSLEDEK KONTROLY PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0550
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cefd4627-cb43-4fcc-b151-7afaaaf5de1b
comment: Datum, ke kterému státní zaměstnanec zahájil činnost jako školitel fyzické osoby připravující se na státní službu – čekatele. @cs
label: DATUM ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ŠKOLITELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0551
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a75c2bfc-7ca7-4fc8-bb00-74c51d265512
comment: Datum, kdy státní zaměstnanec ukončil činnost jako školitel daného čekatele. @cs
label: DATUM UKONČENÍ ČINNOSTI ŠKOLITELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0552
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=91195784-32d2-48e4-8621-4cec077277f5
comment: Kód oboru státní služby. @cs
label: OBOR STÁTNÍ SLUŽBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0553
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dbd597b4-0491-48f5-a0cc-8a851de4c27a
comment: Datum začátku přípravy čekatele na státní službu. @cs
label: DATUM ZAČÁTKU PŘÍPRAVY NA STÁTNÍ SLUŽBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0554
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3db91c9a-32e4-492f-a6d9-24e908723366
comment: Datum ukončení přípravy čekatele na státní službu. @cs
label: DATUM UKONČENÍ PŘÍPRAVY NA STÁTNÍ SLUŽBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0555
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f1cd0568-049f-4a72-ad3f-93ca5f3f4df4
comment: Kód pro typ komise ve služebních úřadech. @cs
label: TYP KOMISE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0556
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e42be759-04b4-4108-9670-2512bc76cf75
comment: Číslo jednací rozhodnutí o jmenování do komise. @cs
label: ZŘÍZENÍ KOMISE – ČÍSLO JEDNACÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1123
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=64b92f3d-d45d-4503-a584-031cb8187a34
comment: Název typu finanční diskontní sazby u velkých projektů; stanovuje EK. @cs
label: NÁZEV DRUHU FINANČNÍ DISKONTNÍ SAZBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1124
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=632a55d3-0dbb-4c75-b2ed-0c16a970fe8f
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené globálnímu grantu. @cs
label: NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1125
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cc0acafe-51e3-46e5-bf97-cbb59888ea01
comment: Identifikátor výzvy v rámci jednotlivého operačního programu. Určuje Řídící orgán jako pořadí vyhlášení výzvy. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR VÝZVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1126
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0d97ae9d-0f0f-4f26-9d24-c3d4ab2ea3d7
label: KÓD MĚRNÉ JEDNOTKY UKAZATELE @cs
comment: Měrná jednotka sledované hodnoty ukazatele s ekonomickým přínosem. Je stanovena Národním orgánem pro koordinaci nebo Řídícím orgánem, spolu s metodikou výpočtu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1127
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=943f9075-f20d-480f-904e-2769be539fb2
label: KÓD ČLENĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROJEKTU @cs
comment: Kód zdroje financování projektů a globálních grantů z prostředků EU a národního spolufinancování, definovaný v číselníku MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1128
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2ade7764-3688-4b49-83a5-652abba1f44d
comment: Název zdroje finančního prostředku. Definován v číselníku zdrojů finančních prostředků MF. @cs
label: NÁZEV ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1129
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c925963-9929-4c2f-b611-1eec4843f0f4
label: NÁZEV KRAJE ZKRATKOU @cs
comment: Zkratka názvu kraje. Používá se pro klasifikaci platby z rozpočtu regionální rady. Je přebírána z číselníku NUTS ČSÚ. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1130
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1b910b1b-0d2b-41c8-8b74-9b5ecdec694f
comment: Identifikátor výběrového řízení, automaticky generovaný v informačním systému Řídícího orgánu. Je platný pro jednotlivý Operační program. @cs
label: POŘADOVÝ IDENTIFIKÁTOR VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1131
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7062951c-1bc1-4ccc-9ab6-756e2d225866
label: POPIS PROJEKTU @cs
comment: Stručný popis obsahu projektu realizovaného žadatelem, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik, případně vazeb na jiné projekty. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1132
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=596fdf44-8ed1-4a9c-a3eb-2147f136bd6e
comment: Příznak, zda se počítá se synergickými projekty, navazujícími na sledovaný projekt. @cs
label: PŘÍZNAK ZÁMĚRU SYNERGICKÝCH PROJEKTŮ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1133
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f03c7687-ec1f-46c8-98ea-3c2f9ace58d4
comment: Příznak, zda žádost o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování splňuje požadovaný předmět výzvy. @cs
label: PŘÍZNAK SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU VÝZVY V PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1134
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bad59193-e9ad-47fb-bdef-87df70be03bb
comment: Žádaná výše finančních prostředků v Kč nebo EUR pro realizaci projektu. @cs
label: ŽÁDANÁ ČÁSTKA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1135
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=079b7938-c5cf-4514-bb50-1eef65e2dfb8
comment: Kód měrné jednotky základního ukazatele (tzv. Core Indicators), používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Je řízen interním číselníkem MMR. @cs
label: KÓD MĚRNÉ JEDNOTKY ZÁKLADNÍHO UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1136
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2887b348-89ad-4a35-8071-03a04ebca97c
comment: Identifikátor žádosti o platbu za jednotlivý projekt. Určuje Řídící orgán ve svém informačním systému. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1137
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2216a47e-d80e-4b85-ad0a-a310aee29616
comment: Kód druhu přenášených financí platby, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Může nabývat hodnot 1=víceletý plán, 2=roční dohoda. @cs
label: KÓD DRUHU PŘENÁŠENÝCH FINANCÍ PLATBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1138
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8325f4ca-21b6-4980-a676-86e70d58c6cd
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené podoblasti podpory. Určuje Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV PODOBLASTI PODPORY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1139
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bb549921-b2d1-4512-9f08-4a8a0c6805af
label: PŘÍZNAK DODRŽENÍ PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY PROJEKTEM @cs
comment: Příznak, zda jsou dodržována pravidla podpory, která je poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků a která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1140
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5f7a632e-614a-45d9-b2d0-0c50f00ef5c3
label: CELKOVÁ ČÁSTKA ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU NA VÝZVU @cs
comment: Objem finančních prostředků EU určených na jednu výzvu v Kč nebo EUR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1141
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=caef015a-5c4b-4940-8319-51aaa456c9b8
comment: Příznak budoucího uskutečnění výběrového řízení na dodavatele v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. @cs
label: PŘÍZNAK ZÁMĚRU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1142
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eeea701c-8581-4e3c-852b-36be43fce50e
comment: Název fáze financování projektu (např. žádost, smlouva, skutečnost), používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: NÁZEV STAVU FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1143
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=291f9a4c-0158-4fea-aa64-bc6536dac969
comment: Kód stavu žádostí o platbu a skutečností plateb. Hodnoty jsou řízeny číselníkem, spravovaným MMR. @cs
label: KÓD STAVU PLATBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1144
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=60ff5a65-64d1-45ca-ad8d-6aa2f55b845b
label: KÓD KVALIFIKÁTORU ADRESY @cs
comment: Kvalifikátor adresy žadatele/příjemce dotace, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1145
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eae022b4-4e13-4112-8714-8a5e0cafdaee
comment: Zkratka přiřazená nástroji financování. Vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 - Nástroj financování. @cs
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1146
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2ec2635e-9f26-4362-92d3-07836a6ef62f
comment: Název fondu, ze kterého jsou poskytovány finanční prostředky z EU přes založené orgány v ČR, tzv. Řídící orgány. Fondy jsou schváleny EK a jsou přiřazeny Řídícímu orgánu. @cs
label: NÁZEV FONDU EU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1147
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=158700ce-3f05-42af-af4b-facadec10ff1
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené účtu subjektu, používané v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Název účtu může nabývat hodnot "konečný příjemce" nebo "kapitola státního rozpočtu". @cs
label: NÁZEV DRUHU ÚČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0296
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0cfc6596-7376-4562-981d-910ea020fa79
label: ČÍSLO PODDĚLENÍ PARCELNÍHO ČÍSLA @cs
comment: Poddělení parcelního čísla rozlišuje parcely vytvořené rozdělením původní parcely s kmenovým číslem. Kmenové číslo s poddělením je jedinečné v katastrálním území v rámci jedné číselné řady dané druhem číslování parcel. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0297
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c8bfcc0c-8ea0-4b8a-b329-6a2f59b4dbf7
label: ČÍSLO LISTU KATASTRÁLNÍ MAPY @cs
comment: Označení listu katastrální mapy. Udává list mapy, na němž je parcela zobrazena buď celá nebo z větší části. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0298
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d5570c17-d078-4999-8e90-8486925d9986
comment: Měřítko katastrální mapy je poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti. Označuje se 1:M, kde „M“ je měřítkové číslo, které udává, kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné jednotce délky na mapě. @cs
label: MĚŘÍTKO KATASTRÁLNÍ MAPY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0299
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=78cfde6e-6f95-48a4-90e7-274aab84cf8f
comment: Výměra bonitního dílu je vyjádření plošného obsahu dílu parcely s určitým kódem bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) v metrech čtverečních. @cs
label: VÝMĚRA BONITNÍHO DÍLU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0300
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c416dea4-9ffe-4dd9-8ae2-124d3979f1b7
label: OZNAČENÍ VERZE VÝMĚNNÉHO FORMÁTU ISKN @cs
comment: Údaj, který vyjadřuje verzi definice výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0301
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a1d34e75-6779-491a-aa62-94441e638458
comment: Rozlišení parcel katastru nemovitostí a parcel ve zjednodušené evidenci zkratkou. @cs
label: TYP PARCELY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0302
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9a51019b-300a-4e33-b23f-f9369b160a52
label: ČÍSLO JEDNOTKY @cs
comment: Číslo jednotky je číslo bytu nebo nebytového prostoru (jednotky), které je tvořeno nejvýše čtyřmístným číslem domovním budovy a nejvýše třímístným pořadovým číslem jednotky uvnitř budovy nebo její části. V případě, že budova nemá části označené samostatnými čísly domovními, může být číslo domovní budovy vynecháno. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0303
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4e4ef0a3-3e59-462e-a9df-0a7e9bd7f972
comment: Slovní označení původu parcely ve zjednodušené evidenci (ZE), (dřívější pozemková evidence). @cs
label: ZDROJ PARCEL V ZE - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0304
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0b28a26c-27cd-4bed-90d9-d833d6bf7c67
comment: Kód původu parcely ve zjednodušené evidenci (ZE), (dřívější pozemková evidence). @cs
label: ZDROJ PARCEL V ZE - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0305
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eba077fc-6d0c-4ea1-b713-d89faf33c5d2
comment: Spoluvlastnický podíl určuje, jakou ideální část vlastnictví nemovitosti má daný spoluvlastník. Je vyjádřen jako zlomek dvou celých čísel, mezi nimiž se zapisuje znak lomítka. @cs
label: SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0306
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bec7c861-1b48-4939-b699-7a62480ec547
comment: Slovní označení druhu řízení v katastru nemovitostí. @cs
label: TYP ŘÍZENÍ - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0307
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f28e577a-db4b-40e4-b048-507ad9de04bb
comment: Kód druhu řízení v katastru nemovitostí. @cs
label: TYP ŘÍZENI - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0308
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a166cc67-a34e-4f17-a3d4-89791052b555
comment: Slovní označení bližší specifikace druhu řízení v katastru nemovitostí. @cs
label: TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ - TEXT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0309
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ec7fc568-9893-4b53-bc6d-10a3f33cd56b
comment: Kód bližší specifikace druhu řízení v katastru nemovitostí. @cs
label: TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0310
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce6c4c5a-9e8c-43f4-9392-183bf0af3d5b
label: CHARAKTERISTIKA KVALITY BODU - TEXT @cs
comment: Slovní označení charakteristiky kvality bodu, která vyjadřuje přesnost určení jeho souřadnic. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0311
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ea65631a-814d-4396-83bb-847718b09757
label: CHARAKTERISTIKA KVALITY BODU - KÓD @cs
comment: Kód charakteristiky kvality bodu, která vyjadřuje přesnost určení jeho souřadnic. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA0312
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=12d788b7-8c83-4310-9f2e-6213ccfc473d
label: ČÍSLO ŘÍZENÍ @cs
comment: Číslo řízení v katastru nemovitostí, nebo-li spisová značka, která je přidělena po celý průběh řízení i pro jeho dokumentaci. Skládá se z písmenného označení řízení, čísla, pod kterým je podání zapsáno v protokolu řízení, úplného čísla letopočtu zahájení řízení a trojmístného kódu pracoviště katastrálního úřadu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1657
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=df7a7e9f-e52a-4767-9271-9b02c56170ea
comment: Název připojení stavebního objektu k vodovodu je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením k vodovodu se rozumí, zda je objekt s vodovodem, bez vodovodu nebo není zjištěno. @cs
label: NÁZEV PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU K VODOVODU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1658
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9c158b50-3ca9-47a7-8771-65ace455ee8c
label: NÁZEV PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU KE KANALIZACI @cs
comment: Název připojení stavebního objektu ke kanalizaci je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením ke kanalizaci se rozumí způsob připojení, např. přípoj na kanalizační síť, jímka, žumpa apod., případě bez připojení na kanalizaci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1660
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4ed6fc6c-ac8d-442f-b541-3921b57e7ca7
comment: Kód způsobu vytápění stavebního objektu je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Způsobem vytápění se rozumí např. centrální, lokální vytápění apod. @cs
label: KÓD ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1661
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=33608b72-c0c3-4fee-9da5-eebc080809c1
label: NÁZEV PARCELY @cs
comment: Územní prvek parcela (pozemek) je tvořen z těchto identifikačních údajů: druh číslování, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely a katastrální území. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1662
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8f0406eb-31f1-41cb-a3da-aa9de364f64f
comment: Identifikátor stavebního objektu je jednoznačným identifikátorem konkrétní nemovitosti (budovy, parcely), evidované v Katastru nemovitostí. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1663
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0e8284d8-74b4-4b0d-8e56-eefb3af01b71
comment: Jmenovatel vlastnického podílu prvku vlastnictví v katastru nemovitostí. @cs
label: JMENOVATEL VLASTNICKÉHO PODÍLU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1664
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0847e7ca-9c4c-44ea-bd70-efabd1b6eeb9
comment: Název druhu konstrukce stavebního objektu je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Druhem konstrukce se rozumí použitý materiál, např. cihly, panely, dřevo apod. @cs
label: NÁZEV DRUHU KONSTRUKCE STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1665
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=93c5efee-d1db-4195-a166-4bb959669876
label: KÓD PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU K ROZVODU PLYNU @cs
comment: Kód připojení stavebního objektu k rozvodu plynu je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením k rozvodu plynu se rozumí, z kterého zdroje stavební objekt odebírá plyn, např. plyn z veřejné sítě, z domovního zásobníku, bez plynu apod. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1362
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4daba0ba-416e-4400-843c-0f63920b3d63
comment: Kód možného porušení k jednomu konkrétnímu požadavku kontroly podmíněnosti @cs
label: KÓD STUPNĚ HODNOCENÍ PORUŠENÍ POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1363
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=712a5fdf-d39f-4e00-89b7-3ddb53a0284a
comment: Výčet kontrolovaných požadavků @cs
label: VÝČET KONTROLOVANÝCH POŽADAVKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1364
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8557f428-0900-469e-b362-5cfae968f20d
comment: Identifikace organizační složky státu (OSS), resp. dozorového orgánu, který plánuje kontrolu podmíněnosti @cs
label: KÓD ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1365
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8d6e6d81-a934-4815-880c-e70dbd3e987a
comment: Kód skupiny základních poviností, které je třeba v rámci kontroly podmíněnosti dodržovat @cs
label: KÓD SKUPINY HODNOCENÝCH POŽADAVKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1366
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a6aad715-dc15-4044-82ab-557b6bf84f39
label: KÓD ZPŮSOBU HODNOCENÍ PORUŠENÍ @cs
comment: Rozlišení způsobu hodnocení porušení požadavků a norem @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1367
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bdc7f086-0058-416d-9292-3a64e6bfe379
comment: Kódové označení požadavku na hospodaření @cs
label: KÓDOVÉ OZNAČENÍ POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1368
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5aa20bd9-b1ee-4c4e-b405-f7eea0f394ad
comment: Odkaz na paragraf, odstavec směrnice, nařízení EU či zákonný předpis ČR, z nichž daný kontrolovaná povinnost vychází @cs
label: OZNAČENÍ PARAGRAFU POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1369
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c59c8f13-4a34-4ee8-af61-84f5ece05e35
label: KÓD HODNOCENÉHO POŽADAVKU @cs
comment: Kód základních povinností vyplývajících z právních předpisů, které je třeba v rámci kontroly podmíněnosti dodržovat @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1370
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=db89a911-94ca-497e-95e3-b5be9c487e2e
comment: Číselné označení verze zprávy o kontrole @cs
label: VERZE ZPRÁVY O KONTROLE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1371
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=74d1fe0d-6667-496c-bf07-3fbc09829cd9
comment: Kód způsobu jakým může být hodnotící faktor zadán @cs
label: KÓD ZADÁVÁNÍ HODNOTÍCÍHO FAKTORU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1372
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4074940d-ca29-47eb-8678-2225e184c98c
comment: Kód faktorů, které slouží jako podklady pro posuzování subjektu z hlediska rizikovosti @cs
label: KÓD FAKTORU PRO RIZIKOVOU ANALÝZU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1373
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=044bb9dd-67fb-4438-af1f-e8561cc17146
comment: Výčet jednotlivých položek kontrolovaných požadavků @cs
label: VÝČET POLOŽEK KONTROLOVANÝCH POŽADAVKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1374
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5bd2ed7e-5ba4-4b72-a962-ad061443cfc6
comment: Kód určující zda byl/ nebyl žadatel vybrán ke kontrole a má/ nemá připraveny zprávy o kontrole @cs
label: STATUS ŽADATELE O DOTACI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1375
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a04c438d-235e-4b88-8ea9-b87f33f8c05a
comment: Kód pro vyhodnocení zjištěných skutečností u kontrolovaného subjektu @cs
label: TYP PORUŠENÍ KONTROLOVANÉHO POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1376
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4aa0dcb2-a2dd-4272-9a16-58c8b18f856f
label: DŮVOD OTEVŘENÍ ZPRÁVY O KONTROLE @cs
comment: Kód důvodu znovuotevření zprávy o kontrole @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1377
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c86ac64c-bec4-45a1-9d90-69755f89cc46
comment: Indikátor, zda došlo k porušení základní povinnosti, kterou je třeba v rámci kontroly podmíněnosti dodržovat @cs
label: KÓD PORUŠENÍ POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1378
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6eb75b14-d3d1-4023-9295-2c824abb999e
comment: Rozlišení typu hodnocení ke kontrolovanému požadavku (Rozsah, Závažnost, Trvalost, ...) @cs
label: TYP HODNOCENÍ PORUŠENÍ POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1379
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c6eca427-53f8-49cb-8213-e76bed966105
comment: Kód pro rozlišení stupně nedodržení pravidel a podmínek činnosti @cs
label: KÓD STUPNĚ PORUŠENÍ POŽADAVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1380
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7b5987a0-a1d7-4c04-8175-9ad80f93d78d
comment: Kód celkového vyhodnocení kontroly ve zprávě o kontrole @cs
label: KÓD CELKOVÉHO VYHODNOCENÍ ZPRÁVY O KONTROLE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1381
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=361ea7a3-3f41-475c-a79b-0bd4a43d1545
label: KÓD PODOBLASTI EU @cs
comment: Směrnice EU nebo nařízení EU nebo Standard EU pro kontrolu podmíněnosti @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1382
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0bca806d-fc0c-4d39-8625-77b45210660b
comment: Rozlišení typu plánované kontroly @cs
label: TYP PLÁNOVANÉ KONTROLY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1383
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fb08627d-8ec6-499c-8fc5-339a5df2901d
label: FORMA KONTROLY @cs
comment: Kód pro rozlišení formy kontroly dodržování pravidel v rámci působnosti subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1388
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=37abec2f-6b4c-4e75-8135-32fa1c77ac31
comment: Kód druhu majetku. @cs
label: Kód druhu majetku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1389
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7f1636b4-99da-4702-9d67-f2cdb8e65398
comment: Kód formy pořízení majetku. @cs
label: Kód formy pořízení majetku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1401
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cdcd7a9e-807d-40ae-85d5-cf96970441fc
comment: Kód vládní priority. @cs
label: Kód vládní priority @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0066
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=afac963b-8a1a-4778-876d-7f9777d034c1
label: ČÍSLO EVIDENČNÍ @cs
comment: Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“, pokud jde o stavební objekt určený k individuální rekreaci, prozatímnímu nebo občasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu. Číslo evidenční je určeno rozhodnutím obecního úřadu. Číslo evidenční je jedinečné pouze v rámci části obce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0067
comment: Číslo orientační je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“, pokud jde o stavební objekt, který je označen číslem orientačním. Číslo orientační je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu. Číslo orientační je jedinečné pouze v rámci ulice nebo veřejného prostranství. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f7b50386-e774-4e96-8139-a8bef3c3152a
label: ČÍSLO ORIENTAČNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0068
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9a405d67-e7b4-4285-b7e2-f8de653fc24c
comment: Název druhu čísla domovního je slovní kvalifikátor pro upřesnění, zda se jedná o číslo popisné nebo evidenční @cs
label: NÁZEV DRUHU ČÍSLA DOMOVNÍHO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0069
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d938d6c4-48bf-4e3c-853d-4309d967409b
comment: Parcelní číslo je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „parcela“. Parcelní číslo je určováno při vzniku parcely. Parcelní číslo je jedinečné pouze v rámci katastrálního území. @cs
label: PARCELNÍ ČÍSLO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0070
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=920ff57d-e607-4bf6-97b9-6103bceef736
label: SOUŘADNICE DEFINIČNÍHO BODU OBCE @cs
comment: Souřadnice definičního bodu obce jsou číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Souřadnice definičního bodu obce je datový prvek, který se skládá z „Y – souřadnice definičního bodu obce“ a „X – souřadnice definičního bodu obce“. Souřadnice definičního bodu obce jsou určeny v rámci Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek, provozovaného v garanci Českého statistického úřadu. Jsou určeny v metrech v souřadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Souřadnice definičního bodu obce jsou jedinečné v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0071
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f6441326-0d9a-4328-aca7-28f97fc4e33a
label: SOUŘADNICE DEFINIČNÍHO BODU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ @cs
comment: Souřadnice definičního bodu katastrálního území jsou číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „katastrální území“. Souřadnice definičního bodu katastrálního území je datový prvek, který se skládá z „Y – souřadnice definičního bodu katastrálního území“ a “X – souřadnice definičního bodu katastrálního území“. Souřadnice definičního bodu katastrálního území jsou určeny v rámci Katastru nemovitostí ČR, vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jsou určeny v metrech v souřadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Aktuální hodnoty jsou součástí Informačního systému katastru nemovitostí, provozovaného v garanci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek, provozovaného v garanci Českého statistického úřadu. Souřadnice definičního bodu katastrálního území jsou jedinečné v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0072
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3fef3275-def4-4357-ba14-337825639fe7
label: SOUŘADNICE DEFINIČNÍHO BODU ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY @cs
comment: Souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky jsou číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „základní sídelní jednotka“. Souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky je dat. prvek, který se skládá z: „Y – souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky“ a „X – souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky“. Souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky jsou určeny v rámci Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek, provozovaného v garanci Českého statistického úřadu. Jsou určeny v metrech souřadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Souřadnice definičního bodu základní sídelní jednotky jsou jedinečné v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0073
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5e4f1631-33a5-430c-b237-458f1f512f47
label: SOUŘADNICE DEFINIČNÍHO BODU PARCELY @cs
comment: Souřadnice definičního bodu parcely jsou číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „parcela“. Souřadnice definičního bodu parcely je datový prvek, který se skládá z „Y – souřadnice definičního bodu parcely“ a „X – souřadnice definičního bodu parcely“. Souřadnice definičního bodu parcely jsou určeny v rámci Katastru nemovitostí ČR, vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jejich hodnoty nejsou dostupné za celé území ČR, jsou doplňovány postupně. Pro potřeby prostorové identifikace se používají v metrech. Jsou určeny v souřadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Souřadnice definičního bodu parcely jsou jedinečné v rámci České republiky. Souřadnice definičního bodu stavební parcely mohou být využity též jako souřadnice definičního bodu stavebního objektu, pokud stavební objekt na takové parcele stojí. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0107
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0c6ca496-a938-415c-ab4b-ff10030f6571
comment: Předávací kód ulice a veřejného prostranství je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ulice a veřejné prostranství“. Předávací kód ulice a veřejného prostranství je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD ULICE A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0108
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=91e24354-d0f7-4f05-a811-e7a99df19d1d
comment: Předávací kód stavebního objektu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“. Předávací kód stavebního objektu je jedinečný v rámci ČR. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0109
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=41e35bd6-5d1d-45c1-9a30-d7a50cd88b53
comment: Předávací kód adresy stavebního objektu je jednoznačné číselné vyjádření konkrétních hodnot (výskytů) adresy stavebního objektu. Předávací kód adresy stavebního objektu je jedinečný v rámci ČR. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD ADRESY STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0169
comment: Zkrácený název ulice a veřejného prostranství je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ulice a veřejné prostranství“. Zkrácený název ulice a veřejného prostranství je určen číselníkem Zkrácený název ulice a veřejného prostranství je jedinečný v rámci obce, ne v rámci České republiky ani okresu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6cfb6cda-fb57-480e-9f6a-3a2982aaf9a8
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV ULICE A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0170
comment: Název oblasti je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „oblast“. Název oblasti je určen při vzniku oblasti opatřením Českého statického úřadu. Může být změněn opatřením Českého statického úřadu. Název oblasti je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=de304164-05a2-4d89-aa78-faf5d4b46454
label: NÁZEV OBLASTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0171
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5b911b42-059d-491a-8452-e605cc2eb69a
comment: Předávací kód oblasti je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „oblast“. Předávací kód oblasti je určen po vzniku oblasti číselníkem. Předávací kód oblasti je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD OBLASTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0172
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a5fb5203-a28e-4782-9b24-8bb9f979ccc5
comment: Název kraje je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Název kraje je určen při vzniku kraje ústavním zákonem. Může být změněn ústavním zákonem. Název kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: NÁZEV KRAJE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0173
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6bdf44cf-4eb0-4c5c-b4e3-97a6cadf1809
comment: Předávací kód kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Předávací kód kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Předávací kód kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD KRAJE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0174
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7bb1268e-2d7d-4380-bbd4-22d5d561d771
label: PŘEDÁVACÍ KÓD OBCE @cs
comment: Předávací kód obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Předávací kód obce je určen po vzniku obce číselníkem. Předávací kód obce je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód obce vzniká reálně fixací stávajícího kódu obce (datový prvek AA0054) v garanci Českého statistického úřadu k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0175
comment: Předávací kód části obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Předávací kód části obce je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód části obce vzniká reálně fixací stávajícího kódu části obce (katalogový list AA0056) k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu části obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=22695a4b-a844-442c-934e-f9b519d1a760
label: PŘEDÁVACÍ KÓD ČÁSTI OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0176
comment: Předávací kód městské části resp. městského obvodu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „městská část resp. městský obvod“. Předávací kód městské části resp. městského obvodu je určen číselníkem. Předávací kód městské části resp. městského obvodu je jedinečný v rámci České republiky. Pozn. Předávací kód městské části resp. městského obvodu vzniká reálně fixací stávajícího kódu městské části resp. městského obvodu (datový prvek AA0062) v garanci Českého statistického úřadu k počátku roku 2001. Tím je umožněn bezproblémový přechod uživatelů z dosud v čase proměnného kódu obce na v čase neproměnný předávací kód. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=111334da-9cca-4067-93da-7c69e0137337
label: PŘEDÁVACÍ KÓD MĚSTSKÉ ČÁSTI RESP. MĚSTSKÉHO OBVODU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0177
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=904f83ca-bd2e-43a1-b1d8-347e0331fee1
comment: Kód NUTS oblasti je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „oblast“. Kód NUTS oblasti je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS oblasti je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: KÓD NUTS OBLASTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0178
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c827a79e-b8f8-4451-ab59-95da1de49649
comment: Kód NUTS kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. Kód NUTS kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: KÓD NUTS KRAJE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0179
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d47b845b-24a4-462d-8d10-00f0237c5d7e
comment: Kód NUTS okresu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Kód NUTS okresu je určen po vzniku okresu číselníkem. Kód NUTS okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: KÓD NUTS OKRESU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0180
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6f03b9fb-0db0-4666-a6cb-e65011bc7068
comment: Zkrácený název obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Zkrácený název obce je určen číselníkem. Zkrácený název obce je jedinečný v rámci okresu. @cs
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0181
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6db04734-afac-4a59-95a1-70a2db763011
comment: Zkrácený název části obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Zkrácený název části obce je určen číselníkem. Zkrácený název části obce je jedinečný v rámci okresu. @cs
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV ČÁSTI OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0182
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=272f0b0c-354b-4c3b-b7ad-c3965b3f30d1
label: NÁZEV SPRÁVNÍHO OBVODU V HL. M. PRAZE @cs
comment: Název správního obvodu v hl. m. Praze je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod v hl. m. Praze“. Název správního obvodu v hl. m. Praze je určen číselníkem. Název správního obvodu v hl. m. Praze je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0682
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f09fb3e7-4ef9-4f0b-9b50-c6ea9c639cb0
comment: Datum zániku organizačního útvaru. @cs
label: DATUM ZÁNIKU ORGANIZAČNÍHO ÚTVARU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0690
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d40e90ff-4bf5-4642-85b3-84d132487934
comment: Kód územní jednotky NUTS4 (okres), které je obvyklým místem výkonu práce zaměstnance. @cs
label: MÍSTO OBVYKLÉHO VÝKONU PRÁCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0710
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=58d7e004-b515-449f-a196-07a0fdfbf80f
comment: Celková částka služebního příjmu při zařazení do činné zálohy zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI ZAŘAZENÍ DO ČINNÉ ZÁLOHY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0711
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d99f9a31-8c6b-4a0b-99f2-5312e39b1135
comment: Celková částka služebního příjmu při zařazení do zálohy pro studující zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období.. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI ZAŘAZENÍ DO ZÁLOHY PRO STUDUJÍCÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0712
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=36500348-0c58-45db-9bc0-1bf27d5ed4ce
comment: Celková částka služebního příjmu při zařazení do zálohy zvláštní zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI ZAŘAZENÍ DO ZÁLOHY ZVLÁŠTNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0713
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=51658619-bfd4-48b3-b9b1-512377097ff5
comment: Celková částka služebního příjmu při neschopnosti ke službě zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI NESCHOPNOSTI KE SLUŽBĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0714
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b6d94981-f2d4-4974-a324-c872d9d1e409
comment: Celková částka služebního příjmu při zproštění výkonu služby zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období.. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI ZPROŠTĚNÍ VÝKONU SLUŽBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0715
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b2d4abe1-81a5-4b25-96b9-c95676880b51
comment: Celková částka služebního příjmu za dobu služebního volna zúčtovaná k výplatě příslušníkovi v Kč jako kumulace za sledované období. @cs
label: SLUŽEBNÍ PŘÍJEM ZA DOBU SLUŽEBNÍHO VOLNA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0744
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3a53e07c-6cf8-46b7-a7ad-f7d5a104b501
comment: Celkový počet neodpracovaných hodin za sledované období ze sjednaného hodinového fondu pracovní doby daného zaměstnance/příslušníka. Např.: nemoc, dovolená, překážky v práci, svátky, ošetřování člena rodiny, neplacené volno, atd.. @cs
label: POČET HODIN ABSENCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0745
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=17df9020-e748-4dbd-85d0-f5564287b288
comment: Celková neodpracovaná doba z důvodu nemoci v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: POČET HODIN NEMOCI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0746
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d317ea35-929a-4404-a104-ca274d7f6bb4
comment: Celková neodpracovaná doba z důvodu nemoci s náhradou platu v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: POČET HODIN NEMOCI S NÁHRADOU PLATU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0747
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c6de5a45-d29e-4ffb-b225-8a54821874d6
comment: Stanovený hodinový fond zaměstnance za sledované období. @cs
label: STANOVENÝ HODINOVÝ FOND ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0748
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3e5a73d-59a8-4eb3-95f3-574e1ad3138f
comment: Sjednaný hodinový fond zaměstnance/příslušníka za sledované období. Pokud zaměstnanec/příslušník neměl ve sledovaném období zkrácený pracovní úvazek, uvedená hodnota bude stejná jako stanovený hodinový fond. @cs
label: SJEDNANÝ HODINOVÝ FOND ZAMĚSTNANCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0749
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c696e00-3dc4-486e-8233-9cd1f6f0ae82
label: PŘÍPLATKY OSTATNÍ PŘIZNANÉ @cs
comment: Výše skutečně přiznaných příplatků jinde neuvedených k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0750
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková částka náhrad platu zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za nemoc v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e19706f6-32a2-4950-92dd-2951fe9690df
label: NÁHRADY PLATU ZA NEMOC ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0751
comment: Celkový čistý plat zaměstnance zúčtovaný k výplatě za sledované období v Kč. Do celkového platu nejsou zahrnuty částky, vyplacené ve správních úřadech jako odměny za práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Částka vyjadřuje stav po srážce pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení a po zdanění. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c26e960e-2717-40bb-afa4-970fd36419c4
label: ČISTÝ PLAT @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1586
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=507358a4-88bb-425f-bcab-400cc409f225
label: SMLUVNÍ PLAT @cs
comment: Udává zda je zaměstnanec odměňován smluvním platem. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1587
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cdc35a1e-4ec6-4a18-b0b7-27c0508f213a
comment: Celková neodpracovaná doba z důvodu nemoci bez nemocenské dávky v kumulaci za sledované období v hodinách. @cs
label: POČET HODIN NEMOCI BEZ NEMOCENSKÉ DÁVKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1591
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0b38ff9b-9411-4b94-b0a6-7dfe0d469640
comment: Definuje stupeň řízení. @cs
label: STUPEŇ ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1592
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bd72fbaa-0592-4d14-a296-b043e690daa0
comment: Celková částka příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA PŘÍMOU PEDAGOG. ČINNOST NAD STANOVENÝ ROZSAH ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1593
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a6ea9c59-b29f-4c06-a1b0-46056588a36d
comment: Celková částka specializačního příplatku pedagogického pracovníka zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: SPECIALIZAČNÍ PŘÍPLATEK PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1594
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0e3299c0-5b0b-43a9-9fe4-8763c2f7fd41
label: SKUPINA PRACÍ PODLE MÍRY ZTĚŽUJÍCÍCH VLIVŮ PRACOVNÍCH PODMÍNEK @cs
comment: Udává stupeň nejvyššího přiznaného zvláštního příplatku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1595
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=43189207-ab1a-4676-acb0-773912e5094d
label: PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1596
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7c1efe03-0538-4761-8f38-38d962db78d1
comment: Celková částka příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1597
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5f91621b-49c0-462e-b297-7dd7f591ad09
comment: Celková částka příplatku za rozdělenou směnu zúčtovaná k výplatě zaměstnanci v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA ROZDĚLENOU SMĚNU ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1598
comment: Výše skutečně přiznaného specializačního příplatku pedagogického pracovníka zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f3d4b388-6f08-455f-8916-15930d9049d6
label: SPECIALIZAČNÍ PŘÍPLATEK PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PŘIZNANÝ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1708
comment: Příplatek za zvýšenou odpovědnost – tento příplatek kompenzuje odpovědnost vedoucího organizačního celku za majetkové a finanční operace, za správu materiálu a majetku státu, a to v řádu i několika miliard Kč. Nejedná se o kompenzaci velitelské a manažerské činnosti. (Veliteli vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru, náčelníkovi, vedoucímu nebo řediteli vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a řediteli nebo veliteli organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který je ministrem zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových zdrojích, náleží příplatek ve výši 5 % služebního tarifu stanoveného v § 68 odst. 2. Příplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.“) @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ccf89f00-940f-4039-8f94-36117a37c478
label: PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOST @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA1709
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková částka příplatku za zvýšenou odpovědnost zúčtovaná k výplatě zaměstnanci (VZP) v kumulaci za sledované období v Kč. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ed7150ae-ab3a-4f15-b8c9-40101377e165
label: PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOST ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#2
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných pro popis prostorové identifikace objektů i subjektů. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=b11b19d7-f29d-492e-b082-c4520a62fcbc
label: K PROSTOROVÉ IDENTIFIKACI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0033
comment: Datový prvek pro kódové označení státu. Pozn.: Kód může být v jednom z následujících tvarů třímístný číslicový třímístný abecední dvoumístný abecední Kód je ve všech třech uvedených tvarech jednoznačný a jednoznačně převoditelný na další dva možné tvary. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2bc5e3d5-7cbb-4735-adc3-d06d90dc3f29
label: KÓD STÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0034
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1da70593-2c2b-48d7-b4c4-fc7d34b91c76
comment: Datový prvek pro slovní označení státu. @cs
label: NÁZEV STÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0035
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ef945abf-3b7d-4feb-a25d-54eba09b8cc0
comment: Datový prvek pro zkrácené slovní označení státu v sestavách a přehledech. Vychází se ze zkráceného českého názvu státu podle číselníku zemí. @cs
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV STÁTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0038
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cf45746d-5ed6-4c72-b28c-033edc3579fc
comment: Datový prvek pro číslicové vyjádření směrovacích údajů, zajišťující dodávání zásilek do objektu v ČR, nebo samostatné poštovní směrovací číslo přidělené organizaci. @cs
label: POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0039
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=251c17d0-f04c-4ca4-9d31-67afef13cb14
comment: Datový prvek pro upřesnění věcného obsahu adresy. Prvek nabývá věcného významu ve spojení s adresou. Je určen k upřesnění věcného obsahu adresy, tj. toho, co či kdo se nachází na místě určeném adresou, resp. k čemu údaj o adrese slouží. @cs
label: KVALIFIKÁTOR ADRESY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0040
comment: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a hodnotící jednotka zjišťovaná terénním průzkumem a jeho vyhodnocením, charakterizující půdní a stanovištní podmínky zemědělských pozemků nacházející se na území ČR a konkretizující jejich významné vlastnosti. BPEJ vyjadřuje pětimístným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické zhodnocení. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5c8b3911-ed69-4fc2-9bbf-84626bfbeee2
label: BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0041
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bf9615e5-1f9f-4553-9af1-a685ba9561e6
label: NADMOŘSKÁ VÝŠKA @cs
comment: Datový prvek vyjadřující vzdálenost bodu zemského povrchu od kvazigeoidu měřenou podél tížnice normálního tíhového pole. Výšky ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) – jsou vztaženy k nule mořského vodočtu v Kronštadtu a jejich výsledné hodnoty jsou ovlivněny přenosem výšek od výchozího bodu, realizovaným souborně vyrovnanou mezinárodní nivelační sítí. Nadmořská výška se udává v metrech. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0051
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e93e8362-1737-4c95-92f9-6b2e33604048
comment: Název okresu je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Název okresu je určen při vzniku okresu zákonem. Může být změněn zákonem. Název okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: NÁZEV OKRESU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0052
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1e0e83f-391c-462f-b1a7-626971f0538c
comment: Kód okresu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „okres“. Kód okresu je určen po vzniku okresu číselníkem. Kód okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: KÓD OKRESU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0053
comment: Název obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Název obce je určen při vzniku obce (sloučením nebo oddělením). Může být změněn rozhodnutím obce se souhlasem Ministerstva vnitra. Název obce je jedinečný v rámci okresu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=901ff946-2cce-4011-802e-e4c0f3cf3acf
label: NÁZEV OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0054
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=553a385e-2dfe-47a0-92fa-8c96ef97da00
label: KÓD OBCE @cs
comment: Kód obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „obec“. Kód obce je určen po vzniku obce číselníkem (kódem je tzv. identifikační číslo základní územní jednotky, pokud je tato obcí) v rámci Registru prostorových jednotek, provozovaného v garanci Českého statistického úřadu. Kód obce je jedinečný v rámci České republiky. Mj. součást složeného datového prvku Kód NUTS obce. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0055
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6e8aee1e-45a3-4184-a848-fca21b1c1db0
comment: Název části obce je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Název části obce je určen při vzniku části obce. Může být změněn rozhodnutím obce. Název části obce je jedinečný v rámci obce. @cs
label: NÁZEV ČÁSTI OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0056
comment: Kód části obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „část obce“. Kód části obce je určován po vzniku části obce číselníkem v rámci Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek, provozovaného v garanci Českého statistického úřadu Kód části obce je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d0d51fc6-517b-4b09-a4ab-58d7a2d86284
label: KÓD ČÁSTI OBCE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0057
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d109a5f1-ba01-4f8e-aa96-72bcd7642053
comment: Název základní sídelní jednotky je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „základní sídelní jednotka“. Název základní sídelní jednotky je určen při jejím vzniku. Název základní sídelní jednotky je jedinečný v rámci obce. @cs
label: NÁZEV ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0058
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9007d154-9a28-4901-8b70-398c97968a98
comment: Kód základní sídelní jednotky je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „základní sídelní jednotka“. Kód základní sídelní jednotky je určen při jejím vzniku. Kód základní sídelní jednotky je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: KÓD ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0059
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4322b75e-5b80-45ef-8082-f3a07948f697
comment: Název katastrálního území je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „katastrální území“. Název katastrálního území je určen při jeho vzniku. Název katastrálního území je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0060
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e7529360-4bca-46b6-83bc-3f57b67fb43f
label: KÓD KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ @cs
comment: Kód katastrálního území je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „katastrální území“. Kód katastrálního území je určen číselníkem (tzv. identifikační číslo územně technické jednotky). Kód katastrálního území je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0061
comment: Název městské části resp. městského obvodu je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „městská část resp. městský obvod“. Název městské části resp. městského obvodu je určen při vzniku městské části resp. městského obvodu. Součástí názvu je název příslušného města, který je uváděn vždy na začátku. Název městské části resp. městského obvodu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=591d709f-2ede-4d1b-b538-297a069cf630
label: NÁZEV MĚSTSKÉ ČÁSTI RESP. MĚSTSKÉHO OBVODU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0062
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7abe75e1-550a-461d-9828-8437868dfedf
label: KÓD MĚSTSKÉ ČÁSTI RESP. MĚSTSKÉHO OBVODU @cs
comment: Kód městské části resp. městského obvodu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „městská část resp. městský obvod“. Kód městské části resp. městského obvodu je určen číselníkem (kódem je tzv. identifikační číslo základní územní jednotky, pokud je tato městskou částí resp. městským obvodem). Kód městské části resp. městského obvodu je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0063
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fcff90c9-4616-4261-baf5-4433e28e95df
label: NÁZEV ULICE A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ @cs
comment: Název ulice a veřejného prostranství je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ulice a veřejné prostranství“. Název ulice a veřejného prostranství je určen obcí. Název ulice a veřejného prostranství je jedinečný v rámci obce, ne v rámci České republiky ani okresu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0065
comment: Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“, pokud jde o stavební objekt určený k trvalému bydlení nebo o stavební objekt jiného trvalého rázu. Číslo popisné je určeno rozhodnutím obecního úřadu. Číslo popisné je jedinečné pouze v rámci části obce. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b48db9f4-4339-4b23-9128-ce8664f2605c
label: ČÍSLO POPISNÉ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1173
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2b6aa766-95bd-4f86-b258-4e0a34179a92
comment: Hodnota podílu financování ze státního rozpočtu na celkovém plnění smlouvy a dodatků ke smlouvě, uvedená v procentech. @cs
label: PODÍL FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1174
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f245ec13-56db-4c18-9f00-dff90671b386
comment: Kód stavu financování projektu, udávající dosaženou fázi financování projektu. @cs
label: KÓD STAVU FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1175
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3c4af046-8ac8-487c-8457-34cae63f0825
comment: Kód stavu výběrového řízení, který je obsažen v číselníku, který spravuje MMR. @cs
label: KÓD STAVU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1176
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c6f6369-1a9d-442c-aa13-3983574a6e3f
comment: Příznak, zda má projekt vyjádření k dodržování pravidel ochrany životního prostředí. @cs
label: PŘÍZNAK VYJÁDŘENÍ K DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1178
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30cc0cff-0f33-4c77-85b2-5dba8ab491cb
comment: Celkový objem finančních prostředků určených na jednu výzvu v Kč nebo EUR. @cs
label: CELKOVÁ ČÁSTKA ALOKACE NA VÝZVU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1179
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ddae0d5a-182c-4ae0-8289-910b3bc769bb
comment: Kód oblasti podpory, ve struktuře členění schválené vládou ČR. @cs
label: KÓD OBLASTI PODPORY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1180
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bb22aa16-6f15-4e65-9bac-9ddd93b9746a
comment: Název aktivity integrovaného plánu rozvoje města. Je uveden v číselníku, který spravuje příslušný Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV AKTIVITY INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1182
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=485f22a5-d6cd-41b6-9999-a3699e714b9c
label: NÁZEV FREKVENCE SLEDOVÁNÍ UKAZATELE @cs
comment: Tvrzení vyjadřující frekvenci sledování indikátoru. Je určena obsahem indikátoru a nastavením implementace OP. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1183
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=977100ef-176a-4682-86b5-e6976fac48eb
comment: Příznak, zda jsou v projektu dodržována pravidla rovnosti. @cs
label: PŘÍZNAK DODRŽENÍ PRAVIDEL ROVNOSTI PROJEKTEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1184
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0ecbdd77-c459-4b9b-bc24-d882ae27cb33
comment: Kód kategorie prioritních témat, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Určeno vyhláškou EK. @cs
label: KÓD KATEGORIE PRIORITNÍHO TÉMATU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1185
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f6488ef4-ce50-4a55-abb7-16ac645c14b7
comment: Název úrovně, na které je použit ukazatel, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: NÁZEV ÚROVNĚ POUŽITÍ UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1186
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=199ec95a-9ba4-4de0-887b-6dcae9ef2a3a
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené environmentálnímu kritériu. @cs
label: NÁZEV KRITÉRIA DOPADU PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1187
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a19785c2-69c0-4b1c-aee6-d4f866e12393
comment: Příznak, zda je prioritní osa programové struktury dotací hlavní osou. @cs
label: PŘÍZNAK HLAVNÍ PRIORITNÍ OSY PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1188
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bc20f2a0-bd81-4a15-be5c-d508142fbae7
comment: Identifikace uložení dokumentu, souvisejícího s projektem. Jedná se URL elektronického dokumentu nebo popis umístění neelektronického dokumentu. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1189
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dfb2bff6-6ccb-4eef-be3d-8702ccaee1a9
comment: Hodnota ukazatele před začátkem realizace projektu (v měrných jednotkách určených Národním orgánem pro koordinaci nebo Řídícím orgánem). @cs
label: VÝCHOZÍ HODNOTA UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1190
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=13498273-57a9-40f4-b9e1-45c4b993e5af
comment: Identifikátor dokumentu souvisejícího s projektem, přidělený Řídícím orgánem. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1191
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fd680901-60f2-4226-affb-58157652a8a4
comment: Příznak zahájení výběrového řízení na dodavatele v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování @cs
label: PŘÍZNAK ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1192
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b740a3cc-ea84-45bc-804d-a0d7fe070a49
label: PROCENTO ZMĚNY OBRATU NA ZAMĚSTNANCE @cs
comment: Změna obratu na zaměstnance v % v souvislosti s realizací projektu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1193
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=18cada87-c095-41ad-b94b-b009d6c1d1b5
comment: Jedno nebo víceslovné tvrzení přiřazené správci programu reprodukce majetku. @cs
label: NÁZEV SPRÁVCE PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1194
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6b62bc2b-83bc-49de-b786-5a62af2867f7
comment: Kód hospodářské činnosti, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Je odlišný od běžných klasifikací (NACE, OKEČ) a vychází z interního číselníku MMR. @cs
label: KÓD HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1195
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6d606ce5-bafd-4b01-9fe2-3afc707442f1
comment: Kód stavu položky certifikace platby, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: KÓD STAVU POLOŽKY CERTIFIKACE PLATBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1196
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dd68586f-3129-4e90-aace-abdae8dc5dd5
comment: Identifikátor projektu v jiném operačním programu ČR, navazujícího na projekt žadatele o dotace ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR SYNERGICKÉHO PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1197
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1858d264-b970-439d-bd87-c23feb5379eb
comment: Popis důvodů zamítnutí žádosti o platbu územně příslušným nebo jinak určeným finančním útvarem. @cs
label: TEXT ODŮVODNĚNÍ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1198
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3abec7cf-4099-4ffe-913b-dbb79976b266
comment: Příznak, zda je ověřena formální správnost účetních dokladů v žádosti o platbu. @cs
label: PŘÍZNAK OVĚŘENÍ FORMÁLNÍ SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1199
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a59c75a-ad94-4838-b6c7-5af949a374f8
label: NÁZEV ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI @cs
comment: Tvrzení vyjadřující podstatnou povahu odvětvového třídění podle klasifikace odvětvového třídění, platného v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1148
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=01d39fdf-d80a-4bb0-84e7-4a5ddc9d3a58
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené oblasti podpory. Určuje Řídící orgán. @cs
label: NÁZEV OBLASTI PODPORY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1149
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fc4e0c3e-52ce-48be-ab3b-1611b9c03812
comment: Poměr nákladů k přínosům u velkého projektu, uvedený v procentech. @cs
label: PROCENTO NÁKLADOVOSTI PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1150
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ab72af8e-d3f6-43c1-8a31-c80b52743428
comment: Identifikátor, pod kterým je veden operační program a které je určen orgánem státní správy a následně schválen vládou ČR. @cs
label: KÓD OPERAČNÍHO PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1151
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=aef50a6a-05e1-42b5-af6b-6cdc908b8bb8
label: NÁZEV DRUHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu druhu výběrového řízení. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1152
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=153ff412-03b6-4bf0-8dea-5693c39e9d05
label: NÁZEV ÚČELOVÉHO ZNAKU STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs
comment: Tvrzení vyjadřující povahu účelového znaku státního rozpočtu. Hodnoty jsou řízeny číselníkem MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1153
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=585a6204-9104-4cfc-8457-23979e69d512
label: IDENTIFIKÁTOR PLATBY @cs
comment: Unikátní identifikátor platby. Uvádí se v tabulce klasifikace platby, kterou vytváří Řídící orgán a která se přenáší do dalších informačních systémů. Identifikátor platby je generován informačním systémem Řídícího orgánu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1154
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c656aa44-c465-49f7-b179-4d47bb69ba5b
comment: Příznak, zda projekt patří do skupiny aktivit IPRM (Integrovaný plán rozvoje města), používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs
label: PŘÍZNAK ZAŘAZENÍ PROJEKTU DO INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1155
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0d78264a-c7ee-469b-96e8-a4bb671f2da7
comment: Hodnota průběžného naplnění indikátoru. Udává se v měrných jednotkách, určených Národním orgánem pro koordinaci nebo Řídícím orgánem. @cs
label: HODNOTA PRŮBĚŽNÉHO NAPLNĚNÍ UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1156
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce3cbaf9-eb6c-42ef-84eb-0049ae2c8501
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené ukazateli životního prostředí. @cs
label: NÁZEV UKAZATELE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1157
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1f35701-498a-4093-bedc-ae8f46e5e3cc
comment: Identifikátor projektu, realizovaného žadatelem. Identifikátor určuje Řídící orgán ve svém informačním systému podle metodiky monitorování. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR PROJEKTU EU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1158
comment: Číselný kód indikátoru, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Tvořen šestimístným kódem, který zaručuje jedinečnost ukazatele v rámci Národního číselníku indikátorů. Tvůrcem je Národní orgán pro koordinaci MMR. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c0865908-05dc-42ec-8e64-3ada126b9236
label: KÓD UKAZATELE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1159
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=20193e3c-274f-4e4b-b3ba-2fc0a8eebd5a
label: IDENTIFIKÁTOR SOUHRNNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU @cs
comment: Pořadové číslo souhrnné žádosti o platbu, používané při komunikaci centrální evidence dotací s platební jednotkou v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1160
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d625a3f1-0b12-44be-85f0-405cfec5f314
label: ČÁSTKA ZBYTKOVÉ HODNOTY MAJETKU INVESTIČNÍ AKCE @cs
comment: Teoretická finanční hodnota (v Kč) majetku pořízeného v rámci projektu, která zbývá po sledovaném období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1161
comment: Příznak, zda se počítá s křížovým financováním projektu podle pravidel stanovených pro čerpání dotací. Křížové finacování je doplňkový způsob v rámci limitu (většinou) 10 % na každou prioritní osu operačního programu, kdy je možno financovat aktivity projektu spadající do oblasti podpory z jiného fondu. Křížové financování zakládá na výzvě Řídící orgán. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bc197ce2-6c4f-4e66-993a-84b49ae11837
label: PŘÍZNAK KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1162
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fbc6cd62-137d-4158-9cc5-115b28cecd04
comment: Identifikátor pořadí smlouvy / dodatku ke smlouvě / rozhodnutí o financování projektu. @cs
label: POŘADOVÝ IDENTIFIKÁTOR SMLOUVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1163
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=23cd2746-0ce3-464c-ae00-4243564995d9
comment: Plánovaná částka, odpovídající jednotlivým formám financování. Odpovídá odhadovaným způsobilým výdajům v Kč nebo EUR. @cs
label: PLÁNOVANÁ ČÁSTKA VÝDAJŮ ZA FORMU FINANCOVÁNÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1164
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=db5daf4c-6618-46e4-8e40-88a9e5c04547
label: POPIS ETAPY PROJEKTU @cs
comment: Stručný popis obsahu prací v rámci etapy projektu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1165
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=78a76f67-e9c6-4663-8d4b-46cc4d9fae0d
comment: Příznak, zda má projekt negativní vliv na rovné příležitosti. @cs
label: PŘÍZNAK NEGATIVNÍHO DOPADU PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1166
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dbd8502f-844e-4f49-80d8-f0777f49ce7c
comment: Kód tuzemského zdroje financování projektu, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Hodnoty jsou definovány v číselníku, spravovaném MMR. @cs
label: KÓD TUZEMSKÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1167
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9485b73e-13a3-4f52-ac7c-8b346e9dd027
comment: Kód stavu příjmů a výdajů příjemce, udávající, zda se jedná o plán nebo skutečnost. Je používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování @cs
label: KÓD STAVU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1168
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=de63217f-69a5-48b0-bfb7-3656811bd271
label: NÁZEV STAVU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ @cs
comment: Tvrzení určující povahu stavu výběrového řízení, definované v číselníku MMR. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1169
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2fb0882f-34e7-480a-b429-16d52174d9ef
comment: Popis výsledku kontroly při autorizaci platby individuálního projektu. Kontrola se týká smluvních / dodatkových dat a financování projektu. @cs
label: TEXT VÝSLEDKU KONTROLY ÚDAJŮ PLATBY PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1170
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c09abd61-f2e4-4c87-866d-230006c9cfb5
comment: Kód způsobu hodnocení vlivu projektu na životní prostředí. Je definován číselníkem, jehož tvůrcem je EK. @cs
label: KÓD ZPŮSOBU HODNOCENÍ DOPADU PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1171
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d3700e1b-f8b9-4b3e-ac92-1f5e4314c707
label: NÁZEV PRIORITNÍHO TÉMATU @cs
comment: Tvrzení určující povahu prioritního tématu, používané v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1172
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=029747e0-bd63-4c20-9b5f-4abaad27077e
comment: Identifikátor určený Řídícím orgánem, pod kterým je vedena kontrola projektu. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR KONTROLY PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0808
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ba1b2781-fbd9-4128-8a13-ca4aa4c15828
comment: URL adresa schématu XML zprávy pro daný port služby @cs
label: URL SCHÉMATU PORTU SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0809
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7ad77046-ef87-4fdf-9b8b-22d4c3631348
comment: Datum zápisu služby ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum změny služby ISVS v rámci IS o ISVS. @cs
label: PLATNOST ZÁPISU SLUŽBY ISVS OD DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0810
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a03847ec-8208-4854-8867-c01d02a6e094
comment: Základní informace o začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství, je-li realizováno. @cs
label: ZAČLENĚNÍ V RÁMCI EU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0811
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2e092442-1ba8-4252-ac28-c56e44b70c8e
comment: Popis funkcionality pro daný port služby @cs
label: POPIS PORTU SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0813
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=181e7ea5-05ef-41e2-b738-9f8b9e355e22
comment: URL adresa popisu služby ve formátu WSDL @cs
label: URL POPISU SLUŽBY ISVS VE FORMÁTU WSDL @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0816
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f5cbdd31-e1f7-47d7-be7d-547b6381e27f
comment: Datum zápisu ISVS. Odpovídá datu jeho prvního zveřejnění v IS o ISVS. @cs
label: DATUM ZÁPISU ISVS DO IS O ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0817
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce92008f-16ea-4b5e-b65f-6d89fc6003f3
label: CELKOVÉ NÁKLADY POŘÍZENÍ ISVS @cs
comment: Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) - celkové náklady na pořízení ISVS (definice, tvorba, implementace) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0818
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2b896464-8142-487a-91e0-92813928cf82
comment: Datum zápisu ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum změny ISVS v rámci IS o ISVS. @cs
label: PLATNOST ZÁPISU ISVS OD DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0821
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=74f295b2-81c2-4b95-a299-eb91a801ecb2
comment: Zdroj dat, která jsou vedena v ISVS (právnická nebo fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo činnosti data vznikají). Pro jeden ISVS může být uvedeno více zdrojů dat. @cs
label: ZDROJ DAT V ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0822
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=63c70c7e-c7c7-4e30-b969-1e71f73f04d0
comment: Územní začlenění daného ISVS do kraje. @cs
label: ÚZEMNÍ PŘÍSLUŠNOST ISVS - KRAJ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0823
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ec165b43-d1c4-4ef9-aa9c-934895083973
comment: Köd přenosového protokolu využívaného při předávání dat mezi službou a aplikacemi využívajícími službu. @cs
label: KÓD PŘENOSOVÉHO PROTOKOLU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0824
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=93617099-f9e9-4dc6-8da1-68e994c3b676
comment: Název Typu certifikace - např. informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace, akreditace apod., kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS @cs
label: NÁZEV TYPU CERTIFIKACE ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0825
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7f945c3c-e4e7-4e96-bd5c-02d9ab86deda
comment: 1 - Informace jsou přístupné pouze pro čtení 2 - Informace je možné kromě čtení i přidávat, měnit nebo mazat @cs
label: KÓD OMEZENÍ PŘÍSTUPU K ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0826
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0239cd7a-f94b-4ec0-a1b6-624fdfbb39b6
comment: Verze daného ISVS, odpovídající aktuálnímu zápisu v IS o ISVS. @cs
label: VERZE ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0827
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dfdb6b1a-db63-4080-b53c-5ee9783ef8ed
comment: Datum zápisu služby. Odpovídá datu prvního zveřejnění služby v IS o ISVS. @cs
label: DATUM ZÁPISU SLUŽBY ISVS DO IS O ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0828
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e9c5db91-10cb-4eb4-9aef-0b27135a1b6c
comment: Kód formátu dat používaného při přenosu mezi informačními systémy. Použité formáty např. TXT, DBF, XML ... @cs
label: KÓD PŘENOSOVÉHO FORMÁTU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0829
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a663e72f-0766-497d-9581-bec322429819
comment: Název provozovatele ISVS, je-li provozovatel odlišný od správce @cs
label: PROVOZOVATEL ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0830
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fe722ee0-a45c-42a7-a4b2-dcd5eab1dded
comment: Datum ukončení platnosti zápisu služby v rámci IS o ISVS. @cs
label: PLATNOST ZÁPISU SLUŽBY ISVS DO DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0832
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=357f3e63-41c8-485f-a5ea-a6f14a90a5af
label: KÓD ZPŮSOBU PŘÍSTUPU K ISVS @cs
comment: Způsob omezení přístupu k informačnímu systému (např. login/password, certifikát, volný přístup). Bude uveden pro každou skupinu oprávněných uživatelů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0833
comment: Vymezení (popis) skupin uživatelů, které mohou číst, nebo přidávat, měnit nebo mazat některé informace, pro daný typ informací v ISVS a pro daný typ omezení přístupu k těmto informacím. Pro jeden ISVS, jeden typ omezení přístupu a jeden typ informací v ISVS může být uvedeno více skupin oprávněných uživatelů. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a12eb64-5812-4ef4-b8a7-7e61db0a51cb
label: POPIS SKUPINY UŽIVATELŮ ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0834
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5b62cfd4-8f71-482c-9f6b-bf0977866fe8
comment: Kód Typu certifikace - např. informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace, akreditace apod., kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS @cs
label: KÓD TYPU CERTIFIKACE ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0835
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6891d4dc-79c1-41ab-b750-fb40281fb73d
label: IDENTIFIKÁTOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs
comment: Unikátní identifikační kód v systému, který přiděluje ministerstvo; přidělován je každému ISVS. Jedná se o bezvýznamový identifikátor ve formátu celého čísla. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0836
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=655e4bd4-9fd1-4d2e-a131-3d9e05ad1241
comment: Interní identifikátor IS VS v organizaci správce IS VS @cs
label: INTERNÍ IDENTIFIKÁTOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0837
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bbe35eb9-e8dd-4465-b059-9271585d0b4d
comment: Název ISVS, který používá správce daného systému. @cs
label: NÁZEV ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0838
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ee806a48-ba5e-4c5a-a955-e1a7b76385eb
comment: Kód modelu přenosu dat použitého při komunikaci aplikací se službou. Možné hodnoty např.: Model předávání zpráv (Message passing model), Model dotaz-odpověď (Request-response model). @cs
label: KÓD MODELU PŘENOSU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1542
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=184adc9c-35af-4f70-ade0-8fffabef0837
comment: Číslo odstavce ustanovení § 94 nebo § 96 zákona o DPH, podle kterého se podnikatelský subjekt stal plátcem nebo osobou identifikovanou k dani z přidané hodnoty @cs
label: Důvod registrace k dani na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1543
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=49326efd-cc3c-4738-bb66-8cce911b1cd7
comment: Název požadované profese při hlášení volného pracovního místa @cs
label: Název profese na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1544
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=04a1f89e-dbd4-4cf0-a0ca-bc0e17cc6b64
label: Plátce důchodu na JRF @cs
comment: Určení , kdo vyplácí uvedený důchod, např. ČSSZ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1545
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=65de16b6-43fa-4fa3-a802-26b078b6836a
comment: Datum vzniku nebo datum obsazení volného pracovního místa @cs
label: Datum vzniku nebo obsazení pracovního místa na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1546
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Cizozemské daňové identifikační číslo obsahující kód státu a vlastní Daňové identifikační číslo @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=4eebebe2-6dc4-430c-b36e-c85811a1ae09
label: Cizozemské daňové identifikační číslo @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1547
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=d55e823e-2ae3-4f1d-8a6e-9a73900ca9ef
comment: Příloha k daňové registraci obsahuje další údaje k registraci jednotlivých typů daní @cs
label: Příloha k daňové registraci na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1548
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=80ea598f-fcea-4572-aac5-1c2da27e33c2
comment: Údaje o podání Jednotného registračního formuláře - datum a místo podání, identifikace podatele a vztah k podnikatelskému subjektu @cs
label: Údaje o podání JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1549
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Část změnového listu sloužící pro oznámení nových hodnot údajů @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=cf15ed0b-2799-4ff6-a21c-26842fb222ba
label: Nové údaje na změnovém listu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1550
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=83b2f164-5e77-4a35-af7d-b0d2a6a4d2ff
comment: Údaje o zastupování FO v daňových záležitostech @cs
label: Zastupování FO v daňových záležitostech @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1551
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=80276e9f-9342-4583-ae98-c848d5368aa0
label: Osoba zastupující podnikatelský subjekt v daňových záležitostech @cs
comment: Údaje o osobě zastupující FO nebo PO v daňových záležitostech @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1552
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=0bfdb7b9-f462-498a-9df3-f17a3869ed76
label: Údaje o subjektu - PO - na JRF @cs
comment: Základní údaje o podnikatelském subjektu - právnické osobě @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1553
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c2103ddf-64db-4838-aada-dae52ef769a0
comment: Oznámení nových živností nebo žádost o koncese pro fyzickou osobu @cs
label: Vznik nových ŽO FO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1554
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=9cacca87-5294-462a-b39f-5b67270c137c
comment: Doplňující kontaktní údaje - telefon, e-mailová adresa a identifikátor datové schránky @cs
label: Doplňující kontaktní údaje na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1555
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Číslo bankovního účtu a kódu banky v ČR @cs
label: Bankovní účet v ČR @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=68af466f-d499-42b6-ba3f-ce6416561e1b


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1556
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=7f6527d8-bfb2-4551-8a04-d65479cec4e7
comment: Státní občanství na JRF včetně druhu státního občanství a kódu a názvu státu @cs
label: Státní občanství na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1557
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=20875a3f-93b4-4f55-a7e8-91a361edc314
comment: Doručovací adresa podnikatelského subjektu. Adresa s příznakem, že se daná adresa má použít i v následujících řízeních @cs
label: Doručovací adresa na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1558
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=7a29f683-96ff-40ea-94ab-fbb5cd64a520
comment: Oznámení vzniku nebo obsazení volného pracovního místa v souvislosti se vznikem nového ŽO @cs
label: Oznámení volného pracovního místa na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1559
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=dd938039-866e-45af-a8c3-685f67d7999d
label: Údaje o podnikateli - FO - na JRF @cs
comment: Základní údaje o podnikatelském subjektu - fyzické osobě @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1560
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=17f47bc7-7e31-434f-8904-7991108e9afc
label: Předchozí daňová registrace @cs
comment: Údaje o předchozí daňové registraci podnikatelského subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1561
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=a30fcb96-3bef-43a1-b152-386f1cf0e950
comment: Oznámení údajů o organizačních složkách podnikatelského subjektu @cs
label: Organizační složky na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1562
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=e5cdea82-36f5-4cdc-ae24-39035394e45a
comment: Oznámení odpovědných zástupců při vzniku nového ŽO @cs
label: Odpovědní zástupci na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1563
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=448b4dc9-39b3-4a0c-ace6-fb091738b27e
label: Odpovědný zástupce na JRF @cs
comment: Údaje o odpovědném zástupci na JRF při vzniku nového ŽO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1564
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=5ffd5a0a-e7cb-4548-983d-2637cf5e3c8e
label: Provozovna na JRF @cs
comment: Údaje o provozovně na JRF při vzniku nového ŽO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1565
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=3f4986d4-d5d5-4aa1-a04f-cf388a090dbb
comment: Obecná příloha JRF ve formě souboru. Kromě vlastního souboru obsahuje i určení odběratelů, pro které je příloha určena @cs
label: Příloha JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1566
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=d047841e-6a44-4dff-bfbf-219bf2e2574f
comment: Oznámení údajů o statutárních zástupcích při vzniku nového ŽO @cs
label: Statutární orgány na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1666
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e6669a89-77b1-403d-8fc3-8fca5675c2ac
comment: Název vybavení stavebního objektu výtahem je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Stavební objekt může být s výtahem nebo bez výtahu, případně není zjištěno. @cs
label: NÁZEV VYBAVENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU VÝTAHEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1667
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30059d23-aefb-445c-bb54-2451a083f6bf
comment: Kód druhu konstrukce stavebního objektu je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Druhem konstrukce se rozumí použitý materiál, např. cihly, panely, dřevo apod. @cs
label: KÓD DRUHU KONSTRUKCE STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1668
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=27d4ed79-4614-48d7-bbf9-41ec9e4b6dc4
comment: Kód připojení stavebního objektu k vodovodu je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením k vodovodu se rozumí, zda je objekt s vodovodem, bez vodovodu nebo není zjištěno. @cs
label: KÓD PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU K VODOVODU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1670
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ba317ac2-fa2f-446b-9b39-e937e32ad8a8
comment: Kód parcely je číselný identifikátor prvku prostorové identifikace „parcela“ Katastru nemovitostí. @cs
label: KÓD PARCELY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1671
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7179f52d-f719-4049-a7ec-7d2bd3e0369f
label: NÁZEV PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU K ROZVODU PLYNU @cs
comment: Název připojení stavebního objektu k rozvodu plynu je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením k rozvodu plynu se rozumí, z kterého zdroje stavební objekt odebírá plyn, např. plyn z veřejné sítě, z domovního zásobníku, bez plynu apod. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1672
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d0ec0ab6-f1b0-49df-91b3-fa3ffa2c2e71
label: KÓD VYBAVENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU VÝTAHEM @cs
comment: Kód vybavení stavebního objektu výtahem je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Stavební objekt může být s výtahem nebo bez výtahu, případně není zjištěno. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1673
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=57f9842a-ef5b-4073-b261-7be1b0418674
comment: Čitatel vlastnického podílu prvku vlastnictví v katastru nemovitostí. @cs
label: ČITATEL VLASTNICKÉHO PODÍLU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1674
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=88113423-1229-4ef9-9ab0-0cb563300571
comment: Název způsobu vytápění stavebního objektu je textový identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Způsobem vytápění se rozumí např. centrální, lokální vytápění apod. @cs
label: NÁZEV ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1675
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=74750365-37da-403f-a7c8-14ce1d19cc66
label: KÓD PŘIPOJENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU KE KANALIZACI @cs
comment: Kód připojení stavebního objektu ke kanalizaci je číselný identifikátor technicko ekonomického atributu stavebního objektu. Připojením ke kanalizaci se rozumí způsob připojení, např. přípoj na kanalizační síť, jímka, žumpa apod., případě bez připojení na kanalizaci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1703
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=626e724e-567e-4971-a301-e3e6063ffad3
comment: Kód (identifikátor) vchodu stavebního objektu jednoznačně identifikuje vchod stavebního objektu, ke kterému jsou vztaženy detailní technickoekonomické atributy (TEA) stavebního objektu. Kód je jedinečný v rámci celé ČR. @cs
label: Kód vchodu stavebního objektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/reality/v1#AA1704
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=07acd516-1bfd-4f96-8f7c-5a4dc6892f04
comment: Kód (identifikátor) oprávněné osoby jednoznačně identifikuje konkrétní oprávněnou osobu, evidovanou v Katastru nemovitostí. @cs
label: KÓD OPRÁVNĚNÉ OSOBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0113
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=92116f6b-386c-4f0d-b93a-c523d066b8ee
label: KÓD ZAŘÍZENÍ BEZ VLASTNÍHO IČO @cs
comment: Kód pro rozlišení zařízení v případě, že je zařízení součástí organizace zaměstnavatele nebo že jde o zaměstnavatele bez právní subjektivity s charakterem právnických osob (např. školská zařízení bez právní subjektivity pod školským úřadem, nebo pod obcí). U ostatních zaměstnavatelů bude vyplněn mezerami. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0114
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=194ea264-aeb5-4797-9ef1-244a0416f9fe
comment: Průměrný evidenční počet zaměstnanců zaměstnavatele zahrnující všechny stálé i dočasné zaměstnance (bez ohledu na státní příslušnost), kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním poměru ve sledovaném období. @cs
label: PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0115
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e7e327b9-3913-4d99-8a68-b28e7b1534dd
comment: Evidenční počet zaměstnanců zaměstnavatele daný počtem zaměstnaných fyzických osob k poslednímu dni sledovaného období. @cs
label: EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ – FYZICKÝCH OSOB @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0116
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a045c445-104a-41eb-81f6-6dd9a24645e5
comment: Počet zaměstnanců zaměstnavatele stanovený danému zaměstnavateli podle platného usnesení vlády. Pokud zaměstnavateli není rozpočtován závazně, uvede se orientační údaj. @cs
label: POČET ZAMĚSTNANCŮ ROZPOČTOVANÝ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0117
comment: Celkový objem prostředků zúčtovaných k výplatě na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) za zaměstnavatele včetně náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost, refundací a všech vyplacených a zúčtovaných mimorozpočtových zdrojů v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. Za mimorozpočtové zdroje jsou považovány prostředky vlastních fondů, prostředky z hospodářské nebo jiné činnosti, peněžité prostředky ze zahraničí, peněžité dary od fyzických a právnických osob. V případě, že zaměstnavatel použije i refundované částky na platy zaměstnanců, za období, kdy tito zaměstnanci byli u ní zahrnuti do evidenčního počtu, je zahrnuta tato částka od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období v Kč do celkové výše. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=08e71fcb-6eaf-4504-9a80-fab50ae395bd
label: PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0118
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Celková výše prostředků zúčtovaných k výplatě na platy zaměstnanců zaměstnavatele včetně mimorozpočtových zdrojů v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eca88620-b615-4495-977d-213fbec5e461
label: PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0119
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8142d2f4-7eda-459e-867d-aaf51bcfecf3
label: MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA PLATY CELKEM @cs
comment: Celková výše všech prostředků zúčtovaných k výplatě na platy všech zaměstnanců z mimorozpočtových zdrojů za sledované období v Kč. Za mimorozpočtové zdroje se považují prostředky vlastních fondů, prostředky z hospodářské nebo jiné činnosti, peněžité prostředky ze zahraničí, peněžité dary od fyzických a právnických osob. V případě, že zaměstnavatel použije i refundované částky na platy zaměstnanců, za období, kdy tito zaměstnanci byli zahrnuti do evidenčního počtu, zahrne se tato částka do celkové výše. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0120
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6d7f3da7-b727-4b46-82aa-02a268bba30d
comment: Celková výše zúčtovaných prostředků k výplatě ostatních plateb za provedenou práci za zaměstnavatele v Kč od začátku roku do konce sledovaného období včetně mimorozpočtových zdrojů. @cs
label: OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI CELKEM VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0121
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=039113b8-9887-422d-9686-247cbce991bf
comment: Celková výše zúčtovaných mimorozpočtových zdrojů k výplatě zaměstnavatele jako ostatní platby za provedenou práci v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období. @cs
label: MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0122
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8c58ca8b-91e4-4038-9f29-8cc3b5d455a5
comment: Kód typu usměrňování prostředků na platy zaměstnanců za zaměstnavatele. @cs
label: ZPŮSOB USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0123
comment: Objem prostředků na platy schválený zaměstnavateli státním rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiným orgánem. U zaměstnavatele usměrňujícího platy zaměstnanců limitem je uvedena celoroční výše limitu v Kč po poslední úpravě. U zaměstnavatele, kterému není limit stanoven závazně je uvedena výše orientačního limitu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2d1dc4cd-6b42-45d5-9fcf-1d0bc25e9c76
label: OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0124
comment: Objem prostředků na platby za provedenou práci schválený zaměstnavateli státním rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiným orgánem v Kč v celoroční výši po poslední úpravě. U zaměstnavatele, který nemá limit stanoven závazně, je uvedena orientačně předpokládaná výše tohoto výdaje (nákladu). @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=be28142d-5a15-46e0-8820-a0bc29870450
label: OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI ROZPOČTOVANÉ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0125
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1710be45-aabc-4110-8b3d-2560405fa28c
comment: Pracovně právní vztah zaměstnance k výkonu funkcí ve státní správě. @cs
label: ZAMĚSTNANEC VE STÁTNÍ SPRÁVĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0126
comment: Jednoznačný kód fyzické osoby (zaměstnance) v rámci zaměstnavatele. V případě, že jedna a táž osoba má u daného zaměstnavatele více pracovně právních vztahů, je pro všechny pracovně právní vztahy pro danou osobu kód totožný. Kód osoby přidělí určený zaměstnanec zaměstnavatele tak, aby pouze pověření zaměstnanci (např. mzdová účetní) dané organizace byli schopni identifikovat, o kterou osobu se jedná v případě dohledávání chybových stavů. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fff53797-c473-4403-b760-7989637fd569
label: FYZICKÁ OSOBA – KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1517
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c00c992-a4bd-4944-a424-1d2e3ee73315
comment: Kód typu období, za které se uvádí obrat na JRF @cs
label: Typ obratu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1518
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=639aa364-0fb7-49f3-8d60-5e474caf7c97
label: Datová schránka @cs
comment: Identifikátor datové schránky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1519
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=550454bb-10a2-4008-874a-4cb3bc36ab41
comment: Předmět podnikání na jednotném registračním formuláři. Údaj obsahuje text předmětu podnikání i kód předmětu podnikání @cs
label: Předmět podnikání na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1520
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fcc8e777-a541-4a65-a791-816da6037fb0
comment: Název orgánu, který provádí nemocenské pojištění v ČR, a je jiný než ČSSZ (např. BIS, Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra) @cs
label: Nemocenské pojištění aktuální na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1521
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b1fda2b2-7b77-4976-8bd2-46e97c12e304
comment: Druh starobního důchodu (§ 29, 31, 74, 76 a 94 zák. č.155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů @cs
label: Druh starobního důchodu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1522
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7b9f75b6-4254-4094-9e3e-a2cd5ec68536
comment: Číslo cizozemského nemocenského pojištění osoby samostatně výdělečně činné @cs
label: Číslo cizozemského nemocenského pojištění na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1523
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=09d04725-b3e7-4d02-9547-c35d02655a2c
label: Cizozemský nositel nemocenského pojištění na JRF @cs
comment: Název nositele cizozemského nemocenského pojištění, u kterého byla pojištěna osoba samostatně výdělečně činná @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1524
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cebe01cd-fc3c-458d-b0ae-b54c1a81b260
label: Předchozí příjmení na JRF @cs
comment: Všechna předchozí příjmení osoby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1525
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=318ab742-f669-4b50-9063-93eeb26bedd1
comment: Číslo přílohy, která patří k danému změnovému listu s uvedením informace, zda se má příloha předávat jednotlivým odběratelům dat z jednotného registračního formuláře @cs
label: Číslo přílohy ke změnovému listu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1526
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f03920d4-c1c7-4948-8be2-c3a9decda8b3
comment: Název druhu státního občanství osoby na JRF @cs
label: Název druhu státního občanství na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1527
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=64f34f10-b8ec-4f76-b1b9-5142fde2e37d
label: Číslo JRF podání @cs
comment: Jednoznačná identifikace jednotného registračního formuláře @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1528
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a92591cd-6a5f-4cb6-83e1-d189a9efacbe
comment: Datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Údaj obsahuje datum a určení, zda se jedná o zahájení nebo ukončení provozování @cs
label: Provozovna - zahájení nebo ukončení @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1529
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a212fc7b-631b-4e28-bb25-cfdfa9a3a3e8
comment: Okres narození osoby v ČR, u osob narozených mimo ČR se uvádí název části státu @cs
label: Okres narození osoby na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1530
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2624b23a-b949-4f87-8138-d32a141c9f63
comment: Místo narození osoby v ČR i mimo ČR @cs
label: Místo narození osoby na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1531
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4bf5a334-84ba-4c95-b941-781f5818cb52
label: Adresa a název nositele cizozemského důchodového pojištění na JRF @cs
comment: Název a adresa nositele cizozemského důchodového pojištění osoby samostatně výdělěčně činné @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1532
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0d97036a-7fbe-4b7e-940f-ad656c0d3ee1
comment: Specifikace výše mzdy u volného pracovního místa @cs
label: Specifikace výše mzdy na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1533
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=532856b2-fdfe-4f01-a9c5-77a107f3b741
comment: Název druhu pobíraného důchodu @cs
label: Typ důchodu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1534
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b3a7d0c5-4055-4cdb-8f72-fbbdb3850d87
comment: Zahraniční daňové identifikační číslo @cs
label: Zahraniční DIČ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1535
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7374333e-1cac-423a-9293-13d0f82a6dd3
comment: Název rodinného stavu osoby @cs
label: Rodinný stav na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1536
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ef196d24-b7c7-4105-b287-5b785bec3bc1
comment: Slovní popis umístění provozovny @cs
label: Umístění provozovny @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1537
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c87f938f-e3bd-4c40-88fb-f8ff79e90a23
comment: Umístění pracoviště úřadu, který v rámci CRM přebirá údaje z JRF @cs
label: Umístění úřadu přebírajícího data z JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1538
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=817fdca0-61e8-4d37-926f-8e00c3955fba
comment: Právní forma podnikatelského subjektu v RŽP. Obsahuje název i kód právní formy. @cs
label: Právní forma subjektu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1539
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8985a52e-1c49-4779-b030-a7cf2097d9a8
comment: Obchodní jméno a právní forma právního předchůdce @cs
label: Obchodní jméno a právní forma @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1540
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce20407b-092f-4d1c-8e5e-ae582c0eab51
label: Obory činnosti na změnovém listu @cs
comment: Seznam oborů živnosti volné, kterých se změna týká. Obory jsou uvedeny textově @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1541
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ab94f245-4db6-486e-b160-3d40058de259
comment: Kód typu adresy podnikatele @cs
label: Typ adresy podnikatele @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0183
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4aa715a6-ed55-4518-a0f9-c77e22e9a8c0
label: PŘEDÁVACÍ KÓD SPRÁVNÍHO OBVODU V HL. M. PRAZE @cs
comment: Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod v hl. m. Praze“. Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je určen číselníkem. Předávací kód správního obvodu v hl. m. Praze je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0184
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8953910d-3ffa-49c8-b37a-4070689f0170
comment: Název obvodu hl. m. Prahy je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ obvod v hl. m. Prahy“. Název obvodu hl. m. Prahy je určen číselníkem. Název obvodu hl. m. Prahy je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: NÁZEV OBVODU HL. M. PRAHY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0185
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=93afc669-9bfd-4fed-b71a-305059bfb58f
comment: Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „ obvod hl. m. Prahy“. Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je určen číselníkem. Předávací kód obvodu hl. m. Prahy je jedinečný v rámci České republiky. @cs
label: PŘEDÁVACÍ KÓD OBVODU HL. M. PRAHY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0683
comment: Název adresní poštovní provozovny je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „adresní poštovní provozovna “. Název adresní poštovní provozovny je určen při vzniku adresní poštovní provozovny číselníkem. Název adresní poštovní provozovny je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=381d6048-b3ba-4298-a365-e4768eb40bca
label: NÁZEV ADRESNÍ POŠTOVNÍ PROVOZOVNY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0684
comment: Název správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“. Název správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je určen při vzniku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem zákonem. Může být změněn zákonem Název správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je jedinečný v rámci kraje @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b6a37b53-af8e-467c-974e-60176bc02f0c
label: NÁZEV SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0685
comment: Předávací kód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“. Předávací kód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je určen po vzniku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem číselníkem. Předávací kód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0d8cbf08-ba0a-4825-b43b-ecec3f3fa4eb
label: PŘEDÁVACÍ KÓD SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0686
comment: Název správního obvodu obce s rozšířenou působností je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod obce s rozšířenou působností“. Název správního obvodu obce s rozšířenou působností je určen při vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností zákonem. Může být změněn zákonem Název správního obvodu obce s rozšířenou působností je jedinečný v rámci kraje. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2c8390cb-9194-45a1-ada0-43a76206450f
label: NÁZEV SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0687
comment: Předávací kód správního obvodu obce s rozšířenou působností je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „správní obvod obce s rozšířenou působností“. Předávací kód správního obvodu obce s rozšířenou působností je určen po vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností číselníkem. Předávací kód správního obvodu obce s rozšířenou působností je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=712f7752-18d2-4576-b6b1-a4a29a67a3e7
label: PŘEDÁVACÍ KÓD SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0688
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=380667f7-1bb7-4920-aa3c-3069e52dabc8
comment: Kód druhu čísla domovního je číselný kvalifikátor udávající, zda se jedná o číslo popisné či číslo evidenční. @cs
label: KÓD DRUHU ČÍSLA DOMOVNÍHO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0689
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eb4a264a-6dfa-4377-be86-871c2016d754
comment: Hodnota čísla domovního je společný název pro číselnou hodnotu prostorového identifikátoru AA0065 „Číslo popisné“ a prostorového identifikátoru AA0066 „Číslo evidenční“. @cs
label: HODNOTA ČÍSLA DOMOVNÍHO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0739
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f0c98e1b-a4c7-4c15-bd97-e713a2894e9c
label: ADRESA UVEDENÁ TEXTOVĚ @cs
comment: Udává adresu trvalého pobytu nebo sídla v zahraničí v nestrukturovaném tvaru. Pro účely centrální evidence dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu slouží ke specifikaci adresy trvalého pobytu nebo sídla příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1390
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=aa4db0e3-31ab-4c61-9edc-9305ce86cb68
label: KÓD ORP ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU @cs
comment: Kód ORP Českého statistického úřadu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Správní obvod obce s rozšířenou působností“. Prvek prostorové identifikace „Správní obvod obce s rozšířenou působností“ je stanoven zákonem 314/2002 Sb.Kód ORP Českého statistického úřadu je roven údaji kód ORP číselníku CISORP ze Sdělení ČSÚ č. 471/2002 Sb.Kód ORP Českého statistického úřadu je určen po vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností číselníkem.Kód ORP Českého statistického úřadu je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1392
comment: Zkrácený název obvodu ORP je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Správní obvod obce s rozšířenou působností“. Prvek prostorové identifikace „Správní obvod obce s rozšířenou působností“ je stanoven zákonem 314/2002 Sb.Zkrácený název obvodu ORP je určen číselníkem.Zkrácený název obvodu ORP je jedinečný v rámci kraje. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4817c681-ce6a-4f1d-9073-009e038fd270
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV OBVODU ORP @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1395
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5c758866-ef08-4a24-b3f1-5bcfd99c3a9a
label: NÁZEV DODACÍ POŠTY ZKRÁCENÝ @cs
comment: Zkrácený název dodací pošty je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Doručovací obvod poštovní provozovny“. Zkrácený název dodací pošty je určen při vzniku doručovacího obvodu poštovní provozovny číselníkem.Zkrácený název dodací pošty je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1396
comment: Název statistického obvodu v Praze je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Statistický obvod hlavního města Prahy“. Prvek prostorové identifikace „Statistický obvod hlavního města Prahy“ je stanoven opatřením ČSÚ 83/1999 Sb. jako územně statistická jednotka typu NUTS4 v hlavním městě Praha.Název statistického obvodu v Praze je určen při vzniku statistického obvodu hlavního města Prahy opatřením ČSÚ. Může být změněn opatřením ČSÚ. Název statistického obvodu v Praze je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c108b2a7-6b7e-462c-989f-a83fa7ae52a0
label: NÁZEV STATISTICKÉHO OBVODU V PRAZE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1397
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1745f63b-14fc-4dad-8b8b-d0cb8a4ab41b
comment: Datový prvek pro kódové označení státu. Pozn.: Kód může být pouze ve tvaru dvoumístný abecední. @cs
label: KÓD STÁTU - OMEZENÝ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1398
comment: Kód POÚ Českého statistického úřadu je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“. Prvek prostorové identifikace „Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“ je stanoven zákonem 314/2002 Sb.Kód POÚ Českého statistického úřadu je roven údaji kód POU číselníku CISPOU ze Sdělení ČSÚ č. 471/2002 Sb.Kód POÚ Českého statistického úřadu je určen po vzniku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem číselníkem.Kód POÚ Českého statistického úřadu je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a5ccb0d-e965-4ca0-a23f-42b9f9838ea0
label: KÓD POÚ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1399
comment: Zkrácený název obvodu POÚ je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“. Prvek prostorové identifikace „Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem“ je stanoven zákonem 314/2002 Sb.Zkrácený název obvodu POÚ je určen číselníkem.Zkrácený název obvodu POÚ je jedinečný v rámci kraje. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b934413f-7411-48eb-b9d2-209e5fc8d72c
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV OBVODU POÚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1400
comment: Kód NUTS statistického obvodu v Praze je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Statistický obvod hlavního města Prahy“. Prvek prostorové identifikace „Statistický obvod hlavního města Prahy“ je stanoven opatřením ČSÚ 83/1999 Sb. jako územně statistická jednotka typu NUTS4 v hlavním městě Praha.Kód NUTS statistického obvodu v Praze je určen po vzniku statistického obvodu hlavního města Prahy číselníkem.Kód NUTS statistického obvodu v Praze je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fc32f40d-13b7-4408-8f1a-ae712d72eae8
label: KÓD NUTS STATISTICKÉHO OBVODU V PRAZE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1402
comment: Název dodací pošty je slovní prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „Doručovací obvod poštovní provozovny“. Název dodací pošty je určen při vzniku doručovacího obvodu poštovní provozovny číselníkem. Název dodací pošty je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ed0139d1-0517-4bd6-ab55-6d120b77c82f
label: NÁZEV DODACÍ POŠTY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1644
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a7045433-bc67-4023-8b94-1e31a73cad7f
comment: Kód druhu stavebního objektu je číselný kvalifikátor udávající, zda se jedná o budovu s číslem popisným, evidenčním nebo bez čísla popisného či evidenčního. @cs
label: KÓD DRUHU STAVEBNÍHO OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1645
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=705e7051-adf7-49b3-ac69-932b3555cac6
comment: Kód charakteru základní sídelní jednotky udává zařazení základní sídelní jednotky do klasifikace podle charakteru. @cs
label: KÓD CHARAKTERU ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1646
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1d8c7181-a6d6-492d-a97b-e80fda3ac543
comment: Identifikátor formátu prezentace adresy. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR FORMÁTU ADRESY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1647
comment: Číslo orientační je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“, pokud jde o stavební objekt, který je označen číslem orientačním. Číslo orientační je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu. Číslo orientační je jedinečné pouze v rámci ulice nebo veřejného prostranství. Písmeno čísla orientačního uvádí pouze koncové písmeno orientačního čísla . @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a9bfb25b-a8a8-4988-b1a1-ee59d51459f1
label: PÍSMENO ČÍSLA ORIENTAČNÍHO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA1648
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=91ab2e8d-cb19-4893-b2cc-f7fb33759bf8
comment: Kód stupně generalizace objektu, vyjádřeného grafickými prostředky v mapě. @cs
label: KÓD STUPNĚ GENERALIZACE OBJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1567
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=212e2d67-8857-44eb-8108-810a059800ad
comment: Oznámení provozoven při vzniku nového ŽO @cs
label: Nové provozovny na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1568
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=fb4e34f4-0f3e-4c34-b3b6-0219a39831e6
comment: Změnový list - část JRF pro oznamování změn @cs
label: Změnový list @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1569
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c3cf0caf-df1b-495e-becb-43da39f9736f
comment: Příloha k oznánámení dalších informací k oznámení pro SSZ @cs
label: Příloha k oznámení SSZ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1570
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=d17ef439-ed79-437a-8324-7a90208cec79
comment: Údaje o členu statutárního orgánu podnikatelského subjektu na JRF při vzniku nového ŽO @cs
label: Statutární orgán na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1571
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=ad26e625-7a37-4ef9-93a9-ab49aaaca116
comment: Předmět podnikání včetně specifikace oborů živnosti volné na JRF při vzniku nového ŽO @cs
label: Předmět podnikání a obor činnosti na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1572
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=8951ef49-98a3-4f93-8c39-a1663d2bd203
comment: Název a kód státu na JRF, kód státu je dvouznakový ISO kód @cs
label: Název a kód státu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1573
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=af20dd4e-d1b1-4953-a3e9-e7b8211328ad
comment: Údaje o zastupování PO v daňových záležitostech @cs
label: Zastupování PO v daňových záležitostech @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1574
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=ca55421d-769f-44f7-bdd9-539d0e2f99ad
comment: Změnové listy jako součást JRF @cs
label: Změnové listy JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1575
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c1b2f334-6363-4426-82e1-bf2cdece9780
comment: Indikace prováděných úkůnů vůči ŽÚ, FÚ, ČSSZ, ZP a ÚP včetně počtu příloh, kreré nejsou součástí předávaných dat (příloh předávaných v papírové podobě) @cs
label: Indikace prováděných úkonů a počtu příloh na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1576
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=366b6b84-1719-4223-9e40-853b6c98cfb1
comment: Oznámení SSZ v souvislosti se vznikem nového ŽO @cs
label: Oznámení SSZ na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1577
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c019371c-e96f-4fc3-8460-4035d0e074c5
comment: Oznámení nových živností a žádosti o koncesi @cs
label: Nová živnostenská oprávnění na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1578
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=cc16c98f-7274-491c-bbfb-94b8f4137046
comment: Strukturovaná tuzemská i zahraniční adresa @cs
label: Strukturovaná tuzemská i zahraniční adresa na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1579
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=b4b9159d-9e11-446e-95d5-eea06f289f5a
comment: Informace o zastupování ponikatelského subjektu v daňových záležitostech a případné předchozí daňové registraci @cs
label: Příloha pro zastupování v daňových záležitostech @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1580
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=69dc3558-7f7b-4bef-a826-c349abe9a98f
comment: Identifikační údaje podnikatelského subjektu - PO i FO - na jednotném registračním formuláři @cs
label: Identifikační údaje podnikatelského subjektu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1581
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Daňová registrace podnikatelského subjektu při vzniku nového ŽO @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=3c9ceb3a-943e-47cf-a885-234bc317216e
label: Daňová registrace na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1582
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=d5f3c448-cd84-4335-a1c3-31e58388a68a
comment: Podání na jednotném registračním formuláři podle Živnostenského zákona včetně případného oznámení FÚ, ČSSZ, ZP a ÚP @cs
label: Podání na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1583
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=f26a2ad1-3d1e-4c23-b8c2-416515ac0a78
label: Organizační složka na JRF @cs
comment: Údaje o organizační složce podnikatelského subjektu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1584
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=687259e8-24e9-41ee-8fa1-8c8ac259ae86
comment: Oznámení zdravotní pojišťovně v souvislosti se vznikem nového ŽO @cs
label: Oznámeni zdravotní pojišťovně na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AC1585
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=be008416-ed83-438a-94c6-0df5ca1acaf7
comment: Oznámení nových živností nebo žádost o koncese pro právnickou osobu @cs
label: Vznik nových ŽO PO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#16
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=485727a6-5ae1-41fa-a0fa-b7bdad70b533
label: PRO OBCHODNÍ REJSTŘÍK @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi datových prvků ISDVS verze 1.0.0. Toto schéma obsahuje definice datových prvků pro potřeby Obchodního rejstříku provozovaného resortem Ministerstva spravedlnosti ČR. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému ISVS v ČR. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0880
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c76b966e-5bc5-4370-bdd4-b4fc94074aa8
label: POPIS URČENÉHO MAJETKU STÁTNÍHO PODNIKU @cs
comment: Výčet určeného majetku státního podniku, zapisovaný do obchodního rejstříku @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0881
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=13b7881b-21bc-4a78-a412-2e5a88fbeed1
label: POPIS OBCHODNÍHO PODÍLU SPOLEČNÍKA @cs
comment: výše obchodního podílu společníka společnosti s ručením omezeným. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0882
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b913c969-788c-4cf6-a9f1-f868ab059657
comment: číslo insolvenčního zápisu, který je přebírán k zaznamenání do obchodním rejstříku. @cs
label: KÓD INSOLVENČNÍHO ZÁPISU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0886
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=291d5baa-7a46-4eb2-a815-0bb14d04c5e6
comment: Datum, ke kterému se zapisuje vznik členství v orgánu společnosti @cs
label: DATUM ZAČÁTKU ČLENSTVÍ SUBJEKTU V ORGÁNU OBCHODNÍ FIRMY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/or/v1#AA0887
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c73adc6-920d-45a4-adee-4d8a75cb8c80
comment: Další skutečnosti, zapisované do obchodního rejstříku. @cs
label: TEXT ZÁPISU OSTATNÍCH SKUTEČNOSTÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1492
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e91c49c0-0465-4be9-ad83-df2869a1324a
comment: Místo výkonu práce při hlášení volného pracovního místa @cs
label: Místo výkonu práce na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1493
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e499fa6d-a4f3-4996-86f1-362ab3f1943c
comment: Název správce daně, který podnikatelský subjekt registroval v minulosti @cs
label: Správce daně @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1494
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=07c37072-4a17-49d5-957c-f1bc83ce7a8e
comment: Název živnostenského úřadu @cs
label: Název živnostenského úřadu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1495
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Číslo cizozemského důchodového pojištění osoby samostatně výdělečně činné @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f2cf905c-2a9d-4669-b3c1-5b2cb1e4dc7e
label: Číslo cizozemského důchodového pojištění na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1496
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8b46266e-601e-467f-aca3-7a4273064e9d
label: Nový údaj na změnovém listu @cs
comment: Uvedení nového údaje v textové podobě. Lze použít pouze pro údaje, které se neuvádějí na jiném místě změnového listu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1497
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=34ebf657-f3e0-4d42-8644-017e6dd5175a
comment: Název a kod zdravotní pojišťovny @cs
label: Zdravotní pojšťovna @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1498
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e53b65be-6d3c-4054-bba9-81ca969ac7e5
comment: Jméno a příjmení osoby (popřípadě telefon, e-mail), která má na pracovišti potřebné informace k volnému pracovnímu místu a je oprávněna o něm informovat žadatele @cs
label: Kontaktní osoba k volnému pracovnímu místu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1499
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c628e97b-319d-4110-8bbd-d294a5e81480
comment: Obsah dokumentu - přílohy JRF - včetně určení názvu, typu a způsobu komprimace @cs
label: Obsah přílohy JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1500
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c5ffd1c5-d9cd-4759-be90-ba31a148ebce
comment: Další informace k nabízenému volnému místu @cs
label: Poznámky k volnému pracovnímu místu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1501
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2ccb0b63-fdc0-41c6-83b5-cb4c130211c6
label: Původní údaj na změnovém listu @cs
comment: Textový výčet puvodních hodnot, které se mění daným změnovým listem @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1502
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c0577ca7-a247-4ff7-a0e3-d2a5d922d3e2
comment: Datum registrace k dani včetně příznaku provedení registrace @cs
label: Registrace k dani na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1503
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ff04b57c-571a-45cc-a398-548580d238f4
comment: Název a kód úřadu, který v rámci CRM přebirá údaje z JRF @cs
label: Úřad přebírající data z JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1504
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2def87c4-09a2-43e4-9fe3-24760def5595
label: Pracovní doba na JRF @cs
comment: Specifikace pracovní doby u volného pracovního místa @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1505
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4b148bee-3a7b-4a01-acd5-4766fb7adc1d
comment: Vztah osoby, která podává JRF, a právnické osoby, za které je JRF podáván. @cs
label: Vztah podatele k PO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1506
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=67152618-155b-40a8-90fb-d67e61853f8c
comment: Kód typu události při daňové registraci @cs
label: Kód typu registrace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1507
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4082332c-56e0-4700-b1ff-1c1e91105b4c
comment: Kód typu adresy podnikatelského subjektu @cs
label: Typ adresy podnikatelského subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1508
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=160c742b-9407-4b54-a815-da9d2c5bb478
comment: Typ nároku na sociální příspěvěk u osoby samostatně výdělečně činné, která výdělečnou činnost provozuje jako vedlejší činnost @cs
label: Typ nároku na příspěvěk na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1509
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=685dbd57-e01e-4876-92ee-30fd2d6300db
comment: Obrat za předchozí kalendářní rok, je-li znám, nebo uveďte roční obrat, jež je předpokládán, že bude dosažen v běžném roce, nevznikl-li obrat v roce předchozím @cs
label: Obrat při daňové registraci na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1510
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b75263d0-c706-4558-99af-6ca779535b51
comment: Název zaměstnavatele osoby samostatně výdělečně činné, který výdělečnou činnost provozuje jako vedlejší činnost @cs
label: Název zaměstnavatele na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1511
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=44564291-e0f1-4256-b817-a2b28dada740
label: Typ zástupce v daňových záležitostech na JRF @cs
comment: Vztah podnikatelského subjektu a fyzické osoby, která jej zastupuje v daňových záležitostech @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1512
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b7c40e6a-2da8-4716-b371-7d902a8debba
comment: Označení organizační jednotky, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ní a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady (tato organizační jednotka je plátcovou pokladnou) @cs
label: Označení plátcovy pokladny @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1513
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bac03027-85f2-4e5e-9707-3e9d44525553
comment: Počet volných pracovních míst @cs
label: Počet volných pracovních míst na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1514
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5b4658ab-7d5d-475e-9d2a-16542e4e3bb3
comment: Název oboru činnosti živnosti volné na jednotném registračním formuláři. Obsahuje název oboru činnosti i kód oboru @cs
label: Obor činnosti na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1515
label: Role osoby u podnikatelského subjektu @cs
comment: Vymezení role fyzické osoby, kterou zastává v rámci podnikatelského subjektu @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0728e94a-0657-416f-8aff-a672e73195b5


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1516
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cfe09e78-bf3f-4c9d-9c6c-2d6a208d96f7
comment: Funkce osoby uvedené při registraci plátcovy pokladny @cs
label: Funkce osoby jednající za plátcovu pokladu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#14
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.0. Toto schéma obsahuje definice datových prvků, používaných pro popis informačních systémů veřejné správy. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR. Primární určení tohoto schématu je definice protokolu pro komunikaci s informačním systémem o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=b7e4a865-5b0a-4b0c-a14e-da0325887410
label: DATOVÉ PRVKY PRO POPIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0780
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e92436f2-c599-4094-93e3-a935f96f2e3f
comment: Název přenosového protokolu využívaného při předávání dat mezi službou a aplikacemi využívajícími službu. @cs
label: NÁZEV PŘENOSOVÉHO PROTOKOLU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0781
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e183c136-400b-40e0-8b34-4751705b2698
label: NÁZEV KATEGORIE ISVS @cs
comment: Označení kategorie, do které daný ISVS spadá (kategorie pro oblasti použití ISVS) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0783
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=54fc01f6-79b1-4124-8317-dd836c87cd2a
comment: Obsahuje stručný popis funkčnosti služby. @cs
label: POPIS SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0784
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4000b9e0-5a89-4095-985a-ede8c007d75c
comment: Elektronická poštovní adresa, na které lze žádat o informace o informačním systému veřejné správy @cs
label: KONTAKT ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0785
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=933c7979-4f4c-4f39-9cb1-cdc8e6203848
comment: Informace jsou přístupné pouze pro čtení Informace je možné kromě čtení i přidávat, měnit nebo mazat @cs
label: NÁZEV OMEZENÍ PŘÍSTUPU K ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0787
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2669a5fa-a0d5-45bb-bbf9-a3035d893893
comment: Jazyk, ve kterém jsou údaje v ISVS vedeny. Pro jeden ISVS může být uvedeno více jazyků. @cs
label: JAZYK ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0788
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8e510027-72d3-452f-8f8c-6c02a9d8c794
comment: Krátký popis implementovaného subsystému. Jeden ISVS může obsahovat více subsystémů. @cs
label: POPIS SUBSYSTÉMU ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0789
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8dbe0526-f6f1-459b-9d4d-1e7beca6b8b0
comment: Popis typu informací v ISVS, které mohou uživatelé číst, nebo přidávat, měnit nebo mazat (pro daný typ omezení přístupu). Pro jeden ISVS a jeden typ omezení přístupu může být více typů informací. @cs
label: POPIS TYPU INFORMACÍ V ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0790
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a9670298-ce14-4929-b41e-7d41a682afc7
comment: URL odkaz na dokument bezpečnostní politiky služby. @cs
label: URL DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0791
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=209146cf-4a08-4cb8-99dc-688b15e23d12
comment: URL adresa s dokumentací služby @cs
label: URL DOKUMENTACE SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0792
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0261679a-5a53-443c-9361-7aa87089c065
comment: Datum ukončení platnosti zápisu ISVS v rámci IS o ISVS. @cs
label: PLATNOST ZÁPISU ISVS DO DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0793
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a7a280b9-ff0a-4eef-b01b-b39c84233c3e
comment: Název služby, poskytované jinými ISVS a využívané daným konkrétním ISVS. Jeden ISVS může využívat více služeb. @cs
label: NÁZEV VYUŽÍVANÉ SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0795
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c07191e7-8b97-42d8-9a64-3b0e264f172a
comment: Název modelu přenosu dat použitého při komunikaci aplikací se službou. Možné hodnoty např.: Model předávání zpráv (Message passing model), Model dotaz-odpověď (Request-response model). @cs
label: NÁZEV MODELU PŘENOSU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0796
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3001e66b-7b99-47ec-bae9-7542322bd1e2
comment: Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) - náklady na údržbu a provoz ISVS za minulý kalendářní rok vzhledem k datu vložení údajů o ISVS do IS o ISVS @cs
label: ROČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0797
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fde28cb3-56d8-4b25-b962-518c3addd881
comment: Datum, od kterého jsou dostupné záznamy pro daný ISVS. @cs
label: DOSTUPNOST DAT ISVS OD DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0798
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f901a503-c6d5-4ffc-a0e3-616f30d832d2
label: CHARAKTERISTIKA ISVS @cs
comment: Stručný popis a charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0799
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7c32c85f-577c-4f6b-a703-338092ebf1e4
comment: Krátký název služby, používaný pro orientaci a identifikaci. @cs
label: NÁZEV SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0800
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=367dd959-6d8c-420a-9684-88f13a745e93
label: POPIS FREKVENCE AKTUALIZACE DAT ISVS @cs
comment: Udává, jak často jsou záznamy v ISVS aktualizovány (při každé změně, denně, týdně, měsíčně, pouze v souvislosti s určitou událostí……) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0801
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a7d9d0e-9f6e-47f0-911b-f9c1a5cf06f6
comment: Další informace, které správce IS potřebuje uvést k danému ISVS @cs
label: KOMENTÁŘ K ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0802
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bc5c4f40-3348-4d6f-905f-69ef7e7a2c14
comment: 0 - Zcela neveřejný ISVS 1 - ISVS obsahující veřejnou část @cs
label: VEŘEJNÝ ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0803
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e901ff9e-8bfe-4a71-846d-6a5960cef7f1
comment: Název typu informací v ISVS, které mohou uživatelé číst, nebo přidávat, měnit nebo mazat (pro daný typ omezení přístupu). Pro jeden ISVS a jeden typ omezení přístupu může být více typů informací. @cs
label: NÁZEV TYPU INFORMACÍ V ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0804
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2e07f76a-6edf-48a3-b43f-caa2c55c322c
label: NÁZEV ZPŮSOBU PŘÍSTUPU K ISVS @cs
comment: Způsob omezení přístupu k informačnímu systému (např. login/password, certifikát, volný přístup). Bude uveden pro každou skupinu oprávněných uživatelů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0805
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=afcaf793-9dcd-4650-9bb6-6fa38d697b03
comment: Indikátor, zda ISVS obsahuje jen aktuální data nebo zda jsou dostupná data historická. @cs
label: INDIKÁTOR HISTORICKÝCH DAT V ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0807
comment: Název orgánu veřejné správy, který je správcem ISVS @cs
label: SPRÁVCE ISVS @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f3f1d65d-f5fb-45fa-8426-7c21898b3447


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0582
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7d6e0590-36ef-4173-90ea-e434c3a12eab
label: DOBA S PLATEM PŘI DOČASNÉ NESCHOPNOSTI @cs
comment: Skutečně čerpaná doba při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby za sledované období, za kterou přísluší státnímu zaměstnanci plat, v hodinách. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0583
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a5b466c5-3045-4f9d-89c5-325083ce4c0c
label: DOBA VOLNA S PLATEM NA INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ ÚČELY @cs
comment: Skutečně čerpaná doba volna k individuálním studijním účelům za sledované období, za kterou přísluší státnímu zaměstnanci plat, v hodinách. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0584
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8a569579-8b1c-41e9-b4ef-8eba637b4bd6
label: KÓD SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs
comment: Kód systemizovaného místa je číselné označení systemizovaného místa. Jedná se o pořadové (evidenční) číslo jednoznačné v rámci správního úřadu, které bylo místu přiděleno při jeho vzniku a po celou dobu existence systemizovaného místa se nemění (nemění se ani v případě přesunu systemizovaného místa do jiného organizačního útvaru nebo v případě změny charakteristiky systemizovaného místa). Po zániku systemizovaného místa nesmí být jeho číslo použito pro jiné systemizované místo. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0585
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d40fa8c7-9ebc-4d05-8da0-d89816a25da6
comment: Datum obsazení systemizovaného místa zaměstnancem. @cs
label: DATUM OBSAZENÍ SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0586
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a178e941-0876-4177-bf48-dd5eac5377f5
comment: Datum, kdy státní zaměstnanec utrpěl služební úraz. @cs
label: DATUM SLUŽEBNÍHO ÚRAZU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0587
comment: Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance ve fyzických osobách je poměrné číslo, které vyjadřuje kolik dní ve sledovaném období byl zaměstnanec v evidenčním stavu. Koeficient udává počet dní v daném měsíci, kdy byl zaměstnanec v evidenčním stavu, dělený počtem kalendářních dní v daném měsíci. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4ae3ae99-880a-41de-b807-5955ec913427
label: KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE VE FYZICKÝCH OSOBÁCH @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0588
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eac815c6-3539-46d5-95ff-cf2f88e83f7a
label: PŘÍPLATEK ZA DIPLOMATICKÉ NEBO KONZULÁRNÍ HODNOSTI – PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného příplatku za diplomatické nebo konzulární hodnosti státnímu zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0589
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=89396b0e-e2d4-4601-8564-b6e0d4f6b6cd
label: DRUH PLATOVÉHO TARIFU @cs
comment: Kód druhu platového tarifu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0590
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c6a760ab-3974-41c4-b414-2e5694e1ea3f
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše příplatku za státní službu, který přísluší státnímu zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0591
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30e0dc8e-eed3-4522-aac3-780a448eb8a8
label: PŘÍPLATEK ZA VÝCHOVU ČEKATELE PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše přiznaného příplatku za výchovu čekatele státnímu zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0592
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9611f7ad-2285-46b3-8e72-6c4dee0c91e1
label: MIMOŘÁDNÝ PLATOVÝ TARIF PŘIZNANÝ @cs
comment: Výše skutečně přiznaného mimořádného platového tarifu zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby není výše mimořádného platového tarifu přepočítávána. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0593
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c1d22fed-51dd-4b0a-8c66-37e0ca003690
comment: Kód druhu zvláštního příplatku. @cs
label: ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK PŘIZNANÝ – DRUH @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0594
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=acd69215-0fdd-40be-9f17-1cb24b4aa3fd
comment: Výše skutečně přiznaného zvláštního příplatku zaměstnanci k poslednímu dni sledovaného období resp. ke dni ukončení pracovněprávního vztahu v Kč. V případě kratší pracovní doby/doby výkonu státní služby není výše příplatku přepočítávána. @cs
label: ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK PŘIZNANÝ – VÝŠE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0595
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5a569fa4-097f-4fc4-8dee-bc10560504ba
comment: Celková částka zúčtovaná k výplatě státnímu zaměstnanci jako plat při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby za sledované období v Kč. @cs
label: PLAT PŘI DOČASNÉ NESCHOPNOSTI ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0596
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4c4af5bd-0ed1-48bf-9d6b-5dbe480bc963
comment: Celková částka zúčtovaná k výplatě státnímu zaměstnanci jako plat za dobu volna k individuálním studijním účelům za sledované období v Kč. @cs
label: PLAT ZA DOBU VOLNA K INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM ÚČELŮM ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0597
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2dd5b305-b32b-4046-97c1-a88a824e24cf
comment: Celková částka doplatku do výše platu/průměrného výdělku zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: DOPLATEK DO VÝŠE PLATU/PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0598
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=67e4a921-247f-4bd6-a1b8-5c5fda3c8510
comment: Celková částka příplatku za státní službu zúčtovaná k výplatě státnímu zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0599
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=23fb86df-fa28-4f84-9f1d-2b4b3f94d705
comment: Celková částka příplatku za výchovu čekatele zúčtovaná k výplatě státnímu zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA VÝCHOVU ČEKATELE ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0600
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=256ae936-ea12-4736-9b07-1d76eb86a5dc
comment: Celková částka mimořádného platového tarifu zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: MIMOŘÁDNÝ PLATOVÝ TARIF ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0601
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4b8c0b5a-8605-43be-904f-0e58efc3633e
comment: Celková částka příplatku příslušejícího za státní službu/práci přesčas konanou mimo dny nepřetržitého odpočinku zúčtovaná zaměstnanci k výplatě za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU/PRÁCI PŘESČAS VE VŠEDNÍ DEN ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0602
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2521abb2-43bd-4a53-965d-80853da779a6
comment: Celková částka příplatku příslušejícího za státní službu/práci přesčas konanou ve dnech nepřetržitého odpočinku zúčtovaná zaměstnanci k výplatě za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU/PRÁCI PŘESČAS V DOBĚ NEPŘETR. ODPOČINKU V TÝDNU ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0603
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=32a62168-ea03-4acd-bbb9-606b76aefac7
comment: Celková částka příplatku za státní službu/práci v noční době zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU/PRÁCI V NOČNÍ DOBĚ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0604
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=213c923f-495c-4981-b85c-16ebc90e0e17
comment: Celková částka příplatku za státní službu/práci ve svátek zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA STÁTNÍ SLUŽBU/PRÁCI VE SVÁTEK ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0605
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8e564def-0fc9-4114-8d70-15a2f2a3c30f
comment: Celková částka příplatku za diplomatické nebo konzulární hodnosti zúčtovaná k výplatě státnímu zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: PŘÍPLATEK ZA DIPLOMATICKÉ NEBO KONZULÁRNÍ HODNOSTI ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0606
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b0bb1551-8276-4fb1-838f-3d4fc4e312f0
comment: Celková výše záloh na daň z příjmů fyzických osob odvedená za zaměstnance za sledované období v Kč. @cs
label: ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0839
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3815d6f7-9c07-4512-a798-e46c201098b0
comment: Název formátu dat používaného při přenosu mezi informačními systémy. Použité formáty např. TXT, DBF, XML ... @cs
label: NÁZEV PŘENOSOVÉHO FORMÁTU DAT SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0840
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ffdcb947-826b-4414-a50f-58d168be8582
comment: Právní předpis (předpisy), na základě kterého je ISVS veden a který případně upravuje provozování a náležitosti informačního systému, pokud takový právní předpis existuje. Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních předpisů. @cs
label: SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS K ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0841
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d45119fd-ae5f-4776-aa2c-7d3f85d12674
comment: Kód označení kategorie, do které daný ISVS spadá (kategorie pro oblasti použití ISVS) @cs
label: KÓD KATEGORIE ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0842
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fef74a99-105d-4d03-995d-e5ea78c1a93f
comment: URL adresy portu služby @cs
label: URL PORTU SLUŽBY ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AA0843
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=b7e64e60-086b-4c81-ad58-a7bf82f589b6
comment: Další informace, které si správce ISVS přeje zveřejnit o dané službě. @cs
label: POZNÁMKA KE SLUŽBĚ ISVS @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0782
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=dc45992d-3c3c-4562-9286-7e889ef38380
comment: Složený datový prvek, který popisuje fyzickou osobu, odpovědnou za zpracování záznamu o informačním systému veřejné správy (ISVS) v IS o ISVS. @cs
label: ZPRACOVATEL ZÁZNAMU O INFORMAČNÍM SYSTÉMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0786
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c95092d3-0298-4890-ba69-65d80a03bbf2
label: ORGANIZACE ODPOVĚDNÁ ZA INFORMAČNÍ SYSTÉM @cs
comment: Složený datový prvek, který obecně popisuje organizaci, odpovědnou za informační systém. Tento datový prvek je typem pro datové prvky, popisující správce a provozovatele ISVS. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0794
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=ebb37b3e-8af3-4c22-925d-44b5c6a17153
comment: Složený datový prvek, který popisuje webovou službu daného ISVS. Jedná se o službu, poskytovanou na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementováno více služeb. @cs
label: SLUŽBA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0806
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=be940360-0a00-4f5f-acd5-04ad613372bf
label: OMEZENÍ PŘÍSTUPU K INFORMAČNÍM SYSTÉMU @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje omezení přístupu k aktivům ISVS pro jednotlivé skupiny uživatelů a jednotlivé typy aktiv (informací). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0812
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=38c151a2-b701-4218-be00-411b374dccb1
label: CERTIFIKACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje certifikaci, udělenou danému ISVS. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0814
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=2664a773-8cad-4d3b-89fe-1ff880987d82
label: FINANČNÍ NÁROČNOST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje náklady, spojené s pořízením a provozem daného ISVS. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0815
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=bae90f11-84c7-4a80-82e8-2cade088caf5
label: ČASOVÁ DOSTUPNOST DAT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje, zda a jaká historická data jsou dostupná v daném ISVS. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0819
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=bd107eb1-77e8-4c4e-8e39-518955420259
comment: Složený datový prvek, který popisuje umístění dokumentace webové aplikace daného ISVS a umístění vlastní webové aplikace daného ISVS. @cs
label: WEBOVÁ APLIKACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0820
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=53b4a5ba-a0f1-4920-ae0a-76e2edb389f9
label: INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje webovou službu daného ISVS. Jedná se o službu, poskytovanou na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementováno více služeb. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/informationSystem/v1#AC0831
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=f0cdbaed-94ad-4f8b-8584-57a7cdb3fbe1
label: PORT SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU @cs
comment: Složený datový prvek, který popisuje port webové služby daného ISVS. Jedná se o porty služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementováno více služeb a každá služba může mít implementováno více portů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#22
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=856eb54b-4b65-423c-a4a6-7930f0844ffd
label: DATOVÉ PRVKY PRO JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ CENTRÁLNÍCH REGISTRAČNÍCH MÍST @cs
comment: Návrh schématu s definicí jednoduchých a složených datovych prvků. Toto schéma slouží pro předávání dat z Centrálních registračních míst - živnostenských úřadu - podle §45a zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1483
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=84a67fb6-ab51-4b9c-9b48-106654087e70
comment: Kód typu pracovně-právního vztahu při hlášení volného pracovního místa @cs
label: Typ pracovně právního vztahu na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1484
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6ec382f4-7c5d-46ac-90be-5a032f67793b
label: Kód pohlaví osoby ve formátu pro JRF @cs
comment: Znakový kód pohlaví osoby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1485
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e11799d8-8d2c-4b79-9bb2-7ae8b33a4145
comment: Odkaz na předmět podnikání a obor činnosti u nově vznikající provozovny. Předmět podnikání je dán pořadím v seznamu nově ohlašovaných živnostenských oprávněních @cs
label: Odkaz na předmět podnikání a obor činnosti u nového ŽO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1486
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a0ce3510-4938-4d63-ac93-d3737913746a
comment: Místo, kde byl JRF vyplněn @cs
label: Místo vyplnění JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1487
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a14a399-5f5e-4765-b85a-d9708f3fe220
comment: Název stále provozovny daňového nerezidenta (tj. poplatníka vymezeného § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) @cs
label: Název stálé provozovny na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1488
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4af91b7f-cb28-44c7-a66e-0683b06d094e
label: Specifikace požadovaného vzdělání na JRF @cs
comment: Určení požadovaného vzdělání při hlášení volného pracovního místa @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1489
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2cb1e943-6777-499f-a6c0-99b716a24c1a
comment: Kód zdravotní pojišťovny na změnovém listu jednotného registračního formuláře @cs
label: Kód zdravotní pojišťovny na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1490
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a5410e80-cfe3-44c3-8c4d-4b41d85655bc
comment: Název orgánu, který prováděl nemocenské pojištění v ČR, a byl jiný než ČSSZ @cs
label: Nemocenské pojištění předchozí na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/jrf/v1#AA1491
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1e710370-1ec7-4c8a-b6aa-2fe46064158e
comment: Rozsah zastupování podnikatelského subjektu fyzickou osobou v daňových záležitostech @cs
label: Rozsah pověření při zastupování na JRF @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1200
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2438b13f-33ef-4bb1-b3dc-75f841b57964
comment: Příznak bezdlužnosti žadatele o dotaci @cs
label: PŘÍZNAK BEZDLUŽNOSTI ŽADATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1201
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8aafc598-4459-4a54-84ff-e80736b7425c
comment: Identifikátor opatření/aktivity integrovaného plánu rozvoje města. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR AKTIVITY INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1202
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=74577c2e-1af6-4215-a106-57428e9e91ec
comment: Kód environmentálního kritéria, který udává vliv realizace projektu, dotovaného z EU a národního spolufinancování, na životní prostředí. Spravuje Národní orgán pro koordinaci, vytvořen na základě doporučení SEA (hodnocení dopadu na životní prostředí). @cs
label: KÓD DOPADU PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1203
comment: Kód podtypu platby v kompetenci regionální rady (PRR). Nabývá hodnot : RR-RR (rozpočet regionální rady), RR-SR (státní rozpočet), RR-KR1(rozpočet kraje v NUTS II), RR-KR2 (rozpočet kraje v NUTS II), RR-KR3 (rozpočet kraje v NUTS II), RR-ostatní (ostatní finanční prostředky regionální rady). @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=292673ff-5d92-4887-a32e-414e6a78b561
label: KÓD PODTYPU PLATBY REGIONÁLNÍ RADY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1204
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4a2a1ca7-16a0-4698-b1e6-a29db51e7d58
comment: Příznak, zda byla žadatelem doložena skutečná výše přijmů a provozních nákladů k žádosti o platbu @cs
label: PŘÍZNAK DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1205
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ed7171ad-7b55-48f4-b71c-6dea19c6c8b9
comment: Počet pracovních míst, nepřímo vytvořených během provozní fáze projektu, přepočtený na plný pracovní úvazek. @cs
label: POČET PRACOVNÍCH MÍST VYTVOŘENÝCH BĚHEM PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1206
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eb2d57d8-5e9e-4fa1-8858-a7ae06eecbcb
comment: Plánovaná částka způsobilých výdajů (v Kč nebo EUR) odpovídající jednotlivému prioritnímu tématu (ose) dotace z EU a národního spolufinacování. @cs
label: PLÁNOVANÁ ČÁSTKA VÝDAJŮ ZA PRIORITNÍ TÉMA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1208
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=12c749f3-9721-4b9f-9689-7ab4758a8f4e
comment: Příznak, zda je oblast podpory, používaná v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování, primární oblastí podpory. @cs
label: PŘÍZNAK PRIMÁRNÍ OBLASTI PODPORY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1209
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c9cc3716-0a6e-45ce-9b95-e8dd7890120b
comment: Náklady na provoz investice včetně nákladů na běžnou a mimořádnou údržbu (v Kč nebo v EUR). Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně DPH. Náklady se uvádějí za referenční období. @cs
label: SKUTEČNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY INVESTICE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1210
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=699965bd-e0d3-4033-aa52-377c65053d92
comment: Název typu účetní jednotky. Typy jsou určeny vyhláškou MF a obsaženy v číselníku. @cs
label: NÁZEV DRUHU ÚČETNÍ JEDNOTKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1211
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cab76630-5935-4120-898f-dda9df2795ef
comment: Diskontní sazba, uvedená v procentech, kterou jsou diskontovány hodnoty ekonomických nákladů a přínosů v socioekonomické analýze velkých projektů. @cs
label: PROCENTO DISKONTNÍ SAZBY SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1212
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9f329fd8-6552-447c-9319-73c6bb13080d
comment: Příznak, zda projekt má neutrální dopad na rovné příležitosti. @cs
label: PŘÍZNAK NEUTRÁLNÍHO DOPADU PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1213
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bd0fcac2-8402-4685-99ea-e1a878fabb2f
comment: Předpokládaný počet let životnosti investice. Referenční časový horizont podle jednotlivých odvětví je doporučený Evropskou komisí na základě mezinárodně uznávané praxe. @cs
label: PŘEDPOKLÁDANÝ POČET LET ŽIVOTNOSTI INVESTICE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1214
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a92414d0-04a5-410b-80d5-d7336f3b23bc
comment: Kód druhu formuláře (F1 - Žádost o platbu / Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu, F5 - Souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci GG a vyúčtování poskytnutého předfinancování). Přiděluje Řídící orgán. @cs
label: KÓD DRUHU FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O PLATBU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1215
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=42a32e1d-699a-48d1-bcb5-24413ec2832c
label: ČÁSTKA VÝNOSŮ VELKÉHO PROJEKTU @cs
comment: Finanční příjem z velkého projektu (v Kč nebo EUR) za sledované období. Příjmy jsou uváděny diskontované. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1216
comment: Tvrzení, jednoznačně určující povahu ukazatele. Definice ukazatele je určena jeho zdrojem (autorem); zdrojem mohou být Národní orgán pro koordinaci nebo Řídící orgán, tj. organizace pro realizaci a kontrolu čerpání dotací strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Definice je dle Metodiky posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů schvalována správcem číselníku, tj. Národním orgánem pro koordinaci. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8409472f-f528-4f44-95e7-a88249280763
label: TEXT DEFINICE UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1217
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ce6437f0-24a7-4bad-9857-34df41970b56
comment: Procento (%) z nákladů projektu, které je použito na vyrovnání negativních dopadů projektu. Vychází z analýzy vlivu projektu na životní prostředí. @cs
label: PROCENTO NÁKLADŮ NA VYROVNÁNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1218
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ad2754c-513c-4365-8332-a97c2cc43dfa
comment: Plánovaná částka způsobilých výdajů (v Kč nebo EUR) odpovídající jednotlivému typu území. @cs
label: PLÁNOVANÁ ČÁSTKA VÝDAJŮ ZA TYP ÚZEMÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1219
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7424c7d0-adab-4371-b0b2-02f4481c75ed
comment: Odhadovaná míra využití výrobní kapacity, vytvořené projektem, za sledované období. Údaj je užíván pro finanční analýzy investičních nákladů u velkých projektů. @cs
label: PROCENTO ODHADOVANÉHO VYUŽITÍ KAPACITY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1220
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=92d71112-caa8-4854-a5d5-bf62c7bfbc1a
label: KÓD DRUHU PROJEKTU @cs
comment: Kód typu projektu (IP- individuální projekt, GG- globální grant, GIP-projekt realizovaný v rámci globálního grantu), používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1221
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=15d90d40-b7d8-4c90-825a-b9e8a3521219
comment: Příznak, zda se v rámci výzvy počítá s velkými projekty. @cs
label: PŘÍZNAK MOŽNOSTI VELKÝCH PROJEKTŮ VÝZVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1222
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=93d64ccc-71b8-414e-8a70-863914276af1
comment: Kód prioritního tématu. Je obsažen v číselníku, jehož tvůrcem je EK. @cs
label: KÓD PRIORITNÍHO TÉMATU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1223
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cdcb27e5-164e-479c-b7a7-6486943517db
comment: Kód způsobu proplácení projektu (1 - Limitka, 2 - Zálohová platba, 3 - Ex-post platba), používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování @cs
label: KÓD ZPŮSOBU PROPLÁCENÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1224
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7a5ced8f-d13f-4b8a-8356-cb052a4e56cb
comment: Počet pracovních míst, nepřímo vytvořených během prováděcí fáze projektu, přepočtený na plný pracovní úvazek. @cs
label: POČET PRACOVNÍCH MÍST VYTVOŘENÝCH BĚHEM FÁZE PROVÁDĚNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1225
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8df32125-e79e-497e-989e-08c89a06031c
comment: Průměrná doba trvání pracovních míst vytvořených během provozní fáze projektu, v měsících. @cs
label: PRŮMĚRNÁ DÉLKA PRACOVNÍCH MÍST VYTVOŘENÝCH BĚHEM PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0063
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8809def7-62c9-42e7-af4d-90acf70b1f21
label: DOKUMENT LICENCE OBJEKTU STANDARDIZACE @cs
comment: Odkaz na právní dokument, který upravuje přístup k objektu standardizace a jeho používání. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0064
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cb944c44-4217-46a7-be4f-e2ad4ecb7515
label: DRŽITEL PRÁV K OBJEKTU STANDARDIZACE @cs
comment: Právnická či fyzická osoba, spravující autorská práva k objektu standardizace, identifikovaná nejlépe pomocí URI. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0065
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=dc298a2e-08f8-4ce7-bd05-9b1bc3c6ab2e
comment: Popis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci objektu standardizace. @cs
label: POPIS ZMĚN VE SPRÁVĚ OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0066
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0a9a3a1b-584a-432a-a8ee-6290dcdcdbee
label: AKRONYM DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Zkrácená forma názvu datového prvku používaná k identifikaci prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0067
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=291d0d88-1013-4105-9725-89c2f0216002
comment: Jednoznačný kód, identifikující jednotlivý údaj (položku) číselníku. @cs
label: KÓD POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0068
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1560b79d-a92a-458b-b558-4b8279c8c06a
label: NÁZEV POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Pojmenování vyjadřující podstatnou povahu dané položky (údaje) číselníku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0069
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7ed38575-c1fe-45c4-b984-5ce2d02968e6
comment: Pojmenování vyjadřující podstatnou povahu dané položky (údaje) číselníku ve zkrácené formě. @cs
label: ZKRÁCENÝ NÁZEV POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0070
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4e17a9a2-3bc5-4b39-a637-3130f00083f7
comment: Datum zavedení položky číselníku nebo datum změny, tj. změny hodnot atributů již platné položky číselníku. @cs
label: PLATNOST POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU OD DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0071
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1a41e5a9-a547-4f83-8a19-eeaebb82c99d
comment: Datum ukončení platnosti položky číselníku jednoduchého datového prvku. @cs
label: PLATNOST POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU DO DATA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0072
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=05693bf4-a3a1-45d3-ad18-84fec331aa95
comment: Typ dílčího konstruktu struktury složeného datového prvku. @cs
label: TYP DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0073
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=32c38a34-cbef-446f-834c-37d8ec4aaaa7
label: MAXIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ DÍLČÍHO DATOVÉHO PRVKU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Údaj, kolikrát se může daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0074
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e2add31f-5fcf-43dd-b397-f222e7332d9a
label: MINIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ DÍLČÍHO DATOVÉHO PRVKU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Údaj, kolikrát se musí daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0075
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bb92687e-91cb-484d-91f6-49c46ad10724
label: JMENNÝ PROSTOR DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: U dílčího konstruktu typu "Deklarace XML elementu typu any" může být v tomto nepovinném atributu uveden jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0076
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3098b8ee-f854-4b20-8d9b-d2fbec834223
comment: U dílčího konstruktu typu "Deklarace XML elementu typu any" může být v tomto nepovinném atributu uveden způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. @cs
label: ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍHO KONSTRUKTU SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0077
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cd328816-cb9e-4424-8f8a-5534877bd6e2
comment: Indikátor, zda XML datový typ jednoduchého datového prvku bude založen na konstruktu simpleType XML Schema. @cs
label: INDIKÁTOR JEDNODUCHÉHO TYPU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0078
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fb7204a3-1d37-4779-a273-4a6f17ebb1ea
comment: Indikátor instance (výskytu) datového prvku v XML schématu jako XML elementu. @cs
label: INDIKÁTOR INSTANCE DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0967
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3767696b-1c99-4d91-8875-c41f89ec5ea1
label: Doporučený prefix jmenného prostoru XML schématu @cs
comment: Doporučený prefix jmenného prostoru XML schématu je atributem datového slovníku ISVS. Uvádí, jaký prefix jmenného prostoru daného datového slovníku bude implicitně použit, pokud bude daný datový slovník (ve formátu XML Schema) importován jiným datovým slovníkem. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC001
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=173199c5-5754-4b4a-b342-a731331af39f
comment: Deklarace jmenného prostoru XML. Obsahuje jmenný prostor a prefix jmenného prostoru. @cs
label: JMENNÝ PROSTOR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC002
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=8331868e-17e4-4b98-bf26-181433422476
label: IMPORTOVANÉ SCHÉMA DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs
comment: Struktura, popisující importované schéma schématu datového slovníku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC003
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=6cd84cad-0059-490d-a698-3c34af44b591
label: POLOŽKA ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Struktura, popisující položku číselníku jednoduchého datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC004
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=94c76b0a-7286-42cb-a723-54a89ffd3450
label: ČÍSELNÍK JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Struktura, popisující číselník jednoduchého datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=8aab9f9a-ba69-4313-9b65-90a6494838ee
label: POPIS ATRIBUTŮ DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs
comment: Struktura, zahrnující popis atributů datového slovníku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC006
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=b96f0f41-ff29-48db-940b-a69fb596a301
comment: Struktura, zahrnující popis složeného datového prvku. @cs
label: SLOŽENÝ DATOVÝ PRVEK @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC007
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=88df8e1d-94f4-4038-84e6-ad31c68105ca
label: DÍLČÍ KONSTRUKT DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Struktura, zahrnující popis dílčího konstruktu složeného datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC008
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=0ee41c50-80dc-464d-983e-1ef8fd13ca75
label: JEDNODUCHÝ DATOVÝ PRVEK @cs
comment: Struktura, zahrnující popis jednoduchého datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0038
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=73ae190e-7de8-493b-8158-de0e47adb3a5
comment: Název oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti. @cs
label: NÁZEV OBLASTI DATOVÝCH PRVKŮ DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0039
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c1287912-702f-460f-8fed-5904aab0957e
comment: Druh symbolů, znaků nebo jiného označení užívaného k prezentaci datového prvku. @cs
label: KATEGORIE PREZENTACE JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0040
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=728ae5db-7428-4509-b832-67d34d4d2cf5
comment: Jméno fyzického souboru schématu. @cs
label: JMÉNO SOUBORU XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0041
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=619a003f-44cf-413d-b759-a0894473e5c0
label: FORMA PREZENTACE JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Název nebo popis prezentace datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0042
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3e20c57d-da8c-4338-8288-286315d2de6f
comment: Umístění fyzického souboru schématu (URL adresa) @cs
label: UMÍSTĚNÍ SOUBORU XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0043
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8aef6358-662f-4843-b368-ff12dfb4e8ce
label: DATOVÝ TYP HODNOT JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs
comment: Množina různých hodnot pro prezentaci hodnoty datového prvku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0044
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=cca3bebc-f3f1-4241-bbfa-b0d443bbe568
comment: Verze datového slovníku – minor verze (pro atribut version schématu). @cs
label: VERZE DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0045
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=919f9cdd-4e96-4684-9555-4cba22fb2751
comment: Maximální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku. @cs
label: MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0046
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9c42f300-058e-4cc4-81b9-ae0b4ea316f2
comment: Cílový jmenný prostor – major verze (pro atribut targetNamespace schématu). @cs
label: CÍLOVÝ JMENNÝ PROSTOR XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0047
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ca2d2c55-3d05-4b2b-9f8c-502f27622235
comment: Minimální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku. @cs
label: MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0048
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f628142f-27bc-4989-8c4f-0c47b60380f5
comment: Jmenný prostor. Tvoří dvojici s prefixem jmenného prostoru. Dvojic jmenný prostor – prefix může být libovolný počet. @cs
label: JMENNÝ PROSTOR POUŽITÝ V XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0049
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f191a2ff-f2b1-4705-8c48-c774f4062574
comment: Schéma znaků v hodnotách datových prvků vyjádřené znakovým řetězcem. @cs
label: SCHÉMA PREZENTACE JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0050
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=10c6d77e-621d-4b79-902d-4968abc9ae65
comment: Prefix jmenného prostoru. Tvoří dvojici s jmenným prostorem. Dvojic jmenný prostor – prefix může být libovolný počet. @cs
label: PREFIX JMENNÉHO PROSTORU POUŽITÉHO V XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0051
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=362c0dca-826b-458d-9cf4-7bce5b0cba6a
comment: Množina prezentací přípustných výskytů datového prvku, která odpovídá formě prezentace, plánu umístění prvků do daného formátu, datovému typu a maximální a minimální délce, jak jsou specifikovány v příslušných atributech. @cs
label: PŘÍPUSTNÉ HODNOTY JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0052
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8bd3fb8e-8c36-4ae8-adc6-797355c0132b
comment: Hodnota atributu elementFormDefault schématu. @cs
label: DEFAULTNÍ TVAR ELEMENTŮ XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0053
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eee7de37-cb67-4864-9ab4-1b71704482bb
comment: Hodnota atributu attributeFormDefault schématu. @cs
label: DEFAULTNÍ TVAR ATRIBUTŮ XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0054
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=30ad2a2e-96c3-4207-961b-c5d2fe1f633c
comment: Jmenný prostor importovaného schématu. Tvoří dvojici s umístěním importovaného schématu. Dvojic jmenný prostor – umístění importovaného schématu může být libovolný počet. @cs
label: JMENNÝ PROSTOR IMPORTOVANÉHO SCHÉMATU XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0055
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=38d4a6c0-854c-4195-855b-f22d569af6fd
comment: Umístění importovaného schématu (URL). Tvoří dvojici s jmenným prostorem importovaného schématu. Dvojic jmenný prostor – umístění importovaného schématu může být libovolný počet. @cs
label: UMÍSTĚNÍ IMPORTOVANÉHO SCHÉMATU XML SCHÉMATU DATOVÉHO SLOVNÍKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0056
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a7358fec-e4ee-4dbf-bbb4-b7ff16a8e5a2
label: AUTORSKÁ PRÁVA OBJEKTU STANDARDIZACE @cs
comment: Informace o autorských právech, spojených s daným objektem standardizace. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0057
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5892d298-04ca-4fd0-a375-4f1750ac070a
comment: Jazyk, ve kterém je vyjádřen racionální obsah objektu standardizace. @cs
label: JAZYK OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0058
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0e0f625e-a7d6-4b65-ba5c-61be645488d9
comment: Právní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku. @cs
label: SPRÁVCE DATOVÉHO PRVKU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0059
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=9010ad37-c4ee-4947-90a5-370a45572f69
label: FORMÁT OBJEKTU STANDARDIZACE @cs
comment: Konkrétní digitální formát, ve kterém je prezentován objekt standardizace. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0060
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=33cff283-1dc8-4b4b-8f0b-8a6ee3e0bf76
comment: Podstata nebo obor obsahu objektu standardizace. @cs
label: TYP OBSAHU OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0061
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=19b4d0ad-0432-47a7-94c7-bdbd00983b9f
comment: Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. @cs
label: PUBLIKAČNÍ AUTORITA OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YA0062
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=eb3fc60a-d325-4458-9129-b6d7900adfca
comment: Klíčové slovo, sloužící k dokumentaci objektu standardizace. @cs
label: KLÍČOVÉ SLOVO OBJEKTU STANDARDIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#YAC009
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailSlozDP.aspx?id_procesu=c1ea1c56-bdbb-4de5-88ff-6af69b750d5e
label: DATOVÝ SLOVNÍK @cs
comment: Struktura, zahrnující popis datového slovníku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#13
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDatSlov.aspx?id_procesu=9e95aa30-fc09-46bb-a9d9-8e257b9660c9
label: DATOVÉ PRVKY FINANČNÍCH A KONTROLNÍCH IS @cs
comment: Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice jednoduchých datových prvků, používaných ve finančních a kontrolních informačních systémech. Toto schéma mohou využívat schémata ISVS v rámci celého systému IS VS ČR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0716
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=612357b4-b2fa-4fba-b502-cd9a64c473b0
comment: Jednoznačný identifikátor, určující subjekt (organizaci veřejné správy), odpovědný za poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Je generovaný centrálním informačním systémem evidence podpory ze státního rozpočtu. @cs
label: KÓD POSKYTOVATELE DOTACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0717
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2441f516-2827-4ebd-9f47-9f49fefdf30c
comment: Jednoznačný identifikátor začleňující dotační titul do struktury charakterizující účelovost dotace nebo návratné finanční výpomoci. Je generovaný centrálním informačním systémem evidence podpory ze státního rozpočtu. @cs
label: KÓD DOTAČNÍHO TITULU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0718
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4185f2ed-ae8f-4572-96e4-d3c3ae61a538
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=805e3bcd-4e61-47d0-99a6-50b0e2958fab
comment: Název realizovaného programu, akce nebo projektu ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb. @cs
comment: Název realizovaného programu, akce nebo projektu. @cs
label: NÁZEV PROJEKTU (AKCE, DOTACE) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0719
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=93a8653a-7289-4939-82b5-1b69ff8d4e1c
comment: Indikátor určující, zda jsou splátky přidělené návratné finanční výpomoci úročeny @cs
label: INDIKÁTOR ÚROČENÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0720
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=1c0e0543-e905-413d-8d3b-704d34bebdb5
label: KÓD FINANČNÍHO ZDROJE @cs
comment: Kód, který vymezuje zdroj finančních prostředků na poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0721
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d257ed20-42a7-4420-afdf-d49b8a64613d
comment: Kód identifikace vývojové fáze projektu, na kterou jsou finanční prostředky vynakládány. @cs
label: KÓD TYPU FINAČNÍCH PROSTŘEDKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0722
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=16e5241b-b5dd-4d86-a00a-0258de682450
comment: Indikátor vymezující, zda byly finanční prostředky přiděleny formou dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs
label: INDIKÁTOR NÁVRATNOSTI @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0723
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a699b70b-d031-4764-98b7-6e8922c8983b
comment: Číslo závazného ukazatele státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. @cs
label: ČÍSLO UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0724
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4b142bc7-6165-43f3-85f0-3c236268a05c
comment: Číslo položky rozpočtové skladby státního rozpočtu podle druhového třídění, pod kterou spadá poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc. @cs
label: ČÍSLO POLOŽKY ROZPOČTOVÉ SKLADBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0725
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ef687f3-6473-4cee-a3d6-0231c1e799ae
comment: Číslo paragrafu rozpočtové skladby státního rozpočtu podle odvětvového třídění, pod který spadá poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc. @cs
label: ČÍSLO PARAGRAFU ROZPOČTOVÉ SKLADBY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0726
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=081888b4-28b0-4f23-a996-d1e381261e82
comment: Indikátor udávající, zda jsou finanční prostředky příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci propláceny prostřednictvím Národního fondu @cs
label: INDIKÁTOR PROPLÁCENÍ PŘES NÁRODNÍ FOND @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0727
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3040f13e-b776-4525-9f7b-4f2a12781c65
comment: Kód stanovující způsob, jakým jsou finanční částky dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu převedeny z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce pomoci. @cs
label: KÓD TYPU OPERACE S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0728
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a93bd8a9-2f99-4421-8aa0-17905571830d
comment: Identifikační číslo, kterým je dotace nebo návratná finanční výpomoc identifikována v IS poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci @cs
label: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DOTACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0729
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7891268b-cfc8-4f9c-8eb7-248071b91ca4
comment: Kód, označující stupeň rozpracovanosti projektu @cs
label: KÓD STAVU PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0730
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d32102f5-442b-4f19-b9b3-3bd8053a049c
comment: Popis území, na kterém byl realizován program, projekt nebo akce, na které byla udělena dotace nebo návratná finanční výpomoc. Slouží k identifikaci území, které nelze jednoznačně začlenit pomocí číselníků územní identifikace. @cs
label: POPIS ÚZEMNÍ REALIZACE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0731
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=8c7f2565-55ef-4bd1-891c-6a70772bb9d8
comment: Indikátor určující, zda dotace nebo návratná finanční výpomoc má charakter investice. @cs
label: INDIKÁTOR INVESTICE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0734
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5199be2c-6ff1-4bbd-8868-60c021156664
comment: Kód specifikující ukazatel, kterého má být při realizaci programu, projektu nebo akce dosaženo @cs
label: KÓD UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0737
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c70cbcf0-04c5-482f-ab74-29f26fc4d98f
comment: Popis (text), upřesňující plánovanou cílovou hodnotu ukazatele, kterého má být při realizaci programu, projektu nebo akce dosaženo. Používá se pro takové cílové ukazatele, které nelze kvantifikovat výsledkem měření. @cs
label: POPIS PLÁNOVANÉ HODNOTY UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0738
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=36266806-9d2f-4c2e-a9ef-74769e25bec0
comment: Popis (text) skutečně dosaženou hodnotu ukazatele, kterého mělo být při realizaci programu, projektu nebo akce dosaženo. Používá se pro takové cílové ukazatele, které nelze kvantifikovat výsledkem měření. @cs
label: POPIS DOSAŽENÉ HODNOTY UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0740
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=3c0c1ec8-7b92-4561-ac05-bb92d194bd2e
comment: Kód vyjadřující začlenění projektu, akce nebo dotace do vyšších struktur charakterizující účelovost vynaložených prostředků Kód reprodukce majetku nebo kód programové struktury @cs
label: KÓD PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0741
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2d6b9622-51e3-46cf-9f87-399315bec910
label: PLÁNOVANÁ HODNOTA UKAZATELE @cs
comment: Předpokládaná hodnota ukazatele, kterého má být při realizaci programu, projektu nebo akce dosaženo @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0742
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=07b6c3a2-0909-4e3c-a1f7-25ce3fe0667b
label: DOSAŽENÁ HODNOTA UKAZATELE @cs
comment: Skutečně dosažená hodnota ukazatele, kterého má být při realizaci programu, projektu nebo akce dosaženo @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0743
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
comment: Kód členění finančních prostředků na poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci. @cs
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=6759c913-dd3e-4061-ba7b-bb7067f3648b
label: KÓD KRYTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0607
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=50260ea3-75eb-4bc7-9c01-94fdf99a52e8
comment: Celková výše odbytného/odstupného zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: ODBYTNÉ/ODSTUPNÉ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0608
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=642e27f4-247c-4e1c-86d2-a4609eb7f325
comment: Celková výše odchodného zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: ODCHODNÉ – VÝŠE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0609
comment: Kód důvodu pro přiznání odchodného státnímu zaměstnanci při prvním skončení služebního poměru podle služebního zákona na dobu neurčitou nebo při skončení služebního poměru podle služebního zákona z důvodu dlouhodobého neplnění předpokladu zdravotní způsobilosti, k němuž došlo v souvislosti s výkonem státní služby. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d98e9b92-4593-4c27-a674-eddb92719c1a
label: ODCHODNÉ – DŮVOD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0610
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=33d9db25-f808-4b77-a0d5-82c9d16ed081
comment: Celková výše odměn za práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zúčtovaná k výplatě zaměstnanci za sledované období v Kč. @cs
label: ODMĚNY ZA PRÁCE NA ZÁKLADĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0611
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=337c819f-9845-4ceb-9b52-c69863e5205d
label: KÓD ORGANIZAČNÍHO ÚTVARU (JEDNOZNAČNÝ) @cs
comment: Kód pro označení organizačního útvaru v rámci úřadu. Jedná se o jednoznačné označení útvaru v rámci úřadu, které bylo útvaru přiděleno při jeho vzniku a po celou dobu existence organizačního útvaru se nemění (nemění se ani v případě přesunu organizačního útvaru v rámci úřadu). Po zániku organizačního útvaru nesmí být jeho kód použit pro jiný organizační útvar. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0612
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fbc49d72-2704-4d8e-af89-2055fd7e3ea2
comment: Kód kategorie systemizovaného místa označuje druh místa z hlediska jeho obsazení. @cs
label: KATEGORIE SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0613
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ad63a9e-3b0b-4f7e-9674-192a51a72283
comment: Kód úrovně řízení, pro kterou je příslušné místo systemizováno. @cs
label: ÚROVEŇ SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0614
comment: Kód činnosti, která má být vykonávána na systemizovaném místě podle Katalogu pracovních činností. Jedná se o činnost, která má být vykonávána na systemizovaném místě určeném pro obsazení zaměstnancem v pracovním poměru nebo činnosti dle Katalogu správních činností pro obsazení státním zaměstnancem ve služebním poměru podle služebního zákona; u představených ve služebním poměru podle služebního zákona a vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru podle nejnáročnější činnosti příslušného organizačního útvaru. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fadada32-3e7b-43bf-9cd3-761ac2d33ad7
label: ČINNOSTI PODLE KATALOGU PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0615
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f02aa3c0-e6d2-4f66-a4aa-ae2445393820
comment: Kód určení stavu systemizovaného místa. @cs
label: STAV SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0616
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=845d00ec-c16e-40dc-8099-f4f58fe35284
comment: Kód označující kým bylo systemizované místo obsazeno. @cs
label: ZPŮSOB OBSAZENÍ SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0617
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d6df4c67-bd07-4efd-a5f8-51ec15476757
comment: Kód vyjadřující, zda bylo na obsazení systemizovaného místa vyhlášeno výběrové řízení. @cs
label: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SYSTEMIZOVANÉ MÍSTO @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0618
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ff7ffb5c-69e5-4eb4-a0f1-548c20fd9d97
comment: Požadovaná minimální délka odborné praxe pro dané systemizované místo v rocích. @cs
label: POŽADOVANÁ DÉLKA ODBORNÉ PRAXE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0619
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=291b181a-a4ca-429f-a322-58a8559ceb4f
comment: Kód pro vyjádření, zda výkon činnosti na daném systemizovaném místě není omezen požadavkem z hlediska zdravotního stavu, nebo zda je požadovaný výkon činnosti slučitelný s určitým druhem zdravotního omezení podle kontraindikačního seznamu. @cs
label: ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0620
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c8e7aa80-f20f-40ce-90de-895a8b9ad181
comment: Kód pro vyjádření specifických požadavků/omezení. @cs
label: SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0621
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0934ac57-d7c6-42bf-bc1c-0c8a81728305
label: ODBORNÉ SPECIALIZAČNÍ KURZY A ŠKOLENÍ @cs
comment: Požadavek pro dané systemizované místo na specifické odborné kurzy a školení. Jsou stanoveny podle kritérií vnitřního profesního systému daného úřadu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0622
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=445f4486-e8e4-48a5-b621-89f20d5c7307
comment: Datum, ke kterému bylo dané systemizované místo v úřadu zřízeno v rámci vnitřní systemizace. @cs
label: DATUM VZNIKU SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0623
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d94e2427-35bd-4bcb-bd5b-5267ec1e24ab
comment: Kód typu předpisu, kterým bylo dané systemizované místo zřízeno. @cs
label: TYP PŘEDPISU PRO VZNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0624
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=59325413-fced-44fb-a2e0-1713d8f4f88e
label: ČÍSLO PŘEDPISU PRO VZNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs
comment: Pořadové číslo předpisu v rámci kalendářního roku, kterým bylo systemizované místo zřízeno. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0625
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=fb441165-fb43-49ae-9063-53a6daf65ea0
comment: Čtyřmístné číslo roku, ve kterém byl vydán předpis pro zřízení systemizovaného místa. @cs
label: ROK VYDÁNÍ PŘEDPISU PRO VZNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0626
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=e7aae4c7-4679-4ad8-8559-6cbc9348b825
label: DŮVOD VZNIKU SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs
comment: Kód důvodu vzniku systemizovaného místa. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0627
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=83474f55-e3b0-4957-af3b-c08310028e5f
comment: Datum, ke kterému bylo dané systemizované místo v úřadu zrušeno v rámci vnitřní systemizace. @cs
label: DATUM ZÁNIKU SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0628
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5a441e6d-b0f7-4b46-827d-deb0fc99d96e
comment: Kód typu předpisu, kterým bylo dané systemizované místo zrušeno. @cs
label: TYP PŘEDPISU PRO ZÁNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0629
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=af58006b-f33e-4642-836a-26b573ed36a3
label: ČÍSLO PŘEDPISU PRO ZÁNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs
comment: Pořadové číslo předpisu v rámci kalendářního roku, kterým bylo systemizované místo zrušeno. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0630
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5ef0700d-1b44-4f18-9774-121c28d0d580
comment: čtyřmístné číslo roku, ve kterém byl vydán předpis pro zrušení systemizovaného místa. @cs
label: ROK VYDÁNÍ PŘEDPISU PRO ZÁNIK SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/salary/v1#AA0631
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=68407424-027e-4694-a631-b4c92f50bff2
label: DŮVOD ZÁNIKU SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA @cs
comment: Kód důvodu zániku (zrušení) systemizovaného místa. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0754
comment: Kód stavu finančního vypořádání dotace či NFV. Kód je povinný a hodnot 1 nebo 2 může nabývat až v době, kdy dochází k finančnímu vypořádání vztahů. Vyplnění se řídí Vyhláškou č.551/2004 Sb. Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí postupují při vyplňování položky podle zvláštního právního předpisu. @cs
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=7f7b182f-7ec8-49df-8b65-cf0a7520a4b3
label: STAV FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - KÓD @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1099
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c31d2cb1-57f6-4317-8967-d375dbadf733
comment: Název organizace zodpovídající za realizaci operačních programů, realizaci a kontrolu čerpání strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. V ČR jsou to příslušná ministerstva nebo regionální rady. @cs
label: NÁZEV ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1100
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4b4f77d0-b450-4272-b0bb-3983de4a4f2a
comment: Kód nástroje financování. Vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb., příloha č. 5, bod 19 - Nástroj financování. @cs
label: KÓD NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1101
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ddd9dc87-c4cb-47bc-aa42-5c971bdb5752
comment: Příznak, zda byla pro daný projekt podána žádost o podporu z jiných zdrojů Společenství (EIB/EIF). @cs
label: PŘÍZNAK ŽÁDOSTI O PODPORU PROJEKTU Z JINÝCH ZDROJŮ SPOLEČENSTVÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1102
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=58c30137-faef-4a4f-9489-2562376b214b
label: KÓD DRUHU SMLUVNÍHO DOKUMENTU @cs
comment: Kód typu smluvního dokumentu (S=smlouva, D=dodatek). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1103
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=14ec7340-a672-4c29-9f46-5efdcfb5be2f
comment: Příznak, zda byla provedena kontrola úhrady účetních dokladů v žádosti o platbu @cs
label: PŘÍZNAK PROVEDENÍ KONTROLY ÚHRADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1104
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=adc207c0-cbb8-49bb-91aa-3fbb08109cc5
comment: Příznak, zda jsou příjemcem dodržována pravidla výběrového řízení, stanovená Řídícím orgánem. @cs
label: PŘÍZNAK DODRŽENÍ PRAVIDEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PŘÍJEMCEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1105
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=41643e18-221a-466b-95c1-4a09d78b88f1
comment: Kód druhu globálního grantu, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Zadává Řídící orgán. @cs
label: KÓD DRUHU GLOBÁLNÍHO GRANTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1106
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d4a0da1b-68dc-416f-8516-bbd62d2bb574
comment: Kód kapitoly státního rozpočtu. Vychází z číselníku kapitol státního rozpočtu, poskytovaného MF. @cs
label: KÓD KAPITOLY STÁTNÍHO ROZPOČTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1107
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4a506ace-7684-4ec2-aaed-c4167446ed12
comment: Příznak držby akcií, kdy je 25% ci více kapitálu nebo hlasovacích práv podniku vlastněno jednou společností nebo skupinou společností, které nepatří do definice malých a středních podniků. @cs
label: PŘÍZNAK DRŽBY AKCIÍ VELKOU SPOLEČNOSTÍ @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1108
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=a571d243-eac6-4f24-8614-3fbdb968d7b9
label: KÓD DRUHU KLASIFIKACE PLATBY @cs
comment: Kód typu klasifikace platby (S=skutečnost, Z=žádost) @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1109
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0876e199-f8bd-419a-ab3c-9c363ac65bb2
comment: Celkové investiční náklady za velký projekt uváděné v EUR. @cs
label: CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY VELKÉHO PROJEKTU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1110
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=ee595a39-1487-47a9-8651-93b32d175704
label: NÁZEV ČLENĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROJEKTU @cs
comment: Tvrzení, určující členění finančních prostředků dle číselníku MF. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1111
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=4237db12-eb31-4cbc-9b5c-ac94a1560a4a
comment: Jedno nebo víceslovné určení přiřazené ukazateli dle Národního číselníku indikátorů. @cs
label: NÁZEV UKAZATELE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1112
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=f268bb61-8b85-4268-9403-43a7c89ea48f
label: KÓD DRUHU PLATBY @cs
comment: Kód typu platby, který zadává zprostředkující subjekt / řídící orgán po obdržení žádosti o platbu (předfinancování, refundace předfinancování a standardní platba). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1113
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=d59394f5-e324-4a49-8b7c-a8923b5103d2
comment: Identifikátor podoblasti podpory. Určuje příslušný Řídící orgán. @cs
label: KÓD PODOBLASTI PODPORY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1114
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=5a874f3b-9310-4ebf-9d4e-c22c1300f8fd
label: KÓD DRUHU VELKÉHO PROJEKTU @cs
comment: Kód typu velkého projektu podle umístění investice (IF=investice do infrastruktury, IP=investice do výroby). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1115
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=29b2187c-3281-485b-b869-610cf29121ed
comment: Příznak, zda příjemce podpory podléhal či podléhá v současnosti řízení k navrácení podpory Společenství z důvodu přesunu výrobní činnosti v rámci členského státu nebo do jiného členského státu. @cs
label: PŘÍZNAK ŘÍZENÍ K NAVRÁCENÍ PODPORY SPOLEČENSTVÍ PŘÍJEMCEM @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1116
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=bf1e2f60-bbfa-4c56-a0f4-053fdcb4f7de
comment: Kód identifikující výkonný orgán operačního programu, používaný v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a národního spolufinancování. Je obsažen v číselníku, který spravuje MMR (např. MMR, MF). @cs
label: KÓD VÝKONNÉHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1117
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=2bea3e7a-64cb-44b4-b558-33fe29bfaeb4
comment: Identifikátor smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o financování projektu. Číslo smlouvy určuje Řídící orgán. @cs
label: IDENTIFIKÁTOR SMLOUVY @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1118
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=0f14e058-553c-4801-8165-210e4b0be9d6
comment: Kód druhu investice. Charakterizuje způsob využití investice (např. nová stavba, rozšíření apod). @cs
label: KÓD DRUHU INVESTICE @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1119
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: https://www.sluzby-isvs.cz/isdp/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=51225c46-e5b0-4f9d-9a2d-626831c2ed3f
label: KÓD INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA @cs
comment: Kód, specifikující integrovaný plán rozvoje města. Je definován v číselníku, který spravuje Řídící orgán. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1120
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
seeAlso: