Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 24.10.2021
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník MMR s datovým slovníkem ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchemaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník grantových shémat. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o grantovém schématu. @cs
label: Grantové schéma @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OpatreniCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník opatření k prioritám operačních programů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi k opatření. @cs
label: Opatření priority @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgramCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník operačních programů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o operačním programu. @cs
label: Operační program. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreniCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník podopatření k prioritám operačních programů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi k podopatření. @cs
label: Podopatření opatření @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodprogramCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Čiselník podprogramů k operačnímu programu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Podprogram operačního programu @cs
label: Podprogram @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PrioritaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník priorit k operačním programům. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o prioritách operačního programu. @cs
label: Priorita operačního programu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi k typu činnosti. @cs
label: Typ činnosti grantového schématu.


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTypCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník činností ke grantovým schématům. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o programové struktuře. @cs
label: Programová podpora typu činnosti. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodporaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník programové podpory ke Granovým schématům. @cs

AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreniCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
comment: Číslo opatření @cs
label: Číslo opatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogramCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
comment: Číslo podprogramu. @cs
label: Číslo podprogramu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#prioritaCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Číslo prioritní osy. @cs
label: Číslo prioritní osy @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodporaCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Číslo programové podpory. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora
label: Číslo programové podpory @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodporaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Kód programové podpory. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora
label: Kód programové podpory @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodporaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Název programové podpory. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora
label: Název programové podpory @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchemaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
comment: Kód grantového schématu @cs
comment: Kód grantového schématu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchemaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
comment: Název grantového schématu. @cs
label: Název grantového schématu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#zaznamIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Jednoznačný identifikátor záznamu. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora
label: Identifikátor záznamu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0004


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
comment: Kód opatření @cs
label: Kód opatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreniNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
comment: Název opatření @cs
label: Název opatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgramCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
comment: Číslo operačního programu. @cs
label: Číslo operačního programu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgramKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
comment: Kód operačního programu. @cs
label: Kód operačního programu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1150


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgramNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
comment: Název operačního programu. @cs
label: Název operačního programu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreniCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
comment: Číslo podopatření. @cs
label: Číslo podopatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
comment: Kód podopatření. @cs
label: Kód podopatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreniNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
comment: Název podopatření. @cs
label: Název podopatření @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogramKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
comment: Kód podprogramu. @cs
label: Kód podprogramu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogramNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
comment: Název podprogramu. @cs
label: Název podprogramu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1270


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#prioritaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Kód prioritní osy. @cs
label: Kód prioritní osy @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1262


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#prioritaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Název prioritní osy. @cs
label: Název prioritní osy @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1242


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTypCislo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Číslo typu činnosti v rámci grantového schématu. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
label: Číslo typu činnosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTypKod
label: Kód typu činnosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Kód typu činnosti v rámci grantového schématu. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTypNazev
comment: Název typu činnosti v rámci grantového schématu. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
label: Název typu činnosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchemaCislo
comment: Číslo grantového schématu @cs
label: Číslo grantového schématu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema

ObjectProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchemaCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
label: vazba na grantové schéma @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PrioritaCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Vazba na prioritu. @cs
label: Priorita operačního programu @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreniCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
comment: Vazba na podopatření. @cs
label: Podopatření opatření @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgramCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
comment: Vazba na operační program. @cs
label: Operační program @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodprogramCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
comment: Vazba na podprogram. @cs
label: Podprogram @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OpatreniCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
comment: Vazba na opatření. @cs
label: Opatření priority @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
comment: Vazba na typ činnosti. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTypCiselnik
label: Typ činnosti grantového schématu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
comment: Vazba na programovou podporu. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
label: Programová podpora typu činnosti. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Fulltextové prohledávání: zde
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2021 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1