Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 2.12.2020
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník pro ROB s datovým slovníkem ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III. @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#Osoba
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o osobě, která má trvalé bydliště na území ČR. @cs
label: Osoba @cs

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#bydlisteObecKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#Osoba
comment: Kód obce z číselníků obcí RUIAN. Hodnota udává obec, kde má daná osoba trvalé bydliště. @cs
label: Kód obce trvalého bydliště @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0174


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#narozeniRok
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#Osoba
comment: Rok narození osoby. @cs
label: Rok narození @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0231


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#jmeno
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#Osoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#prijmeni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#Osoba


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2020 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1