Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 2.12.2020
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník RUIAN s datovým slovníkem ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

ObjectProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#kraj
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnikAxisKrajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
comment: Vazba na číselník krajů. @cs
label: Kraj @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajCiselnikAxisKrajKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnikAxisKrajKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCast
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnikAxisMOMCKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
comment: Vazba na číselník městských obvodů městských částí. @cs
label: Městský obvod městská část @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastCiselnikAxisMOMCKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnikAxisMOMCKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecNad
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnikAxisObecKod
comment: Vazba na číselník obcí, který je v hierarchii nadřízený danému záznamu. @cs
label: Nadřízená obec @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obec
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnikAxisObecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Vazba na číselník obcí. @cs
label: Obec @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecCiselnikAxisObecKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnikAxisObecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresNad
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnikAxisOkresKod
comment: Vazba na číselník okresů, který je v hierarchii nadřízený danému záznamu. @cs
label: Nadřízený okres @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okres
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnikAxisOkresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
comment: Vazba na číselník okresů. @cs
label: Okres @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajNad
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnikAxisKrajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
comment: Vazba na číselník krajů, který je v hierarchii nadřízený danému záznamu. @cs
label: Nadřízený kraj @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresCiselnikAxisOkresKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnikAxisOkresKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscNad
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
comment: Vazba na číselník VUSC, který je v hierarchii nadřízený danému záznamu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnikAxisVuscKod
label: Nadřízený vyšší územně správní celek @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vusc
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnikAxisVuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnik
comment: Vazba na číselník VUSC. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
label: Vyšší územně správní celek @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscCiselnikAxisVuscKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnikAxisVuscKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObce
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
comment: Vazba na číselník částí obcí. @cs
label: Část obce @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnikAxisKrajKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Prvek RÚIAN typu "Území kraje dle zákona č.36/1960 Sb.". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Kraj @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnikAxisMOMCKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Prvek RÚIAN typu "Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Městský obvod městská část @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnikAxisObecKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Prvek RÚIAN typu "Území obce" a "Území vojenského újezdu". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Obec @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnikAxisOkresKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Prvek RÚIAN typu "Území okresu". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Okres @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnikAxisVuscKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Prvek RÚIAN typu "Území vyššího územně samosprávného celku". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Vyšší územně samosprávný celek @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Prvek RÚIAN typu "Část obce". Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. @cs
label: Část obce @cs

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#globalniNavrhZmenaIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
comment: Identifikátor návrhu změny v ISÚI @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: Identifikátor globálního návrhu změny @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#globalniNavrhZmenaIdentifikatorType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nespravnostIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
comment: Příznak nesprávnosti @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: Indikátor nesprávnosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nespravnostIndikatorType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#transakceIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
comment: ID transakce v RÚIAN @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: Identifikátor transakce @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#transakceIdentifikatorType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad2
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 2 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 2 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad3
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 3 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 3 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad4
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 4 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 4 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad6
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 6 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 6 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad7
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 7 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 7 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#pad5
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
comment: Mluvnická charakteristika 5 pád @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce
label: 5 pád @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType

AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nutsLauKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#globalniNavrhZmenaIdentifikatorType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mluvniceCharakteristikaPadType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nespravnostIndikatorType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nutsLauType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#transakceIdentifikatorType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nutsLauKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#KrajCiselnikAxisKrajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Kraj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#mestskyObvodMestskaCastKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCastCiselnikAxisMOMCKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#mestskyObvodMestskaCastNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#MestskyObvodMestskaCast


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#ObecCiselnikAxisObecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecNutsKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Obec


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#OkresCiselnikAxisOkresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#okresNutsKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Okres


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#vuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#VuscCiselnikAxisVuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#krajNutsKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#vuscNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#Vusc


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#castObceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#castObceNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#CastObce


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2020 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1