Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 8.3.2021
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník pro SZCR s datovým slovníkem ISDP pro potřeby otevřených dat IS CEDR III @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016
http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniFormaCiselnikAxisPravniFormaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
versionInfo: Zázhamy z číselníku právních forem seskupené podle kódu právní formy. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniFormaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
comment: Číselník právních forem. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura záznam z číselníku právních forem. @cs

ObjectProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#pravniForma
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniFormaCiselnikAxisPravniFormaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniFormaCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#pravniFormaNazevZkraceny
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#pravniFormaTyp
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniFormaCiselnikAxisPravniFormaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaNazevZkraceny
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#pravniFormaTypKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2021 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1