Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 24.10.2021
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada

Popis slovníku:


http://purl.org/dc/terms/creatorŠilar Martin (silar@asd-software.cz)
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://xmlns.com/foaf/0.1/
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#commentSlovník pro otevřená dat IS CEDR III s datovým slovníkem ISDP @cs
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/vocabCSU
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://purl.org/goodrelations/v1
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://reference.data.gov.uk/def/intervals/
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2002/07/owl#importshttp://www.w3.org/ns/adms
http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo1.0.0
http://purl.org/dc/terms/created01.07.2016

ObjectProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaceTitul
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnikAxisDotaceTitulKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Vazba na číselník dotačních titulů. @cs
label: Dotační titul @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozpoctovaSkladbaParagraf
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaParagrafKod
comment: Vazba na číselník paragrafů rozpočtové skladby. @cs
label: Paragraf rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozpoctovaSkladbaPolozka
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaPolozkaKod
comment: Vazba na číselník položek rozpočtové skladby. @cs
label: Položka rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#statniRozpocetUkazatel
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKodStatniRozpocetUkazatelKod
comment: Vazba na číselník ukazatelů státního rozpočtu. @cs
label: Ukazatel státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#statniRozpocetKapitolaCiselnikAxisKapitolaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnik
comment: Vazba na číselník kapitol státního rozpočtu přes kód kapitoly. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
label: Kapitola státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#financniProstredekCleneni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnikAxisFinancniProstredekCleneniKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba na číselník členění finančních prostředků. @cs
label: Členění finančních prostředků @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Vazba na strukturu s informacemi o grantovém schématu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#statniRozpocetKapitola
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
comment: Vazba na číselník kapitol státního rozpočtu. @cs
label: Kapitola státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#ucelZnak
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnikAxisUcelZnakKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnik
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Vazba na číselník účelových znaků. @cs
label: Účelový znak @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#opatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Opatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Vazba na číselník opatření priorit operačních programů v IS CEDR III @cs
label: Opatření @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#operacniProgram
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
comment: Vazba na číselník operačních programů v rámci IS CEDR III. @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#OperacniProgram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
label: Operační program @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#nachaziSeNaUzemiStatu
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
comment: Vazba na číselník států. Informace o státu, ve kterém se dané adresní místo nachází. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/vocabCSU#Stat
label: Stát @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#byloRozhodnuto
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
label: Rozhodnutí @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba s informací o Rozhodnutí k Dotaci @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#jePrislusnikStatu
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
comment: Vazba na číselník států. Vazba určuje jaké státní příslušnosti je daný příjemce pomoci. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/vocabCSU#Stat
label: Stát @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#jeRegistrovanSPravniFormou
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
comment: Vazba na číselník právních forem. Vazba určuje s jakou právní formou je daný příjemce pomoci registrován. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/vocabSZCR#PravniForma
label: Právní forma @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozpoctoveObdobi
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Vazba s informací o rozpočtovém období k dané rozhodnuté částce. @cs
label: Rozpočtové období @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#maTrvaleBydlisteNaAdrese
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaTrvaleBydliste
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
comment: Vazba na strukturu s adresou o trvalém bydlišti příjemce pomoci. @cs
label: Trvalé bydliště @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#sidliNaAdrese


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#obdrzelDotaci
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
label: Dotace @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
comment: Vazba s informací o dotaci, kterou obdržel příjemce pomoci. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#sidliNaAdrese
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba
comment: Vazba na příjemce pomoci, který sídlí na dané adrese. @cs
label: Adresa @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podOpatreni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#PodOpatreni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Vazba na číselník podopatření opatření operačních programů IS CEDR III @cs
label: Podopatření @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#priorita
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Vazba na číselník priorit operačního programu v IS CEDR III @cs
label: Priorita @cs
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#realizovanNaUzemi
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: Vazba s informací o územní realizaci k danému projektu, dotaci či akci. @cs
label: Územní realizace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaciPoskytl
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba s informací o Dotaci, kterou poskytl daný poskytovatel dotace. @cs
label: Poskytovatel dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#financovanoZeZdroje
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba na číselník finančních zdrojů. Informace z jakého finančního zdroje je (bude) částka financována. @cs
label: Finanční zdroj @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#refRozhodnutiRok
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Informace o roku rozhodnutí ve formě dimenze roku. @cs
range: http://reference.data.gov.uk/def/intervals/Year
label: Rok rozhodnutí @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#clenenNaEtapu
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Vazba určuje jednotlivé finančně a časově nezávislé fáze projektu, které jsou logicky kontrolovatelné a po nichž může být proplacena část dotace. Projekt může, ale nemusí být rozdělen do jednotlivých etap. @cs
label: Členěno na etapy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#maSmlouvuORozhodnuti
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozhodnutiSmlouva
comment: Vazba na strukturu s informacemi o smlouvách o rozhodnutí. @cs
label: Smlouva o rozhodnutí @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#splatkaKalendar
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba na strukturu se splátkovým kalendářem k dané částce rozhodnuté, která má nastaven příznak návratnosti na hodnotu true. @cs
label: Splátková kalendář @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#refRozpoctoveObdobi
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Informace o rozpočtovém období ve formě dimenze roku. @cs
range: http://reference.data.gov.uk/def/intervals/Year
label: Rozpočtové období @cs


http://cedr.mfcr.cz/opendata/cedr/vocabCEDR#byloRefundovano
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Vazba s informací o refundované částce k Dotaci @cs
label: Refundace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#cinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#CinnostTyp


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotacePoskytovatel
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnikAxisDotacePoskytovatelKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnik
comment: Vazba na poskytovatele dotace. @cs
label: Poskytovatel dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotacePoskytovatelNadrizeny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnikAxisDotacePoskytovatelKod
comment: Vazba na nadřízený záznam v číselníku poskytovatelů. @cs
label: Poskytovatel dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#GrantoveSchema
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://purl.org/dc/terms/conformsTo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Vazba na číselník podprogramů IS CEDR III @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#Podprogram
label: Podprogram @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#prijemcePomoci
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PrijemcePomoci
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PrijemcePomociSeznam
comment: Vazba na příjemce pomoci. @cs
label: Příjemce pomoci @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#programPodpora
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#grantoveSchema
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podOpatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#operacniProgram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#opatreni
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
propertyDisjointWith: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#ProgramPodpora


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#realizovanNaUzemiStatu
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: Vazba na číselník států. Informace o státu, ve kterém je daný projekt, dotace či akce realizována. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/vocabCSU#Stat
label: Stát @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#statniRozpocetUkazatelNadrizeny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
comment: Vazba na nadřízený ukazatel státního rozpočtu z číselníku ukazatelů státního rozpočtu. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKodStatniRozpocetUkazatelKod
label: Nadřízený ukazatel státního rozpočtu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#cinnostTyp
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#programPodpora
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace

Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozhodnutiSmlouva
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o číslech rozhodnutí, smluv a dohod. @cs
label: Smlouva/Rozhodnutí @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o plánovaných a skutečných splátkách k návratné finanční výpomoci. @cs
label: Splátkový kalendář @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o místě realizace projektu nebo akce. @cs
label: Územní realizace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PrijemcePomociSeznam
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaParagrafKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaPolozkaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKodStatniRozpocetUkazatelKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o příjemcích pomoci, dotace, návratné finanční výpomoci či realizátorech projektů a účastnících akcí. @cs
label: Subjekt @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnikAxisDotaceTitulKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o dotačních titulech. @cs
label: Dotační titul @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnikAxisFinancniProstredekCleneniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o členění finančních prostředků podle §44 ods. 2 písm. zákona č.218/2000 Sb. @cs
label: Členění finančních prostředků @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura (číselník) s informacemi o finančních zdrojích, ze kterých jsou finanční částky poskytnuty. @cs
label: Finanční zdroj @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnikAxisDotacePoskytovatelKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o paragrafech rozpočtové skladby. @cs
label: Paragraf rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o položkách rozpočtové skladby. @cs
label: Položka rozpočtové skladby @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o kapitolách státního rozpočtu. @cs
label: Státní rozpočet kapitola @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o ukazatelích státního rozpočtu. @cs
label: Státní rozpočet ukazatel @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnikAxisUcelZnakKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnik
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o účelových znacích. @cs
label: Účelový znak @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Cizinec je subjekt, který není občanem České republiky @cs
label: Cizinec @cs
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
subClassOf: http://schema.org/Organization
subClassOf: http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
label: Dotace @cs
comment: Struktura obsahuje informace o dotacích, návratných finančních výpomocích, a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Informace o adrese subjektu. @cs
label: Adresa @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
comment: Informace o sídle subjektu. Struktura s informacemi o adrese pro právnickou osobu, osobu fyzickou podnikající a cizince. @cs
label: Adresa sídla @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
label: Rozhodnutí @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o rozhodnutých částkách přiznaných poskytovatelem dotace, nebo refundacích. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
label: Etapa @cs
comment: Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace. Projekt může, ale nemusí být rozdělen do jednotlivých etap. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Fyzická osoba nepodnikající (FO) je právní pojem odlišující občana od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba). @cs
label: Fyzická osoba @cs
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
subClassOf: http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Fyzickou osobou podnikající (FOP) je občan, který provozuje živnost, podniká v zemědělství a splní další podmínky pro podnikání vyplývající ze živnostenského zákona, daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění apod. @cs
label: Fyzická osoba podnikající @cs
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
subClassOf: http://schema.org/Organization
subClassOf: http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaTrvaleBydliste
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
comment: Informace o trvalém bydlišti subjektu. Struktura s informacemi o adrese pro fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikající a cizince. @cs
label: Adresa trvalého bydliště @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba
comment: Právnická osoba (PO) je zpravidla skupina lidí, pokud splní podmínky dané zákonem (registrace v obchodním rejstříku atd.). Právnická osoba (tedy nikoliv každý její jednotlivý člen) jako celek je schopná vlastním jménem vstupovat do právních vztahů a brát na sebe práva a povinnosti. Právnické osoby mohou být společníky v jiných právnických osobách. Ve jmenovitých případech může právnickou osobu tvořit jediný člověk (u společnosti s ručením omezeným) nebo jediný společník - právnická osoba (u akciové společnosti). @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
label: Právnická osoba @cs
subClassOf: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
subClassOf: http://schema.org/Organization


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
label: Rozpočtové období @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
comment: Struktura s informacemi o částkách uvolněných, čerpaných a vrácených v daném rozpočtovém období. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PrijemcePomoci
comment: Struktura s informacemi o příjemcích pomoci, dotace, návratné finanční výpomoci či realizátorech projektů a účastnících akcí. @cs
label: Příjemce pomoci @cs
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
subClassOf: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
comment: Struktura (číselník) s informacemi o poskytovatelích dotací. @cs
label: Poskytovatel dotace @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class

DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaCerpana
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
label: Čerpaná částka @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
comment: Hodnota částky čerpané. Čerpaná výše dotace k 31.12. daného roku. Celková čerpaná výše je rozdíl sumy hodnot „Dílčí čerpané částky dotace" z finančního zdroje a sumy hodnot „Dílčí vrácené částky dotace" do finančního zdroje příjemcem od počátku rozpočtového období do daného data (menší nebo rovno termínu provedení státního závěrečného účtu). @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaSpotrebovana
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Spotřebovaná částka @cs
comment: Výše účelně vynaložených poskytnutých finančních prostředků. Skutečně spotřebovaná nebo nárokovaná částka finančních prostředků příjemcem na daný účel dotace či návratné finanční výpomoci. Jedná se o výši finančních prostředků, kterou konečný příjemce doloží při finančním vypořádání. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaUvolnena
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Uvolněná částka @cs
comment: Hodnota částky uvolněné. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet SR. Jedná se o částky, které nemusí být vyčerpány ze SR. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o dílčí čerpanou částku. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaVracena
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Hodnota částky vrácené příjemcem poskytovateli. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Vrácená částka @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozpocetObdobi
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
comment: Kalendářní rok, ke kterému se informace vztahují. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0231
label: Rozpočtové období @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#cisloJednaciRozhodnuti
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozhodnutiSmlouva
comment: Číslo dokumentu, např. číslo smlouvy nebo rozhodnutí, na základě kterého se poskytuje dotace. @cs
label: Číslo jednací rozhodnutí @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0105


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dokumentDruhKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozhodnutiSmlouva
comment: Typ dokumentu je výčtový typ : 0 - rozhodnutí, 1 - smlouva, 2 - dodatek smlouvy, 3 - projektová dokumentace, 4 - sbírka zákonů, 5 - interní dokumentace, 6 - finanční zpravodaj, 7 - dodatek rozhodnuti, 8 – dohoda, 9 – dodatek dohody @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
label: Kód druhu dokumentu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozhodnutiDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozhodnutiSmlouva
comment: Datum rozhodnutí dané dokumentace. @cs
label: Datum rozhodnutí @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaPozadovana
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Hodnota částky požadované příjemcem v žádosti o poskytnutí dotace. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Požadovaná částka @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaRozhodnuta
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Maximální stanovená hodnota přiznaných finančních prostředků (dle rozhodnutí). @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Rozhodnutá částka @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#refundaceIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
label: Indikátor refundace @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0005
comment: Indikátor refundace určuje zda se jedná o refundaci či nikoli. Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které byly použity v rámci předfinancování operací, z evropských strukturálních fondů. Proplacení realizuje Platební a certifikační orgán na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu. Jinými slovy: Poskytovatel dotace (nejčastěji organizační složka státu) vyplatí (předfinancuje) prostředky ze státního rozpočtu příjemci dotace. Následně Platební a certifikační orgán tomuto poskytovateli proplatí (refunduje) vydané prostředky z evropských strukturálních fondů. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rokRozhodnuti
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
comment: Rok, kdy bylo rozhodnuto o přiznání částek @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0231
label: Rok rozhodnutí @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#etapaNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1231


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaSplatkaPlanovana
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
comment: Hodnota částky plánované ke splacení. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Plánovaná částka splátky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#castkaSplatkaSkutecna
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
comment: Hodnota částky skutečně splacené. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0112
label: Skutečná částka splátky @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#uroceniIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
comment: Indikátor úročení částek platebního kalendáře. Přípustné hodnoty 1-úročeno, 0-neúročeno. @cs
label: Indikátor úročení @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0719


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#adresaText
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
comment: Adresa textem je nestrukturovaný zápis adresy jedním řádkem textu. Používá se v případech, kdy není možno dodržet strukturování adres podle požadavků (např. pro zahraniční adresy). @cs
label: Adresa textem @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AC1391


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaceVyporadaniKod
comment: Kód stavu finančního vypořádání dotace či NFV. Kód nabývá následujících hodnot 0 - neurčeno, 1 - vypořádání proběhlo bez porušení zásad. 2 - došlo k porušení zásad. Kód je povinný a hodnot 1 nebo 2 může nabývat až v době, kdy dochází k finančnímu vypořádání vztahů. Vyplnění se řídí Vyhláškami č.551/2004 Sb., 52/2008 Sb., 367/2015 Sb. Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí postupují při vyplňování položky podle zvláštního právního předpisu. Hodnota elementu je povinná v případě, kdy alespoň jedné částce rozhodnuté je přiřazen kód finančního zdroje, který je podřízen kódu z2 - fondy EU. V ostatních případech je hodnota nepovinná. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0754
label: Kód vypořádání dotace @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#krajNutsKod
comment: Kód NUTS kraje je číselný prostorový identifikátor standardního prvku prostorové identifikace "kraj". Standardní prvek prostorové identifikace "kraj" je vymezen v kap. 3 Standardu ISVS k prostorové identifikaci. Kód NUTS kraje je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS kraje je jedinečný v rámci České republiky. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
label: Kód NUTS kraje @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#mezinarodniPusobnostIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: V případě že jde o mezinárodní působnost nastavuje se indikátor na hodnotu 1 jinak má hodnotu 0 @cs
label: Indikátor mezinárodní působnosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0005


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaceTitulNazevZkraceny
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
comment: Zkrácený název dotačního titulu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaceTitulNazevZkracenyType
label: Zkrácený název dotačního titulu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#podaniDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Datum podání žádosti o poskytnutí prostředků. @cs
label: Datum podání žádosti @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0003


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#poznamka
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Upřesňující informace, poznámka @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011
label: Poznámka @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#projektKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Jednoznačný identifikátor projektu, akce, dotace v daném systému @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0105
label: Kód projektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#smlouvaPodpisDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Datum podepsání smlouvy nebo dohody, datum vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků. @cs
label: Datum podpisu smlouvy @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#subjektRozliseniKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Položka může obsahovat následující hodnoty 1-konečný příjemce, 2-konečný uživatel, 3-konečný příjemce i uživatel. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#subjektRozliseniKodType
label: Kód rozlišení subjektu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#ukonceniPlanovaneDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Datum plánovaného ukončení realizace projektu nebo etapy. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektUkonceniPlanovaneDatumType
label: Datum plánovaného ukončení. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#ukonceniSkutecneDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Datum skutečného ukončení realizace projektu nebo etapy. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektUkonceniSkutecneDatumType
label: Datum skutečného ukončení @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zahajeniPlanovaneDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Plánované datum zahájení realizace projektu nebo etapy. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektZahajeniPlanovaneDatumType
label: Plánované datum zahájení @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zahajeniSkutecneDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Skutečné datum zahájení realizace projektu nebo etapy. @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektZahajeniSkutecneDatumType
label: Skutečné datum zahájení @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zmenaSmlouvaIndikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Příznak změny smlouvy - vyjadřuje skutečnost, že k původní smlouvě existuje jeden nebo více dodatků. Položka je povinná, může nabývat těchto hodnot: 0-smlouva nebyla měněna (nemá dodatek) 1-smlouva byla měněna (existuje alespoň jeden dodatek) @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#indikatorZmenySmlouvyType
label: Indikátor změny smlouvy @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#projektNadrizenyIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
comment: Kód nadřízeného projektu, pokud je znám @cs
label: Identifikátor nadřízeného projektu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0728


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zaznamAktualizaceDatumCas
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: Datum a čas kdy došlo k poslední modifikaci záznamu v IS CEDR III. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamAktualizaceDatumCasType
label: Datum a čas aktualizace záznamu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zaznamIdentifikator
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: Hodnota položky jednoznačně identifikuje záznam v dané datové struktuře. @cs
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamIdentifikatorType
label: Jednoznačný identifikátor záznamu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#zaznamPlatnostDatum
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
comment: Platnost daného záznamu k danému datu @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamPlatnostDatumType
label: Platnost záznamu k datu @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#etapaIdentifikator
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa
comment: Identifikační číslo, kterým je etapa jednoznačně identifikována. @cs
label: Identifikátor etapy @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA1247
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#obdobiVyporadaniKod
comment: Kód stavu finančního vypořádání dotace či NFV. Kód nabývá následujících hodnot 0 - neurčeno, 1 - vypořádání proběhlo bez porušení zásad. 2 - došlo k porušení zásad. Kód je povinný a hodnot 1 nebo 2 může nabývat až v době, kdy dochází k finančnímu vypořádání vztahů. Vyplnění se řídí Vyhláškami č.551/2004 Sb. ., 52/2008 Sb., 367/2015 Sb. Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí postupují při vyplňování položky podle zvláštního právního předpisu. Hodnota elementu je povinná v případě, kdy kód finančního zdroje nadřízené částky je podřízen kódu t1 - státní rozpočet. V ostatních případech je hodnota nepovinná. @cs
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#AA0754
label: Kód vypořádání dotace za období @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#obecNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
label: Kód Nuts obce @cs
label: Struktura složená z kódů OkresNutsKod ObecKod @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#oblastNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
label: Kód Nuts oblasti @cs
comment: Kód NUTS oblasti je číselný prostorový identifikátor standardního prvku prostorové identifikace "oblast". Standardní prvek prostorové identifikace "oblast" je vymezen v kap. 3 Standardu ISVS k prostorové identifikaci. Kód NUTS oblasti je určen po vzniku oblasti číselníkem. Kód NUTS oblasti je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#okresNutsKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#AA0179
label: Kód Nuts okresu @cs
comment: Kód NUTS okresu je číselný prostorový identifikátor standardního prvku prostorové identifikace "okres". Standardní prvek prostorové identifikace "okres" je vymezen v kap. 3 Standardu ISVS k prostorové identifikaci. Kód NUTS okresu je určen po vzniku okresu číselníkem. Kód NUTS okresu je jedinečný v rámci České republiky. @cs


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#rozhodnutiCisloJednaci
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
comment: Číslo dokumentu, např. číslo smlouvy nebo rozhodnutí, na základě kterého se poskytuje dotace. @cs
label: Číslo jednací rozhodnutí @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0105


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#uzemniRealizacePopis
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
comment: Upřesňující popis územní realizace @cs
range: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#uzemniRealizacePopisType
label: Popis územní realizace @cs

Datatype


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
subClassOf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
subClassOf: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#indikatorZmenySmlouvyType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0005


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#indikatorZmenySmlouvyTypeType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektUkonceniPlanovaneDatumType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektUkonceniSkutecneDatumType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektZahajeniPlanovaneDatumType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#projektZahajeniSkutecneDatumType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#subjektRozliseniKodType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#uzemniRealizacePopisType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamAktualizaceDatumCasType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0003


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamIdentifikatorType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0004


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR/Types#zaznamPlatnostDatumType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
equivalentClass: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#dotaceTitulNazevZkracenyType
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#AA0110
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0002
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0003
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0005
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/coreComponent/v1#CA0011
type: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype

AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#dic
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#ico
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#obchodniJmeno
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#jmeno
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#prijmeni
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#uliceKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCast
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obec
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#adresniMistoKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObce
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#kraj
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajKod
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nutsLauKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#uliceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#uliceNazev
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vusc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
type: http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCastKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#nutsLauKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okres
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#okresKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#uliceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vusc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#vuscKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostDoDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/dataElements/v1#zaznamPlatnostOdDatum
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnakCiselnik
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatelCiselnikAxisDotacePoskytovatelKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitulCiselnikAxisDotaceTitulKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotaceTitulVlastniKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetKapitolaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotaceTitul
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitolaCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKodStatniRozpocetUkazatelKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniProstredekCleneniKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneniCiselnikAxisFinancniProstredekCleneniKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneni


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniProstredekCleneniNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniProstredekCleneni


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojNadrizenyKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#financniZdrojNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FinancniZdroj


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaParagrafKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagrafCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaParagrafKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaParagrafNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaParagraf


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaPolozkaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozkaCiselnikAxisRozpoctovaSkladbaPolozkaKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#rozpoctovaSkladbaPolozkaNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctovaSkladbaPolozka


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetKapitolaNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetKapitola


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatelCiselnikAxisStatniRozpocetKapitolaKodStatniRozpocetUkazatelKod


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelNadrizenyKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#statniRozpocetUkazatelNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#StatniRozpocetUkazatel


http://xmlns.com/foaf/0.1/title
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#SplatkaKalendar
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Subjekt
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Etapa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#adresaKvalifikatorKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#adresniMistoKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#castObceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#mestskyObvodMestskaCastKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obecNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#objektCisloDomovni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#objektCisloOrientacni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#psc
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#uliceNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#dotacePoskytovatelNadrizenyKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#DotacePoskytovatel


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#o
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#p
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#List


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#s
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
domain: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/common/v1#menaKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#RozpoctoveObdobi
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#obvodPrahaPredavaciKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#spravniObvodPrahaPredavaciKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#stavebniObjektKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#member
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
domain: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource


http://purl.org/goodrelations/v1#legalName
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/vocabROB#narozeniRok
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#priorita
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#ucelZnakKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#ucelZnakNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UcelZnak


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#projektIdentifikator
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#projektNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/vocabMMR#podprogram
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/vocabEDSSMVS#program
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Dotace


http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://xmlns.com/foaf/0.1/lastName
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#investiceIndikator
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/fkis/v1#navratnostIndikator
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Rozhodnuti


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#dic
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#ico
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/business/v2#obchodniJmeno
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#PravnickaOsoba


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#jmeno
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/person/v2#prijmeni
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Cizinec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsoba
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#FyzickaOsobaPodnikajici


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/isdp/vocabIsdp/space/v1#uliceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#mestskyObvodMestskaCast
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#obec
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#adresniMistoKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObce
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#AdresaSidlo
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#castObceKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#uliceNazev
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#Adresa


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#kraj
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/vocabRUIAN#krajKod
domain: http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/vocabCEDR#UzemniRealizace


Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Fulltextové prohledávání: zde
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2021 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1