Otevřená data
IS CEDR III
Dnes je 19.7.2019
Home > Úvod > Otevřená data > Datová sada
Výsledek SPARQL dotazu


subjectpredicateobject
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivedte:zaznamPlatnostDoDatumProhlížet aplikací LodLive2012-10-31T00:00:00 (xsd:dateTime)
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivedte:zaznamPlatnostOdDatumProhlížet aplikací LodLive2001-01-01T00:00:00 (xsd:dateTime)
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLiveskos:inSchemeProhlížet aplikací LodLivehttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01Prohlížet aplikací LodLive
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLiveskos:prefLabelProhlížet aplikací LodLiveOrganizační jednotka sdružení @cs
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivedcterms:titleProhlížet aplikací LodLiveOrganizační jednotka sdružení @cs
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLiverdf:typeProhlížet aplikací LodLiveskos:ConceptProhlížet aplikací LodLive
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivebus:pravniFormaKodProhlížet aplikací LodLive731
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLiverdf:typeProhlížet aplikací LodLiveszcr:PravniFormaProhlížet aplikací LodLive
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivebus:pravniFormaTypKodProhlížet aplikací LodLive3 (xsd:byte)
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLiveszcr:pravniFormaCiselnikAxisPravniFormaKodProhlížet aplikací LodLivehttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731Prohlížet aplikací LodLive
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivebus:pravniFormaNazevProhlížet aplikací LodLiveOrganizační jednotka sdružení @cs
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLivebus:pravniFormaNazevZkracenyProhlížet aplikací LodLiveOJS @cs
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731Prohlížet aplikací LodLiveszcr:pravniFormaProhlížet aplikací LodLivehttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLive
http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01Prohlížet aplikací LodLiveszcr:pravniFormaProhlížet aplikací LodLivehttp://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/731/20010101Prohlížet aplikací LodLive

Open DataLinked Open DataSPARQLVoID
Linked open data server, version 2.0.0 Copyright © 2019 ASD Software, s.r.o.
CC-BY Valid XHTML 1.1